Förbigå menyn
Unescos världsarv
Stenig strand

Unescos världsarvsområde
Välkommen till Kvarkens skärgård

Ett värdefullt naturarv

Den unika skärgården i Kvarken är Finlands enda naturobjekt på Unescos världsarvslista. Tillsammans med Höga Kusten utgör den grunda Kvarkens skärgård den bästa platsen i världen att uppleva och förstå landhöjningen som uppstått efter den senaste istiden.

Upplev Kvarken

I Kvarkens skärgård får du uppleva den friska skärgårdsnaturen, atmosfären i de idylliska byarna och det storslagna landhöjningslandskapet.

Hitta din egna upplevelse
Båthuskonstruktioner av plywood, vitriner och en jordglob i besökscentret Världsarvsporten.

Besökscentret Världsarvsporten

Vid Världsarvsporten, som ligger invid Finlands längsta bro, kan du bekanta dig med världsarvet och få tips på olika besöksmål i Kvarkens skärgård. Vi har också infopunkter i världsarvskommunerna.

Besök Världsarvsporten
I kvarken är landskapet karg men vackert.

Världsarvet i ett nötskal

Lågt möter högt: Kvarkens skärgård och Höga Kusten i Sverige bildar tillsammans ett gemensamt världsarv på Unescos världsarvslista. Det som binder ihop områdena till varandra är spåren av den senaste istiden och den pågående landhöjningen.

Läs mera om världsarvet
Två personer tittar på en drönare som flyger iväg.

Projekt

Presentation av aktuella projekt i världsarvsområdet Kvarkens skärgård.

Läs om våra projekt
Pojke med hörlurar

Kvarkens skärgårds ljudguide

I ljudguiden får du ta del av Kvarkens skärgårds kulturhistoriska berättelse. I 75 avsnitt berättar vi historier och visar bilder och filmer från 75 olika platser runt om i världsarvsområdet. Lyssna och njut!

Kvarkens skärgårds ljudguide
En träspång i skogsmiljö

Nyhetsbrev

Aktuell information från världsarvsområdet Kvarkens skärgård.

Läs våra nyhetsbrev

Kvarkens utflykts- och vandringsleder blir mångsidigare - under sommaren har mycket nytt byggts

Utvecklingsprojektet för Björkö-Panikes vandringsled är inne på slutrakan och entreprenörerna har arbetat idogt under sommaren och början av hösten. Efter förnyandet har två helt nya naturstigar och två rastplatser öppnats i somras längs en helhet på över 20 kilometer.

Läs mer om Björkö-Panikes förnyade vandringsled

Följ oss på facebook och instagram

Välkommen till Heritage Talks in Kvarken 2024 Teams webbinarium 23.4 ​klockan 16.00-18.00! Tema är världsarvsundervisning i skolan Teams kod: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjMyZTRiMzEtZmY2Zi00MWY1LWE1NjktYmNiNzg4YjhiMmYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227820050d-897d-45b7-83bb-b94a34b52eb7%22%2c%22Oid%22%3a%22c24788a1-a90a-47d5-86b3-55a28a6acfbc%22%7d Program 23.4.2024 klockan 16.00-18.00 Välkommen! Kenth Nedergård verksamhetsledare för Världsarvet i Kvarken rf. Fia Antus projektledare, presentation av pilotprojektet Världsarvspedagog i Kvarkens skärgård Jessica Sundman, timlärare i huvudsyssla i geografi VÖS gymnasium, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier Åbo Akademi, Vasa ​ Pia Kecko lärare, Norra Korsholms skola Ida Berg lärare, Yttermalax skola Anne-Carine Kaján rektor, Vallgrund skola Frågor och diskussion Heritage Talks in Kvarken 2024 2024 arrangerar projektet Världsarvspedagog i Kvarkens skärgård ett webbinarium i samarbete med Världsarvet i Kvarken rf. Föreläsningarna hålls via Teams på svenska och är öppet för alla. Det passer bra att ställa frågor och kommentera på finska och engelska. Med Heritage Talks in Kvarken 2024 vill vi ge inspiration till och information om världsarvsundervisning i världsarvet Kvarkens skärgård och Höga Kusten. Alla intresserade är välkomna att delta. Projektet är finansierat av Närings-, trafik och miljöcentralen, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Vasa stad och Aktiastiftelsen i Vasa. Tervetuloa Heritage Talks in Kvarken 2024 - webinaariin tiistaina 23. huhtikuuta klo. 16.00-18.00! Teemana on maailmanperintökasvatus kouluissa. Teams koodi: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjMyZTRiMzEtZmY2Zi00MWY1LWE1NjktYmNiNzg4YjhiMmYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227820050d-897d-45b7-83bb-b94a34b52eb7%22%2c%22Oid%22%3a%22c24788a1-a90a-47d5-86b3-55a28a6acfbc%22%7d Ohjelma 23.4.2024 klo. 16.00-18.00 Tervetuloa! Kenth Nedergård Merenkurkun maailmanperintö ry:n toiminnanjohtaja Fia Antus hankevetäjä Maailmanperintöpedagogi Merenkurkun saaristossa Jessica Sundman, Tuntiopettaja (päätoiminen) VÖS gymnasium, kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta Åbo Akademi, Vaasa ​ Pia Kecko opettaja, Norra Korsholms skola Ida Berg opettaja, Yttermalax skola Anne-Carine Kaján rehtori, Vallgrund skola Kysymyksiä ja keskustelua. Heritage Talks in Kvarken 2024 Hanke Maailmanperintöpedagogi Merenkurkun saaristossa järjestää Heritage Talks in Kvarken 2024. Tilaisuus on ruotsinkielinen, mutta kysymykset ja kommentit ovat tervetulleita suomeksi ja englanniksi. Webinaari järjestetään Teamsin kautta, ja se on avoin kaikille. Hanketta rahoittavat ELY-keskus/Ympäristökasvatus ja -valistus, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Konstsamfundet, Vaasan Aktiasäätiö, Vaasan kaupunki ja Merenkurkun maailmanperintö ry.
19.04.2024 - 11:22

Kvarkens skärgård - Merenkurkun saaristo

Finland får sin femte Geopark UNESCO har 27.3.2024 godkänt 18 nya Geoparker. Finland fick därmed sin femte Geopark - Kratersjön Lappajärvis Geopark. I världen finns nu totalt 213 geoparker i 48 länder. F Kratersjön Lappajärvi UNESCO Global Geopark ligger inom Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi och Vindala kommuners områden i Södra Österbottens landskap. I centrum av området ligger kratersjön Lappajärvi, känd som Europas största nedslagskratersjö, som bildades genom när en meteorit slog ned för 78 miljoner år sedan. Besökare kan upptäcka områdets fascinerande historia genom interaktiva visningar, antingen genom att röra vid de faktiska stenarna från meteoritkollisionen, inklusive diamanter som bildades från det ultrahöga trycket från meteoritnedslaget, eller genom att ge sig ut på en virtuell verklighetsresa in i asteroidbältet för att bevittna kollisionen. Finlands fyra tidigare UNESCO Geoparker är Rokua Geopark, Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark, Saimaa Geopark och Salpausselkä Geopark. En förutsättning för en geopark är ett betydande geologiskt arv som har påverkat områdets natur- och kulturutveckling. Syftet med geoparkerna är att öka medvetenheten om vikten av regionens geologiska, natur- och kulturarv och att främja deras bevarande. Dessutom är målet att främja hållbar utveckling, miljöutbildning och geoturism samt den lokala ekonomin bredare. https://www.unesco.org/en/articles/unesco-names-18-new-geoparks Suomi saa viidennen geopuistonsa Unesco hyväksyi 27. maaliskuuta 2024 18 uutta Geoparkia. Suomi sai viidennen geopuistonsa - Lappajärven kraatterijärven Geopark. Maailmassa on nyt yhteensä 213 geopuistoa 48 maassa. Impact Crater Lake – Lappajärvi UNESCO Global Geopark sijaitsee Alajärven, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kuntien alueilla Etelä-Pohjanmaalla. Alueen keskellä on Euroopan suurimpana törmäyskraatterijärvenä tunnettu Lappajärvi, joka syntyi meteoriitin osuessa 78 miljoonaa vuotta sitten. Vierailijat voivat tutustua alueen kiehtovaan historiaan interaktiivisten näyttöjen avulla joko koskettamalla todellisia meteoriitin törmäyskiviä, mukaan lukien timantteja, jotka muodostuivat meteoriitin törmäyksen erittäin korkeasta paineesta, tai ottamalla virtuaalimatkan asteroidivyöhykkeelle todistamaan törmäystä. Suomen neljä aiemmin Unescon Geopark-verkostoon hyväksyttyä aluetta ovat Rokua Geopark, Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark, Saimaa Geopark ja Salpausselkä Geopark. Geoparkin edellytys on merkittävä geologinen perintö, joka on vaikuttanut alueen luonnon ja kulttuurin kehitykseen. Geoparkien tehtävänä on lisätä tietoisuutta alueen geologisen, luonnon- ja kulttuuriperinnön merkityksestä ja edistää niiden säilyttämistä. Lisäksi tavoitteena on edistää kestävä kehitystä, ympäristökasvatusta ja geomatkailua sekä paikallistaloutta laajemmin. https://www.unesco.org/en/articles/unesco-names-18-new-geoparks
30.03.2024 - 08:00

Kvarkens skärgård - Merenkurkun saaristo

De första testversionerna av Kvarken-tröjan är stickade. Teststickarna har stickat och lämnat feedback på sina tröjor och snart ska det slutgiltiga mönstret för den nya Kvarkentröjan vara klart. Tröjan symboliserar vårt världsarv Kvarkens skärgård. Lee Esselström har i sin design fångat naturen på ett fint sätt och gjort en snygg tolkning av den unika naturen i havsbandet med stenformationer, skummande vågor och stilla hav. Originaltröjan stickas i grått, vilket symboliserar Vasagraniten. När mönstret är klart kommer kan beskrivningen och garnpaket köpas på Loftet i Vasa. Till sommaren ska det också gå att köpa i Världsarvsportens butik i Replot. Kvarkentröjan görs som ett samarbete mellan Loftet och världsarvsområdet Kvarkens skärgård. Ensimmäiset Merenkurkku - villapaitojen testiversiot ovat valmiit. Testineulojat ovat neuloneet ja antaneet palautetta neuleistaan ja ollaan jälleen askeleen lähempänä uusien Merenkurkku-villapaitojen lopullisia malleja. Merenkurkku -villapaidan on tarkoitus ilmentää Merenkurkun saariston luonnonperintökohdettamme. Villapaidan suunnittelija Lee Esselström on taitavasti muokannut Merenkurkun merellistä luontoa kivimuodostumineen, kuohuvine aaltoineen ja tyynine vesineen tyylikkääksi kokonaisuudeksi. Villapaidan alkuperäinen väri on harmaa, mikä symboloi Vaasa-graniittia. Pian löydätte materiaalipaketit Vaasan Loftetilta. Kesällä löytyy materiaalipaketit myös Raippaluodon Maailmanperintöportista. Merenkurkku-villapaita toteutetaan yhteistyönä Loftetin ja Kvarkens skärgård - Merenkurkun saaristo kanssa. #KvarkenTröjan #merenkurkkuvillapaita #highcoastkvarkenarchipelago #kvarken #merenkurkku #neuloa #österbotter #pohjanmaa #Stickning #Loftet #kvarkenworldheritage
28.03.2024 - 08:00

Kvarkens skärgård - Merenkurkun saaristo

Vill du vara med på talko? Finlands fyrsällskap ordnar ett ca 4 veckors talkoprojekt i juni-juli för att reparera Strömmingsbådans mistlursstation. Till talkot behövs bygg-/renoveringskunniga personer samt talkofolk till byggarnas matservice och till allmänna underhålls- och hjälpfunktioner. Också till renoveringen av fönstren behövs kunniga personer. Talkot börjar 10.6.2024. Talkoturerna är en vecka och bytesdagen är måndag. Talkoturernas personal är 5-8 personer/vecka. Startplatsen för båttransporterna är Bergö Fiskehamn/Ytterbådan. Talkoavgiften är 120 €/vecka och inkluderar båttransporter, mat och logi samt bastubad. Talkodeltagaren skall vara medlem i Fyrsällskapet och medlemsavgiften skall vara betald innan talkoturens början. Läs mera och anmäl dig om talkoarbete på Strömmingsbådan intresserar i sommar! https://www.majakkaseura.fi/las-mer-om-yttergrunds-och-strommingsbadans-talkon/?lang=sv Haluatko tulla mukaan talkoisiin? Suomen Majakkaseura järjestää kesä-heinäkuussa noin 4 vkoa kestävän talkooprojektin Strömmingsbådanin sumumerkinantoaseman korjaustöitä varten. Talkoisiin tarvitaan rakennus/ remonttitaitoisia henkilöitä sekä talkoolaisia rakentajaporukan ruokahuoltoon ja yleisiin huolto- ja apulaistehtäviin. Myös ikkunoiden kunnostukseen tarvitaan osaavia tekijöitä. Talkoot alkavat 10.6.2024. Talkoovuorot ovat viikon mittaisia ja vaihtopäivä on kunkin viikon maanantai. Talkoovuorojen henkilömäärä on 5-8 hlöä / viikko. Venekuljetuksen lähtöpaikka on Bergön kalasatama nimeltään Ytterbådan. Talkoomaksu 120 euroa sisältää venekuljetukset, majoituksen ja ruokailut. Talkoisiin osallistujan tulee olla Majakkaseuran jäsen. Lue lisää ja ilmoittaudu jos talkootyö Strömmingsbådanilla kiinnostaa! https://www.majakkaseura.fi/yttergrundin-ja-strommingsbadanin-talkoista/
25.03.2024 - 07:13

Kvarkens skärgård - Merenkurkun saaristo