Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Unga sitter

Elevhandledning

Alla elever inom den grundläggande utbildningen har rätt till elevhandledning. Förutom studiehandledaren hör det till varje lärares uppgifter att handleda eleven i studierna och i att utveckla sina inlärningsfärdigheter samt att förebygga inlärningssvårigheter.

  • I årskurserna 1–6  sker elevhandledningen i samband med annan undervisning och verksamhet.
  • I årskurserna 7–9  är elevhandledning ett eget ämne, där man förutom studiefärdigheter och självkännedom även behandlar möjligheter till fortsatta studier, yrken och arbetslivet. 

Elevhandledningens centrala uppgifter:

  • stöda elevens självförtroende, personliga utveckling och förmåga till delaktighet
  • handledning för inlärning och studier
  • handledning om yrken och yrkesområden
  • rådgivning om fortsatta studier

Elevhandledningen som helhet erbjuder eleven en möjlighet till handledning i klassform, individuell handledning, handledning i smågrupper och praktisk arbetslivsorientering.  

Handledningen är särskilt viktig vid övergångsskedena under skolgången, till exempel då en elev byter skola.

Ytterligare information ger skolornas elevhandledare. 

 

Gemensam ansökan

I gemensam ansökan kan du söka till utbildningar med en (1) ansökningsblankett.

Ansökningstiderna i gemensam ansökan infaller på våren och hösten. Läs mer om gemensam ansökan via denna länk (studieinfo.fi).

Ta kontakt

Borgaregatans skola

Lena Loukasmäki-Björk, 040-1531756, lena.loukasmaki-bjor@edu.vaasa.fi

Hietalahden koulu

Maija Raatikainen, 0406214031, maija.raatikainen@edu.vaasa.fi

Merenkurkun koulu

Hans Kankkonen, 040 8282684, hans.kankkonen@edu.vaasa.fi

Onkilahden yhtenäiskoulu

Katja Tolkki, 040 822 8269, katja.tolkki@edu.vaasa.fi

Savilahden koulu

Riikka Övermark 0407693275, riikka.overmark@edu.vaasa.fi

Variskan koulu

Marika Syväluoma 0405738544, marika.syvaluoma@edu.vaasa.fi