Förbigå menyn
En man och två kvinnor poserar

Vasa stads lediga arbetsplatser

Hitta din plats där du kan lysa! Hos oss får du göra ett arbete som garanterat är betydelsefullt: du är med och gör Vasa stad till en plats där världens lyckligaste invånare bor.

Det som erbjuds är arbetsuppgifter mångsidigt inom olika branscher allt från lärare till projektingenjör och från sekreterare till scenograf. Bekanta dig med våra lediga arbetsplatser här och sök arbete som medverkar till en lycklig vardag! 

Möjlighet att lysa

De teman som är viktiga för vår arbetsgemenskap kommer fram i våra gemensamma värdelöften: vi blir glada när våra arbetskamrater lyckas och vi låter alla lysa. Titta på videorna, där våra arbetskamrater Henna, Jussi och Mia berättar om sin arbetsplats.

Vi siktar på en utmärkt medarbetarupplevelse, så bra att man inte vill byta arbetsplats.

Tio skäl att söka jobb hos Vasa stad

1. Vi värdesätter likabehandling och mångfald i vår arbetsgemenskap och vi uppmuntrar personer med olika bakgrund att söka jobb hos oss. Därför gynnar vi anonym rekrytering.

2. Du blir en del av en arbetsgemenskap och stad, där du kan skapa ett sådant liv som du önskar. Här kan du förverkliga dig själv på ett, två eller flera språk.

3. Du får en omfattande introduktion till ditt arbete. Du kan välja mångsidigt bland utbildningar och coachningsprogram med hög kvalitet samt har möjlighet till arbetsrotation för att utveckla din kompetens.

4. Som anställningsförmån får du tjänstecykelförmånen samt ePassis kultur-, motions- och välmåendeförmåner.

5. Du ökar din motionsglädje med avgiftsfria gympagrupper och konditionskampanjer och du får rabatt på inträdesavgifterna till olika gym och till simhallen.

6. Nappa åt dig kulturupplevelser till ett förmånligt pris på teaterföreställningar, konserter, museer och olika evenemang.

7. Du får omfattande företagshälsoservice på TT-Botnia, där det satsas i synnerhet på uppföljning och främjande av de anställdas välmående.

8. Du hittar balansen mellan arbete och fritid, så att livet också består av annat än arbete. Vi strävar efter att hålla arbetstiderna regelbundna och inom ett flertal sektorer finns det möjlighet till flexibla arrangemang samt till hybridarbete.

9. Du får göra intressanta arbetsuppgifter på en utsiktsplats i ett arbete som garanterat är betydelsefullt: du är med och gör Vasa till en stad där det är bra för människor att leva, arbeta, studera och turista.

10. Du är en del av en arbetsgemenskap, där du får lysa varje dag! Vi blir glada när våra arbetskamrater lyckas och vi låter alla lysa.

Vi är en ansvarstagande arbetsgivare, som i sin verksamhet beaktar samhället och miljön. Vi vill också vara en trygg och bra arbetsplats för alla oavsett utgångspunkter

Så här söker du arbete hos oss

Alla lediga arbeten inom Vasa stad finns i Kuntarekry. Ansökningar till ordinarie uppgifter och visstidsuppgifter samt vikariat görs också i Kuntarekry.

I Vasa stad arbetar 3500 anställda.

Så här rekryterade vi år 2021:

  • 792 jobb
  • 462 ordinarie, 329 för viss tid
  • 6108 sökande (av vilka 70 % var kvinnor och 30 % män)
  • 227 tjänster,565 anställningsförhållanden
  • Fördelning enligt modersmål: Finska 64 %, svenska 29 %, annat 7 %
  • 215 olika yrkesbeteckningar
  • 16 rekryteringar med anonym ansökan

Lönesubventionerat arbete och arbetsprövning

Till lönesubventionerat arbete och arbetsprövning ansöks via stadens egna kanaler. Du kan läsa mera om dessa under avsnittet Sysselsättningsservice.

Anonym rekrytering

Vi strävar efter att öka mångformigheten bland personalen genom att fästa större uppmärksamhet vid rekrytering och sysselsättning av personer med olika bakgrund och olika livssituationer. Vi gynnar anonym rekrytering.

Våra dörrar är öppna för personer med olika bakgrund – vi tror att mångformighet är en rikedom, vilket även beaktas då arbetsmetoder och tjänster utvecklas.

Anonym rekrytering innebär att sökandenas personuppgifter inte syns i ansökningarna när förmannen går igenom potentiella kandidater för intervjun. Den information som finns till påseende, t.ex. arbetserfarenheten, uppmuntrar till att fästa uppmärksamhet vid det kunnande som krävs för uppgiften och är väsentligt med tanke på stadens strategi. Anonymiteten minskar bland annat köns- och åldersdiskriminering.

Rekryteringsservice

Vasa stads rekryteringsservice stöder arbetssökande och stadens olika serviceområden i frågor som gäller rekryteringen. Om du har något att fråga om stadens rekrytering kan du kontakta vår rekryteringsenhet rekrytointi@vasa.fi

Civiltjänst

Vasa stad erbjuder civiltjänstgöringsplatser vid olika enheter alltefter enheternas arbetskraftsbehov. Civiltjänstfrågor samordnas av sysselsättningsservicen, som vid behov kan kontaktas till exempel per e-post för ytterligare information: siviilipalvelus@vaasa.fi

Tjänstgöringstiden är ungefär ett år. I denna tid ingår permissioner, lediga dagar och en utbildningsperiod på 28 dagar. Arbetstjänsten kan börja först efter utbildningsperioden. Utbildningsperioderna finns listade på webbplatsen siviilipalvelus.fi/sv. Chefen kan tillsammans med den blivande civiltjänstgöraren välja den utbildningsperiod som passar dem bäst.

Obs! Den som ansöker om civiltjänst ska själv söka sig till en utbildningsperiod.

Sociala medier

Vamian asennus ja koneistus tiimi etsii sinua, joka olet kiinnostunut kone ja tuotantotekniikan alan opettamisesta.✨ 💎Haemme tiimiimme päätoimista tuntiopettajaa, jolta löytyy osaaminen kone ja tuotantotekniikan opettamiseksi nykyaikaisessa konepajatyyppisessä opetusympäristössä. Edellytämme vahvaa käytännön osaamista kone ja tuotantotekniikan alalta. 🌸 Tarjoamme 1500 tuntia töitä lukuvuodessa, 12 viikkoa vapaajaksoa, kilpailukykyisen palkan mukavassa työyhteisössä. Vaikka sinulla ei ehkä vielä ole opettajan pedagogisia opintoja, on pätevöityminen mahdollista suorittaa työn ohessa. Tule mukaan opetusalalle jakamaan osaamistasi eteenpäin opiskelijoille!💙 ▶ Lue lisää ja hae viimeistään 3.5.2024: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/paatoiminen-tuntiopettaja-kone-ja-tuotantotekniikka-vamia-vsa905-02-127-24/?&limit=24 #Vaasa #OnnellisenArjenTekijät #MaailmanOnnellisinKaupunki ******************** Vamias installations- och maskinbearbetningsteam söker dig som är intresserad av att undervisa inom maskin- och produktionsteknikbranschen. ✨ 💎Till vårt team söker vi en timlärare i huvudsyssla som har kompetens att undervisa i maskin och produktionsteknik i en modern undervisningsmiljö av verkstadstyp. Vi förutsätter starkt praktiskt kunnande inom området maskin och produktionsteknik. 🌸 Vi erbjuder 1500 timmar arbete under läsåret, en ledig period på 12 veckor och en konkurrenskraftig lön i en trevlig arbetsgemenskap. Om du inte ännu har avlagt en lärares pedagogiska studier, kan du göra dig behörig vid sidan av arbetet. Kom med på undervisningssektorn och dela med dig av ditt kunnande till de studerande!💙 ▶ Läs mera och ansök senast 3.5.2024: https://www.kuntarekry.fi/se/jobbar/timlarare-i-huvudsyssla-maskin-och-produktionsteknik-vamia-vsa905-02-127-24/?&limit=24&lang=sv_SE #Vasa #ArbeteFörEnLyckligVardag #VärldensLyckligasteStad
18.04.2024 - 11:00

RekryVaasa

⭐ Haemme työllisyysjohtajaa ⭐ Tule mukaan johtamaan Pohjanmaan työllisyysaluetta, missä sinulla on ainutlaatuinen tilaisuus vaikuttaa alueen kehitykseen!✨ 💼 Työllisyysjohtajana johdat vuonna 2024 työllisyysalueen rakentamista ja yhteistyömallien luomista. Toimit avainroolissa työllisyyden ja elinvoiman edistämiseksi vastaten 1.1.2025 lukien uuden työllisyysalueemme työllisyyspalvelujen johtamisesta, toiminnan kokonaistuloksellisuudesta, strategisesta kehittämisestä, edunvalvonnasta ja sidosryhmäyhteistyöstä. Työllisyysalueen elinkeinorakenne on vahva ja jatkuvasti kehittyvä, mikä luo toiminnalle ja työllesi erinomaiset puitteet.💎 Tarjoamme: 💙 Monipuolisen ja merkityksellisen työn, jossa on mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn ja toiminnan kehittämiseen. 💙 Innovatiivisen organisaation ja turvallisen työyhteisön. 💙 Mukavat työkaverit: meillä töitä tehdään hyvällä otteella yhdessä. 💙 Hyvät mahdollisuudet täydennyskoulutukseen. ▶ Lue lisää ja hae viimeistään 6.5.2024: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/tyollisyysjohtaja-vsa905-05-16-24/?&desc=ty%C3%B6llisyysjohtaja&display=grid&limit=24&sort=-publish_from&lang=fi_FI #Vaasa #OnnellisenArjenTekijät #MaailmanOnnellisinKaupunki ******* ⭐ Vi söker en sysselsättningsdirektör ⭐ Kom med och led Österbottens sysselsättningsområde, där du har en unik chans att påverka hur området utvecklas!✨ 💼I egenskap av sysselsättningsdirektör leder du år 2024 uppbyggnaden av sysselsättningsområdet och skapandet av samarbetsmodeller. Du innehar en nyckelroll när det gäller att främja sysselsättning och livskraft, och från och med 1.1.2025 svarar du för ledningen av sysselsättningstjänsterna vid vårt nya sysselsättningsområde, för verksamhetens resultatrikhet som helhet, för det strategiska utvecklandet, intressebevakningen och samarbetet med intressentgrupper. Sysselsättningsområdets näringsstruktur är stark och utvecklas hela tiden, vilket skapar utmärkta ramar för verksamheten och ditt arbete.💎 Vi erbjuder: 💙 Ett mångsidigt och betydelsefullt arbete där det är möjligt att arbeta självständigt och utveckla verksamheten. 💙 En innovativ organisation och en trygg arbetsgemenskap. 💙 Trevliga kollegor: tillsammans har vi ett bra grepp om arbetet. 💙 Goda möjligheter till fortbildning. ▶ Läs mera och ansök senast 6.5.2024: https://www.kuntarekry.fi/se/jobbar/sysselsattningsdirektor-vsa905-05-16-24/?&desc=ty%C3%B6llisyysjohtaja&display=grid&limit=24&sort=-publish_from&lang=sv_SE #Vasa #ArbeteFörEnLyckligVardag #VärldensLyckligasteStad
17.04.2024 - 11:00

RekryVaasa

Paikka avoinna motivoituneelle tekijälle - liity joukkoomme! 🧐 Vaasan Vesi hakee kunnossapitoinsinööriä. Etsimme palvelumme turvaamiseksi nykyisen henkilöstömme vahvistukseksi riittävän peruskoulutuksen hankkinutta, kone-, sähkö- tai prosessitekniikan kokemusta omaavaa henkilöä. ✅ Kunnossapitoinsinöörin tehtäviin kuuluu vastata jäteveden puhdistusprosesseihin ja pumppaamoihin kuuluvien sähkökojeiden sekä mekaanisten laitteiden korjauksesta ja ennakkohuolloista sekä uudisasennuksista. Lisäksi tehtäviin kuuluu jätevedenpuhdistamon rakennusten ja alueiden kunnossapito. ✅ Kunnossapitoinsinöörinä osallistut hankkeiden ja hankintojen valmisteluun, suunnitteluun, kilpailutukseen ja läpivientiin sekä toimit sähkö- ja kunnossapitotiimin lähiesihenkilönä. 💎 Tarjoamme mielenkiintoisen työtehtävän vesihuollon parissa ja osaavan henkilöstön. Jos koet olevasi etsimämme ammattilainen, hae mukaan viimeistään 2.5. ⏰ https://bit.ly/3PWVzpv #Vaasa #OnnellisenArjenTekijät #MaailmanOnnellisinKaupunki En plats är ledig för en motiverad aktör – kom med i vårt gäng! 🧐 Vasa Vatten söker en underhållsingenjör. För att trygga vår service söker vi en person med tillräcklig grundutbildning och erfarenhet av maskin-, el- och processteknik som förstärkning till vår befintliga personal. ✅ Till underhållsingenjörens uppgifter hör att svara för reparation, förebyggande underhåll och nyinstallationer av elektriska och mekaniska anordningar som hör till reningsprocesserna och pumpstationerna för avloppsvatten. Till uppgifterna hör också underhåll av avloppsreningsverkets byggnader och områden. ✅ Som underhållsingenjör deltar du i beredningen av projekt och upphandlingar, planering, konkurrensutsättning och genomförande samt fungerar som närmaste chef för el- och underhållsteamet. 💎 Vi erbjuder en intressant befattning inom vattensektorn och kompetent personal. Om du upplever att du är den yrkesmänniska vi letar efter, sök till oss senast 2.5. ⏰https://bit.ly/4amspIy #Vasa #ArbeteFörEnLyckligVardag #VärldensLyckligasteStad
09.04.2024 - 07:00

RekryVaasa

Kiinnostaako sinua monipuoliset työtehtävät asiantuntevassa tiimissä? 🧐 Haemme asianhallintasihteeriä. ✅ Toimit asianhallinta- ja päätöksentekojärjestelmän yhtenä vastuukäyttäjänä ja opastat sen käytössä. Rekisteröit kaupungille saapuvat tai vireille tulevat asiat asianhallintajärjestelmään ja huolehdit niihin liittyvästä asianhallinnasta ja tietopalvelusta asian koko elinkaaren ajan. Koostat ja julkaiset toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat ja lähetät päätösten tiedoksiannot. ✅ Edellytämme oma-aloitteisuutta ja vastuullista otetta työhön, kykyä suoriutua itsenäisesti monipuolisesta tehtäväalueesta, kykyä tiimityöskentelyyn, hyvää paineensietokykyä sekä hyviä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja. 🌟 Tarjoamme etuja kaupungin palveluihin, työsuhdepyöräedun sekä e-passin kulttuuri-, liikunta ja hyvinvointiedun. Jos koet olevasi etsimämme ammattilainen hae mukaan viimeistään 12.4. ⏳ https://bit.ly/3VHjz3N #Vaasa #OnnellisenArjenTekijät #MaailmanOnnellisinKaupunki Är du intresserad av mångsidiga arbetsuppgifter i ett sakkunnigt team? 🧐 Vi söker en ärendehanteringssekreterare. ✅Du är en av de ansvariga användarna för ärendehanterings- och beslutsfattandesystemet och handleder i användningen av det. Du registrerar i ärendehanteringssystemet de ärenden som inkommer till staden eller blir anhängiga och sköter ärendehanteringen och informationstjänsten i samband med dem under ärendets hela livcykel. Du sammanställer de olika organens föredragningslistor och protokoll och skickar tillkännagivanden av beslut. Du vägleder interna och externa kunder. ✅ Vi förutsätter initiativtagande och ett ansvarsfullt sätt att arbeta, förmåga att självständigt klara av det mångsidiga uppgiftsområdet, förmåga till teamarbete, god stresshanteringsförmåga samt goda kunskaper i informations- och kommunikationsteknik. 🌟 Vi erbjuder vid förmåner inom stadens service, tjänstecykelförmånen samt ePassis kultur-, motions- och välmåendeförmåner. Om du upplever att du är den yrkesmänniska vi letar efter, sök till oss senast 12.4. ⏳https://bit.ly/43HQxms #Vasa #ArbeteFörEnLyckligVardag #VärldensLyckligasteStad
02.04.2024 - 11:00

RekryVaasa