Förbigå menyn
Unga sitter

Elevhandledning

Alla elever inom den grundläggande utbildningen har rätt till elevhandledning. Förutom studiehandledaren hör det till varje lärares uppgifter att handleda eleven i studierna och i att utveckla sina inlärningsfärdigheter samt att förebygga inlärningssvårigheter.

  • I årskurserna 1–6  sker elevhandledningen i samband med annan undervisning och verksamhet.
  • I årskurserna 7–9  är elevhandledning ett eget ämne, där man förutom studiefärdigheter och självkännedom även behandlar möjligheter till fortsatta studier, yrken och arbetslivet. 

Elevhandledningens centrala uppgifter:

  • stöda elevens självförtroende, personliga utveckling och förmåga till delaktighet
  • handledning för inlärning och studier
  • handledning om yrken och yrkesområden
  • rådgivning om fortsatta studier

Elevhandledningen som helhet erbjuder eleven en möjlighet till handledning i klassform, individuell handledning, handledning i smågrupper och praktisk arbetslivsorientering.  

Handledningen är särskilt viktig vid övergångsskedena under skolgången, till exempel då en elev byter skola.

Ytterligare information ger skolornas elevhandledare. 

 

Gemensam ansökan

I gemensam ansökan kan du söka till utbildningar med en (1) ansökningsblankett.

Ansökningstiderna i gemensam ansökan infaller på våren och hösten. Läs mer om gemensam ansökan via denna länk (studieinfo.fi).

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Borgaregatans skola

Lena Loukasmäki-Björk, 06 3253387 , lena.loukasmaki-bjor@edu.vaasa.fi

Hietalahden koulu

Maija Raatikainen, 0406214031, maija.raatikainen@edu.vaasa.fi

Merenkurkun koulu

Anne Rantala, 040 8282684, anne.rantala@edu.vaasa.fi

Jessica Hyöty, 040 158 2530, jessica.hyoty@edu.vaasa.fi

Onkilahden yhtenäiskoulu

Katja Tolkki, 040 822 8269, katja.tolkki@edu.vaasa.fi

Päivi Latvala, 0401678269, paivi.latvala@edu.vaasa.fi

Outi Kenni, 0401583172, outi.kenni@edu.vaasa.fi

Savilahden koulu

Riikka Övermark 0407693275, riikka.overmark@edu.vaasa.fi

Variskan koulu

Marika Syväluoma 0405738544, marika.syvaluoma@edu.vaasa.fi

Sanna Peltonen, 050 5508927,  sanna.peltonen@edu.vaasa.fi