Förbigå menyn
En man och två kvinnor poserar

Vasa stads lediga arbetsplatser

Hitta din plats där du kan lysa! Hos oss får du göra ett arbete som garanterat är betydelsefullt: du är med och gör Vasa stad till en plats där världens lyckligaste invånare bor.

Det som erbjuds är arbetsuppgifter mångsidigt inom olika branscher allt från lärare till projektingenjör och från sekreterare till scenograf. Bekanta dig med våra lediga arbetsplatser här och sök arbete som medverkar till en lycklig vardag! 

Möjlighet att lysa

De teman som är viktiga för vår arbetsgemenskap kommer fram i våra gemensamma värdelöften: vi blir glada när våra arbetskamrater lyckas och vi låter alla lysa. Titta på videorna, där våra arbetskamrater Henna, Jussi och Mia berättar om sin arbetsplats.

Vi siktar på en utmärkt medarbetarupplevelse, så bra att man inte vill byta arbetsplats.

Tio skäl att söka jobb hos Vasa stad

1. Vi värdesätter likabehandling och mångfald i vår arbetsgemenskap och vi uppmuntrar personer med olika bakgrund att söka jobb hos oss. Därför gynnar vi anonym rekrytering.

2. Du blir en del av en arbetsgemenskap och stad, där du kan skapa ett sådant liv som du önskar. Här kan du förverkliga dig själv på ett, två eller flera språk.

3. Du får en omfattande introduktion till ditt arbete. Du kan välja mångsidigt bland utbildningar och coachningsprogram med hög kvalitet samt har möjlighet till arbetsrotation för att utveckla din kompetens.

4. Som anställningsförmån får du ePassis kultur- och motionsförmåner.

5. Du ökar din motionsglädje med avgiftsfria gympagrupper och konditionskampanjer och du får rabatt på inträdesavgifterna till olika gym och till simhallen.

6. Nappa åt dig kulturupplevelser till ett förmånligt pris på teaterföreställningar, konserter, museer och olika evenemang.

7. Du får omfattande företagshälsoservice på TT-Botnia, där det satsas i synnerhet på uppföljning och främjande av de anställdas välmående.

8. Du hittar balansen mellan arbete och fritid, så att livet också består av annat än arbete. Vi strävar efter att hålla arbetstiderna regelbundna och inom ett flertal sektorer finns det möjlighet till flexibla arrangemang samt till hybridarbete.

9. Du får göra intressanta arbetsuppgifter på en utsiktsplats i ett arbete som garanterat är betydelsefullt: du är med och gör Vasa till en stad där det är bra för människor att leva, arbeta, studera och turista.

10. Du är en del av en arbetsgemenskap, där du får lysa varje dag! Vi blir glada när våra arbetskamrater lyckas och vi låter alla lysa.

Vi är en ansvarstagande arbetsgivare, som i sin verksamhet beaktar samhället och miljön. Vi vill också vara en trygg och bra arbetsplats för alla oavsett utgångspunkter

Så här söker du arbete hos oss

Alla lediga arbeten inom Vasa stad finns i Kuntarekry. Ansökningar till ordinarie uppgifter och visstidsuppgifter samt vikariat görs också i Kuntarekry.

I Vasa stad arbetar 3500 anställda.

Så här rekryterade vi år 2021:

 • 792 jobb
 • 462 ordinarie, 329 för viss tid
 • 6108 sökande (av vilka 70 % var kvinnor och 30 % män)
 • 227 tjänster,565 anställningsförhållanden
 • Fördelning enligt modersmål: Finska 64 %, svenska 29 %, annat 7 %
 • 215 olika yrkesbeteckningar
 • 16 rekryteringar med anonym ansökan

Lönesubventionerat arbete, arbetsprövning och rehabiliterande arbetsverksamhet

Till lönesubventionerat arbete, arbetsprövning och rehabiliterande arbetsverksamhet ansöks via stadens egna kanaler. Du kan läsa mera om dessa under avsnittet Stödande av sysselsättning.

Anonym rekrytering

Vi strävar efter att öka mångformigheten bland personalen genom att fästa större uppmärksamhet vid rekrytering och sysselsättning av personer med olika bakgrund och olika livssituationer. Vi gynnar anonym rekrytering.

Våra dörrar är öppna för personer med olika bakgrund – vi tror att mångformighet är en rikedom, vilket även beaktas då arbetsmetoder och tjänster utvecklas.

Anonym rekrytering innebär att sökandenas personuppgifter inte syns i ansökningarna när förmannen går igenom potentiella kandidater för intervjun. Den information som finns till påseende, t.ex. arbetserfarenheten, uppmuntrar till att fästa uppmärksamhet vid det kunnande som krävs för uppgiften och är väsentligt med tanke på stadens strategi. Anonymiteten minskar bland annat köns- och åldersdiskriminering.

Rekryteringsservice

Vasa stads rekryteringsservice stöder arbetssökande och stadens olika serviceområden i frågor som gäller rekryteringen. Om du har något att fråga om stadens rekrytering kan du kontakta vår rekryteringsenhet rekrytointi@vasa.fi

 • Lycka är att jobba med barn: i Vasa behöver vi fler entusiastiska, yrkeskunniga personer inom småbarnspedagogiken som är intresserade av att utveckla sitt arbete!

 • Hör du kallelsen till världens viktigaste jobb? Vad bra, du hörde rätt! Här i Vasa behöver vi flera ivriga yrkesmänniskor inom social- och hälsovårdssektorn som är genuint intresserade av att hjälpa människor. Vårt mål är att vara världens lyckligaste stad och just din arbetsinsats saknar vi för att kunna sörja för stadsbornas hälsa och välmående på bästa möjliga sätt!

 • Vasa stad erbjuder studerande vid högskolor, universitet, yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter många möjligheter att få arbetsplatspraktik och göra lärdomsprov.

 • Varje år erbjuder vi hundratals unga och studerande sommarjobb, sommarvikariat, praktikmöjligheter och sommarjobbssedlar. Flest jobb finns i daghem, grönområdesenheten, bibliotek och museer.

 • Vid sidan av de ordinarie anställda sysselsätter vi nästan 300 vikarier varje månad: de behövs varje dag för många olika uppgifter.

Oletko etsimämme sosiaalialan osaaja? 🧐 Haemme kahta ohjaajaa ajalle 1.12.2022-30.6.2023 Vastaanottokeskukseen. 🎯 Keskeisiin tehtäviin kuuluu turvapaikanhakijoiden ja tilapäistäsuojelua saavien asiakkaiden vastaanotto, ohjaus ja neuvonta. Työhön kuuluu myös asuntotarkastukset. Työtä tehdään vaihtelevissa tilanteissa pääsääntöisesti asiakkaiden asunnoissa ja vastaanottokeskuksen toimistossa. Tarjoamme mukavan työilmapiirin ja työkavereiksi saat monikulttuurisen ja ammattitaitoisen moniammatillisen tiimin. 💎 Mikäli koet olevasi nappivalinta osaavaan joukkoomme täytä hakemus oheisen linkin kautta viimeistään 5.12. 👉 https://bit.ly/3EB0ztE #vaasa #vaasankaupunki #rekrytointi #työpaikat #MaailmanOnnellisinKaupunki Är du det proffs inom socialsektorn som vi söker? 🧐 Vi söker två handledare till Flyktingförläggningen för tiden 1.12.2022-30.6.2023. 🎯 Till de centrala uppgifterna hör mottagning av asylsökande och klienter som får tillfälligt skydd, handledning och rådgivning. I arbetet ingår också att inspektera bostäder. Arbetet utförs i varierande situationer i regel i klienternas bostäder och på flyktingförläggningens kontor. Vi erbjuder en trevlig arbetsatmosfär och som arbetskamrater får du ett team som är mångkulturellt och yrkesskickligt inom flera sektorer. 💎 Ifall du upplever att du är just rätt val till vårt kunniga team, fyll i ansökan via den bifogade länken senast 5.12. 👉 https://bit.ly/3XnkWD3 #vasa #vasastad #rekrytering #arbetsplatser #VärldensLyckligasteStad
22.11.2022 - 12:00

RekryVaasa

Tarvitsemme huipputiimiimme vahvistusta. Olisitko se sinä tai joku tuttusi? 🧐 Haemme laaja-alaisen erityisopettajan vuorotteluvapaan sijaista Keskuskouluun kielikylpyluokille 1-6 ajalle 4.1.-13.4.2023. Erityisopetus on ruotsin kielellä. 📌 Hakijan tulee täyttää vuorotteluvapaan mukaiset vuorotteluvapaasijaisen kriteerit. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana - sijaisen on oltava työtön työnhakija TE-toimistossa välittömästi ennen sijaisuuden alkamista. - sijaiseksi käy henkilö, jonka työttömyys on yhdessä tai useammassa jaksossa kestänyt vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. 📌 Seuraavissa tilanteissa sijaiseksi voidaan palkata henkilö, jonka työttömyys on kestänyt vain yhden päivän välittömästi ennen sijaisuuden alkamista: - henkilö on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias - henkilö on alle 30-vuotias ja ammatillisen- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Tutustu tehtävään tarkemmin ja hae paikkaa viimeistään 2.12. ⏳ https://bit.ly/3gtOYVa #vaasa #vaasankaupunki #rekrytointi #työpaikat #MaailmanOnnellisinKaupunki Vi behöver förstärkning till vårt toppenteam. Kan det vara du eller någon du känner? 🧐 Vi söker alterneringsledighetsvikarie för speciallärare på Keskuskoulu i språkbadsklasserna 1-6 för tiden 4.1.-13.4.2023. Specialundervisningen sker på svenska. 📌 Kriterier som bör uppfyllas hos alterneringsledighetsvikarien: - vikarien ska vara arbetslös arbetssökande hos TE-byrån före vikariatet börjar. - vikarien ska vara arbetslös i minst 90 dagar under en eller flera perioder under den föregående 14 månaders perioden innan alterneringsledigheten börjar. 📌 I följande fall kan en person, vars arbetslöshet har varat endast en dag, anställas som vikarie: - en arbetssökande som är under 25 år eller över 55 år. - en person som är under 30 år och som har tagit examen för högst ett år sedan. Bekanta dig närmare med uppgiften och sök platsen senast 2.12. ⏳ https://bit.ly/3AzuyRg #vasa #vasastad #rekrytering #arbetsplatser #VärldensLyckligasteStad
22.11.2022 - 08:00

RekryVaasa