Förbigå menyn
En man och två kvinnor poserar

Vasa stads lediga arbetsplatser

Hitta din plats där du kan lysa! Hos oss får du göra ett arbete som garanterat är betydelsefullt: du är med och gör Vasa stad till en plats där världens lyckligaste invånare bor.

Det som erbjuds är arbetsuppgifter mångsidigt inom olika branscher allt från lärare till projektingenjör och från sekreterare till scenograf. Bekanta dig med våra lediga arbetsplatser här och sök arbete som medverkar till en lycklig vardag! 

Möjlighet att lysa

De teman som är viktiga för vår arbetsgemenskap kommer fram i våra gemensamma värdelöften: vi blir glada när våra arbetskamrater lyckas och vi låter alla lysa. Titta på videorna, där våra arbetskamrater Henna, Jussi och Mia berättar om sin arbetsplats.

Vi siktar på en utmärkt medarbetarupplevelse, så bra att man inte vill byta arbetsplats.

Tio skäl att söka jobb hos Vasa stad

1. Vi värdesätter likabehandling och mångfald i vår arbetsgemenskap och vi uppmuntrar personer med olika bakgrund att söka jobb hos oss. Därför gynnar vi anonym rekrytering.

2. Du blir en del av en arbetsgemenskap och stad, där du kan skapa ett sådant liv som du önskar. Här kan du förverkliga dig själv på ett, två eller flera språk.

3. Du får en omfattande introduktion till ditt arbete. Du kan välja mångsidigt bland utbildningar och coachningsprogram med hög kvalitet samt har möjlighet till arbetsrotation för att utveckla din kompetens.

4. Som anställningsförmån får du ePassis kultur- och motionsförmåner.

5. Du ökar din motionsglädje med avgiftsfria gympagrupper och konditionskampanjer och du får rabatt på inträdesavgifterna till olika gym och till simhallen.

6. Nappa åt dig kulturupplevelser till ett förmånligt pris på teaterföreställningar, konserter, museer och olika evenemang.

7. Du får omfattande företagshälsoservice på TT-Botnia, där det satsas i synnerhet på uppföljning och främjande av de anställdas välmående.

8. Du hittar balansen mellan arbete och fritid, så att livet också består av annat än arbete. Vi strävar efter att hålla arbetstiderna regelbundna och inom ett flertal sektorer finns det möjlighet till flexibla arrangemang samt till hybridarbete.

9. Du får göra intressanta arbetsuppgifter på en utsiktsplats i ett arbete som garanterat är betydelsefullt: du är med och gör Vasa till en stad där det är bra för människor att leva, arbeta, studera och turista.

10. Du är en del av en arbetsgemenskap, där du får lysa varje dag! Vi blir glada när våra arbetskamrater lyckas och vi låter alla lysa.

Vi är en ansvarstagande arbetsgivare, som i sin verksamhet beaktar samhället och miljön. Vi vill också vara en trygg och bra arbetsplats för alla oavsett utgångspunkter

Så här söker du arbete hos oss

Alla lediga arbeten inom Vasa stad finns i Kuntarekry. Ansökningar till ordinarie uppgifter och visstidsuppgifter samt vikariat görs också i Kuntarekry.

I Vasa stad arbetar 3500 anställda.

Så här rekryterade vi år 2021:

 • 792 jobb
 • 462 ordinarie, 329 för viss tid
 • 6108 sökande (av vilka 70 % var kvinnor och 30 % män)
 • 227 tjänster,565 anställningsförhållanden
 • Fördelning enligt modersmål: Finska 64 %, svenska 29 %, annat 7 %
 • 215 olika yrkesbeteckningar
 • 16 rekryteringar med anonym ansökan

Lönesubventionerat arbete, arbetsprövning och rehabiliterande arbetsverksamhet

Till lönesubventionerat arbete, arbetsprövning och rehabiliterande arbetsverksamhet ansöks via stadens egna kanaler. Du kan läsa mera om dessa under avsnittet Stödande av sysselsättning.

Anonym rekrytering

Vi strävar efter att öka mångformigheten bland personalen genom att fästa större uppmärksamhet vid rekrytering och sysselsättning av personer med olika bakgrund och olika livssituationer. Vi gynnar anonym rekrytering.

Våra dörrar är öppna för personer med olika bakgrund – vi tror att mångformighet är en rikedom, vilket även beaktas då arbetsmetoder och tjänster utvecklas.

Anonym rekrytering innebär att sökandenas personuppgifter inte syns i ansökningarna när förmannen går igenom potentiella kandidater för intervjun. Den information som finns till påseende, t.ex. arbetserfarenheten, uppmuntrar till att fästa uppmärksamhet vid det kunnande som krävs för uppgiften och är väsentligt med tanke på stadens strategi. Anonymiteten minskar bland annat köns- och åldersdiskriminering.

Rekryteringsservice

Vasa stads rekryteringsservice stöder arbetssökande och stadens olika serviceområden i frågor som gäller rekryteringen. Om du har något att fråga om stadens rekrytering kan du kontakta vår rekryteringsenhet rekrytointi@vasa.fi

 • Lycka är att jobba med barn: i Vasa behöver vi fler entusiastiska, yrkeskunniga personer inom småbarnspedagogiken som är intresserade av att utveckla sitt arbete!

 • Hör du kallelsen till världens viktigaste jobb? Vad bra, du hörde rätt! Här i Vasa behöver vi flera ivriga yrkesmänniskor inom social- och hälsovårdssektorn som är genuint intresserade av att hjälpa människor. Vårt mål är att vara världens lyckligaste stad och just din arbetsinsats saknar vi för att kunna sörja för stadsbornas hälsa och välmående på bästa möjliga sätt!

 • Vasa stad erbjuder studerande vid högskolor, universitet, yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter många möjligheter att få arbetsplatspraktik och göra lärdomsprov.

 • Varje år erbjuder vi hundratals unga och studerande sommarjobb, sommarvikariat, praktikmöjligheter och sommarjobbssedlar. Flest jobb finns i daghem, grönområdesenheten, bibliotek och museer.

 • Vid sidan av de ordinarie anställda sysselsätter vi nästan 300 vikarier varje månad: de behövs varje dag för många olika uppgifter.

Sociala medier

Tule mukaan opetusalalle jakamaan osaamistasi eteenpäin opiskelijoille! 🧐 Vamian autotiimi etsii sinua, joka olet kiinnostunut autoalan opettamisesta. Haemme tiimiimme päätoimista tuntiopettajaa, jolta löytyy osaaminen autoalan tekniikan opettamiseksi korjaamotyyppisessä opetusympäristössä. Edellytämme vahvaa käytännön osaamista autoalalta. Tarjoamme: 💎 1500 tuntia töitä lukuvuodessa 💎 12 viikkoa vapaajaksoa 💎 kilpailukykyisen palkan mukavassa työyhteisössä 🎯 Vaikka sinulla ei ehkä vielä ole opettajan pedagogisia opintoja, on pätevöityminen mahdollista suorittaa työn ohessa. Tässäkö se on? Sinun uusi työpaikkasi? Tutustu tehtävään tarkemmin ja hae paikkaa viimeisään 10.2. 👉 https://bit.ly/3RqdDbj #vaasa #vaasankaupunki #rekrytointi #työpaikat #MaailmanOnnellisinKaupunki Kom med till undervisningssektorn och dela med dig av ditt kunnande till de studerande! 🧐 Bilteamet vid Vamia söker dig som är intresserad av att undervisa inom bilbranschen. Till vårt team söker vi en timlärare i huvudsyssla som har kunskap om tekniken inom bilbranschen för undervisning i verkstadsliknande miljö. Vi förutsätter att den sökande har gedigen praktisk erfarenhet av bilbranschen. Vi erbjuder: 💎 1500 timmar arbete under läsåret 💎 en ledig period på 12 veckor 💎 en konkurrenskraftig lön i en trevlig arbetsgemenskap 🎯Om du inte ännu har avlagt en lärares pedagogiska studier, kan du göra dig behörig vid sidan av arbetet. Är det här din nya arbetsplats? Bekanta dig närmare med uppgiften och sök platsen senast 10.2. 👉 https://bit.ly/3jgHZjw #vasa #vasastad #rekrytering #arbetsplatser #VärldensLyckligasteStad
27.01.2023 - 12:00

RekryVaasa

Tule rakentamaan lapsiystävällistä kuntaa ja hyvinvointia vaasalaisille! 💙 Haemme koordinaattoria hyvinvointipalveluihin ajalle 13.2.-26.11.2023. ⭐ Avoinna oleva asiantuntijatehtävä sisältää Vaasan Lapsiystävällinen kuntamallin koordinoinnin, mihin on ajateltu menevän 50 % työajasta. Vaasassa on aloitettu Unicefin Lapsiystävällinen kuntamallin kehittäminen vuonna 2022. Koordinaattori vastaa yhdessä Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmän kanssa Lapsiystävällinen kunta -työn koordinoinnista, etenemisestä sekä säännöllisestä seurannasta ja arvioinnista. ⭐ Lisäksi tehtävä sisältää mm. hyvinvointikertomustyön koordinointia yhdessä yksikön muiden toimijoiden kanssa; raportoimista kaupungin hyvinvointitilanteesta kuten esim. kouluterveyskyselyn tuloksista sekä kansallisten terveyden edistämisen ja hyvinvointiohjelmien toimeenpanon tukemista. Jos koet olevat etsimämme ammattilainen hae mukaan viimeistään 8.2. 👉 https://bit.ly/3XAUtBF #vaasa #vaasankaupunki #rekrytointi #työpaikat #MaailmanOnnellisinKaupunki Kom med och bygg en barnvänlig kommun och välmående för vasaborna! 💙 Vi söker en koordinator till välfärdsservice för tiden 13.2-26.11.2023. ⭐ Den sakkunniguppgift som nu har förklarats ledig innehåller koordinering av modellen Barnvänlig kommun i Vasa, och avsikten är att 50 % av arbetstiden ska gå till detta. I Vasa inleddes utvecklandet av Unicefs modell för en barnvänlig kommun år 2022. Koordinatorn svarar tillsammans med koordineringsgruppen för Barnvänlig kommun för koordineringen och framskridandet av arbetet på Barnvänlig kommun samt för regelbunden uppföljning och bedömning av dessa. ⭐ Vidare innehåller uppgiften bland annat koordinering av välfärdsberättelsearbetet tillsammans med enhetens övriga aktörer; rapportering om stadens välfärdssituation såsom till exempel resultaten i skolhälsoenkäten samt stödjande av det nationella hälsofrämjandet och verkställandet av de nationella välfärdsprogrammen. Om du upplever att du är den yrkesmänniska vi letar efter, sök till oss senast 8.2. 👉 https://bit.ly/3wtTneV #vasa #vasastad #rekrytering #arbetsplatser #VärldensLyckligasteStad
26.01.2023 - 08:00

RekryVaasa

Tule osaksi osaavaa henkilöstöämme! 🔎 Haemme erityisopettajaa ajalle 20.2.-1.12.2023 Vamiaan. ⭐ Erityisopettajan virkatehtäviin kuuluu pienryhmä- ja yksilöopetuksen lisäksi erityisen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden tuen koordinointi, yhteistyö opiskelijoiden, huoltajien ja opettajien sekä opetusta tukevien toimintojen kanssa. Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen sekä opetushenkilöstön tukeminen erilaisiin oppijoihin liittyvissä asioissa on tärkeä osa laaja-alaisen erityisopettajan työtä. Tarjoamme mielenkiintoisia ja vaihtelevia työtehtäviä mutkattomassa ja osaavassa tiimissä. 💎 Lue lisää ja hae paikkaa viimeistään 6.2. 👉 https://bit.ly/3XO3ckd #vaasa #vaasankaupunki #rekrytointi #työpaikat #MaailmanOnnellisinKaupunki Bli en del av vår kunniga personal! 🔎 Vi en speciallärare för tiden 20.2.-1.12.2023 till Vamia. ⭐ Till speciallärarens uppgifter hör utöver undervisning i mindre grupper och individuellt att koordinera stödet för studerande som är i behov av särskilt stöd, samarbeta med studerande, vårdnadshavare och lärare samt funktioner som stöder undervisningen. Identifiering av behov av särskilt stöd samt stödande av undervisningspersonalen i frågor som ansluter sig till olika lärande är en viktig del av speciallärarens arbete. Vi erbjuder intressanta och varierande arbetsuppgifter i ett uppriktigt och kunnigt team. 💎 Läs mera och sök platsen senast 6.2. 👉 https://bit.ly/3kBnxKE #vasa #vasastad #rekrytering #arbetsplatser #VärldensLyckligasteStad
24.01.2023 - 08:00

RekryVaasa

Tervetuloa töihin – meillä pääset osaksi osaavaa joukkoamme. 🧐 Haemme kielikylpyopettajan vuorotteluvapaan sijaista Keskuskouluun 3. vuosiluokalle ajalle 25.2.-4.6.2023. Opetus tapahtuu ruotsin kielellä. Lisäksi englannin kielen opetusta vuosiluokilla 2-6. 🍏 Luokanopettaja suunnittelee ja toteuttaa opetusta opetussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi luokanopettajan tehtäviin kuuluu opetuksen kehittäminen, arviointi, yhteistyö kotien kanssa, huoltajien tiedottaminen luokan asioista sekä osallistuminen opettajien kokouksiin ja tiimityöskentelyyn. Tarjoamme suuren työyhteisön monipuolisen osaamisen ja tuen uudessa työtehtävässä. 💎 Löydä paikkasi asiantuntevasta tiimistämme ja hae paikkaa viimeistään 6.2. 👉 https://bit.ly/3wnmFMd #vaasa #vaasankaupunki #rekrytointi #työpaikat #MaailmanOnnellisinKaupunki Välkommen på jobb – hos oss blir du en del av vårt proffsiga gäng. 🧐 Vi söker alterneringsledighetsvikarie för klasslärare i åk 3 i språkbad på Keskuskoulu för tiden 25.2.-4.6.2023. Undervisningen sker på svenska. Därtill undervisning i engelska på årskurserna 2-6. 🍏 Klassläraren planerar och genomför undervisningen enligt läroplanen. Därtill hör utveckling av undervisningen, utvärdering, samarbete med hemmen, information till vårdnadshavarna samt deltagande i lärarmöten och team möten. Vår stora arbetsgemenskap erbjuder mångsidigt kunnande och stöd i den nya arbetsuppgiften. 💎 Hitta din plats i vårt sakkunniga team och platsen senast 6.2. 👉 https://bit.ly/3WAf1st #vasa #vasastad #rekrytering #arbetsplatser #VärldensLyckligasteStad
23.01.2023 - 08:00

RekryVaasa