Ohita valikko
Nuoret istuu portailla

Oppilaanohjaus

Kaikilla perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa sekä ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

  • 1.–6. luokilla oppilaanohjausta annetaan eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteydessä.
  • 7.–9. luokilla oppilaanohjaus on oma oppiaineensa, jossa käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää.

Oppilaanohjauksen keskeiset tehtävät:

  • Itseluottamuksen, osallisuuden sekä kasvun ja kehityksen tuki
  • Opiskelutaitojen ja opiskelun ohjaus
  • Ammatillisen suuntautumisen ohjaus
  • Jatko-opintoihin ohjaus

Oppilaanohjauksen kokonaisuus tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden luokkamuotoiseen ohjaukseen, henkilökohtaiseen ohjaukseen, pienryhmäohjaukseen ja työelämään tutustumiseen.

Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä koulujen opinto-ohjaajiin.

Yhteishaku

Yhteishaussa voit hakea koulutuksiin yhdellä hakulomakkeella.

Yhteishauku lukiokoulutukseen ja ammatillisiin koulutuksiin on keväisin. Haku tehdään osoitteessa opintopolku.fi.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Opinto-ohjaajat

Hietalahden koulu

Maija Raatikainen, 0406214031

Merenkurkun koulu

Hans Kankkonen, 040 8282684

Onkilahden yhtenäiskoulu

Katja Tolkki, 040 822 8269

Savilahden koulu

Riikka Övermark 0407693275

Variskan koulu

Marika Syväluoma 0405738544