Förbigå menyn
Unescos världsarv
Stenig strand

Unescos världsarvsområde
Välkommen till Kvarkens skärgård

Ett värdefullt naturarv

Den unika skärgården i Kvarken är Finlands enda naturobjekt på Unescos världsarvslista. Tillsammans med Höga Kusten utgör den grunda Kvarkens skärgård den bästa platsen i världen att uppleva och förstå landhöjningen som uppstått efter den senaste istiden.

Upplev Kvarken

I Kvarkens skärgård får du uppleva den friska skärgårdsnaturen, atmosfären i de idylliska byarna och det storslagna landhöjningslandskapet.

Hitta din egna upplevelse
Båthuskonstruktioner av plywood, vitriner och en jordglob i besökscentret Världsarvsporten.

Besökscentret Världsarvsporten

Vid Världsarvsporten, som ligger invid Finlands längsta bro, kan du bekanta dig med världsarvet och få tips på olika besöksmål i Kvarkens skärgård. Vi har också infopunkter i världsarvskommunerna.

Besök Världsarvsporten
I kvarken är landskapet karg men vackert.

Världsarvet i ett nötskal

Lågt möter högt: Kvarkens skärgård och Höga Kusten i Sverige bildar tillsammans ett gemensamt världsarv på Unescos världsarvslista. Det som binder ihop områdena till varandra är spåren av den senaste istiden och den pågående landhöjningen.

Läs mera om världsarvet
Två personer tittar på en drönare som flyger iväg.

Projekt

Presentation av aktuella projekt i världsarvsområdet Kvarkens skärgård.

Läs om våra projekt
Pojke med hörlurar

Kvarkens skärgårds ljudguide

I ljudguiden får du ta del av Kvarkens skärgårds kulturhistoriska berättelse. I 75 avsnitt berättar vi historier och visar bilder och filmer från 75 olika platser runt om i världsarvsområdet. Lyssna och njut!

Kvarkens skärgårds ljudguide
En träspång i skogsmiljö

Nyhetsbrev

Aktuell information från världsarvsområdet Kvarkens skärgård.

Läs våra nyhetsbrev

Kvarkens utflykts- och vandringsleder blir mångsidigare - under sommaren har mycket nytt byggts

Utvecklingsprojektet för Björkö-Panikes vandringsled är inne på slutrakan och entreprenörerna har arbetat idogt under sommaren och början av hösten. Efter förnyandet har två helt nya naturstigar och två rastplatser öppnats i somras längs en helhet på över 20 kilometer.

Läs mer om Björkö-Panikes förnyade vandringsled

Följ oss på facebook och instagram

Besökscentret Världsarvsporten har fått STF (Sustainable Travel Finland) status Besökscentret Världsarvsporten, som upprätthålls av föreningen Världsarvet i Kvarken rf, har i maj 2024 erhållit rätt att börja använda Visit Finlands märke för hållbara turistbesöksmål – Sustainable Travel Finland (STF). Sustainable Travel Finland är ett nationellt program för hållbar turism som hanteras av Visit Finland. I kriterierna ingår strategier för hur vi arbetar med den ekologiska, sociokulturella och ekonomiska hållbarheten. Världsarvet i Kvarken rf medverkar i Sustainable Travel Finlands nätverk genom att vara ett socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart besöksmål. Besökscentret Världsarvsporten invid Replotbron i Korsholm har tillkommit för att i första hand informera om Finlands enda naturarvsområde Kvarkens skärgård på UNESCOs världsarvslista. Vi berättar om vår spännande historia, vårt unika landhöjningslandskap samt uppmuntrar till och informerar om besök i närregionen. Världsarvsporten är ett lättillgängligt besökscenter, som är anpassat till att ta emot alla möjliga besökare. Läs mer https://www.vaasa.fi/sv/se-och-upplev/kvarkens-skargard/stf_kvarken/ Vierailukeskus Maailmanperintöportti on saanut STF (Sustainable Travel Finland) -statuksen. Merenkurkun maailmanperintö ry -yhdistyksen ylläpitämä Maailmanperintöportti vierailukeskus on toukokuussa 2024 saanut oikeuden ottaa käyttöön Visit Finlandin kestävän matkailun merkin - Sustainable Travel Finland (STF). Sustainable Travel Finland on Visit Finlandin hallinnoima valtakunnallinen kestävän matkailun ohjelma. Kriteerit sisältävät strategioita, joilla työskentelemme ekologisen, sosiokulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden parissa. Merenkurkun maailmanperintö ry osallistuu Sustainable Travel Finlandin verkostoon olemalla sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävä kohde. Maailmanperintöportin vierailukeskus Mustasaaren Raippaluodonsillan kupeessa tiedottaa ensisijaisesti Suomen ainoasta luonnonperintöalueesta, Unescon maailmanperintölistalla olevasta Merenkurkun saaristosta. Kerromme jännittävästä historiastamme, ainutlaatuisesta maankohoamismaisemastamme sekä kannustamme ja tiedotamme vierailuista lähialueella. Maailmanperintökohde on helposti saavutettava vierailukeskus, joka on mukautettu vastaanottamaan kaikenlaisia vierailijoita. Lue lisää https://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/merenkurkku/stf_merenkurkku/ #stf #visitfinland #stffinland #visitvaasa
20.05.2024 - 10:00

Kvarkens skärgård - Merenkurkun saaristo

03.05.2024 - 15:04

Kvarkens skärgård - Merenkurkun saaristo

Vargis nya brygga. Vargiksen uusittu laituri. (c) Tuija Warén
03.05.2024 - 09:35

Kvarkens skärgård - Merenkurkun saaristo

Välkommen till Heritage Talks in Kvarken 2024 Teams webbinarium 23.4 ​klockan 16.00-18.00! Tema är världsarvsundervisning i skolan Teams kod: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjMyZTRiMzEtZmY2Zi00MWY1LWE1NjktYmNiNzg4YjhiMmYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227820050d-897d-45b7-83bb-b94a34b52eb7%22%2c%22Oid%22%3a%22c24788a1-a90a-47d5-86b3-55a28a6acfbc%22%7d Program 23.4.2024 klockan 16.00-18.00 Välkommen! Kenth Nedergård verksamhetsledare för Världsarvet i Kvarken rf. Fia Antus projektledare, presentation av pilotprojektet Världsarvspedagog i Kvarkens skärgård Jessica Sundman, timlärare i huvudsyssla i geografi VÖS gymnasium, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier Åbo Akademi, Vasa ​ Pia Kecko lärare, Norra Korsholms skola Ida Berg lärare, Yttermalax skola Anne-Carine Kaján rektor, Vallgrund skola Frågor och diskussion Heritage Talks in Kvarken 2024 2024 arrangerar projektet Världsarvspedagog i Kvarkens skärgård ett webbinarium i samarbete med Världsarvet i Kvarken rf. Föreläsningarna hålls via Teams på svenska och är öppet för alla. Det passer bra att ställa frågor och kommentera på finska och engelska. Med Heritage Talks in Kvarken 2024 vill vi ge inspiration till och information om världsarvsundervisning i världsarvet Kvarkens skärgård och Höga Kusten. Alla intresserade är välkomna att delta. Projektet är finansierat av Närings-, trafik och miljöcentralen, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Vasa stad och Aktiastiftelsen i Vasa. Tervetuloa Heritage Talks in Kvarken 2024 - webinaariin tiistaina 23. huhtikuuta klo. 16.00-18.00! Teemana on maailmanperintökasvatus kouluissa. Teams koodi: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjMyZTRiMzEtZmY2Zi00MWY1LWE1NjktYmNiNzg4YjhiMmYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227820050d-897d-45b7-83bb-b94a34b52eb7%22%2c%22Oid%22%3a%22c24788a1-a90a-47d5-86b3-55a28a6acfbc%22%7d Ohjelma 23.4.2024 klo. 16.00-18.00 Tervetuloa! Kenth Nedergård Merenkurkun maailmanperintö ry:n toiminnanjohtaja Fia Antus hankevetäjä Maailmanperintöpedagogi Merenkurkun saaristossa Jessica Sundman, Tuntiopettaja (päätoiminen) VÖS gymnasium, kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta Åbo Akademi, Vaasa ​ Pia Kecko opettaja, Norra Korsholms skola Ida Berg opettaja, Yttermalax skola Anne-Carine Kaján rehtori, Vallgrund skola Kysymyksiä ja keskustelua. Heritage Talks in Kvarken 2024 Hanke Maailmanperintöpedagogi Merenkurkun saaristossa järjestää Heritage Talks in Kvarken 2024. Tilaisuus on ruotsinkielinen, mutta kysymykset ja kommentit ovat tervetulleita suomeksi ja englanniksi. Webinaari järjestetään Teamsin kautta, ja se on avoin kaikille. Hanketta rahoittavat ELY-keskus/Ympäristökasvatus ja -valistus, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Konstsamfundet, Vaasan Aktiasäätiö, Vaasan kaupunki ja Merenkurkun maailmanperintö ry.
19.04.2024 - 11:22

Kvarkens skärgård - Merenkurkun saaristo