Förbigå menyn
En man och två kvinnor poserar

Vasa stads lediga arbetsplatser

Hitta din plats där du kan lysa! Hos oss får du göra ett arbete som garanterat är betydelsefullt: du är med och gör Vasa stad till en plats där världens lyckligaste invånare bor.

Det som erbjuds är arbetsuppgifter mångsidigt inom olika branscher allt från lärare till projektingenjör och från sekreterare till scenograf. Bekanta dig med våra lediga arbetsplatser här och sök arbete som medverkar till en lycklig vardag! 

Möjlighet att lysa

De teman som är viktiga för vår arbetsgemenskap kommer fram i våra gemensamma värdelöften: vi blir glada när våra arbetskamrater lyckas och vi låter alla lysa. Titta på videorna, där våra arbetskamrater Henna, Jussi och Mia berättar om sin arbetsplats.

Vi siktar på en utmärkt medarbetarupplevelse, så bra att man inte vill byta arbetsplats.

Tio skäl att söka jobb hos Vasa stad

1. Vi värdesätter likabehandling och mångfald i vår arbetsgemenskap och vi uppmuntrar personer med olika bakgrund att söka jobb hos oss. Därför gynnar vi anonym rekrytering.

2. Du blir en del av en arbetsgemenskap och stad, där du kan skapa ett sådant liv som du önskar. Här kan du förverkliga dig själv på ett, två eller flera språk.

3. Du får en omfattande introduktion till ditt arbete. Du kan välja mångsidigt bland utbildningar och coachningsprogram med hög kvalitet samt har möjlighet till arbetsrotation för att utveckla din kompetens.

4. Som anställningsförmån får du ePassis kultur- och motionsförmåner.

5. Du ökar din motionsglädje med avgiftsfria gympagrupper och konditionskampanjer och du får rabatt på inträdesavgifterna till olika gym och till simhallen.

6. Nappa åt dig kulturupplevelser till ett förmånligt pris på teaterföreställningar, konserter, museer och olika evenemang.

7. Du får omfattande företagshälsoservice på TT-Botnia, där det satsas i synnerhet på uppföljning och främjande av de anställdas välmående.

8. Du hittar balansen mellan arbete och fritid, så att livet också består av annat än arbete. Vi strävar efter att hålla arbetstiderna regelbundna och inom ett flertal sektorer finns det möjlighet till flexibla arrangemang samt till hybridarbete.

9. Du får göra intressanta arbetsuppgifter på en utsiktsplats i ett arbete som garanterat är betydelsefullt: du är med och gör Vasa till en stad där det är bra för människor att leva, arbeta, studera och turista.

10. Du är en del av en arbetsgemenskap, där du får lysa varje dag! Vi blir glada när våra arbetskamrater lyckas och vi låter alla lysa.

Vi är en ansvarstagande arbetsgivare, som i sin verksamhet beaktar samhället och miljön. Vi vill också vara en trygg och bra arbetsplats för alla oavsett utgångspunkter

Så här söker du arbete hos oss

Alla lediga arbeten inom Vasa stad finns i Kuntarekry. Ansökningar till ordinarie uppgifter och visstidsuppgifter samt vikariat görs också i Kuntarekry.

I Vasa stad arbetar 3500 anställda.

Så här rekryterade vi år 2021:

 • 792 jobb
 • 462 ordinarie, 329 för viss tid
 • 6108 sökande (av vilka 70 % var kvinnor och 30 % män)
 • 227 tjänster,565 anställningsförhållanden
 • Fördelning enligt modersmål: Finska 64 %, svenska 29 %, annat 7 %
 • 215 olika yrkesbeteckningar
 • 16 rekryteringar med anonym ansökan

Lönesubventionerat arbete, arbetsprövning och rehabiliterande arbetsverksamhet

Till lönesubventionerat arbete, arbetsprövning och rehabiliterande arbetsverksamhet ansöks via stadens egna kanaler. Du kan läsa mera om dessa under avsnittet Stödande av sysselsättning.

Anonym rekrytering

Vi strävar efter att öka mångformigheten bland personalen genom att fästa större uppmärksamhet vid rekrytering och sysselsättning av personer med olika bakgrund och olika livssituationer. Vi gynnar anonym rekrytering.

Våra dörrar är öppna för personer med olika bakgrund – vi tror att mångformighet är en rikedom, vilket även beaktas då arbetsmetoder och tjänster utvecklas.

Anonym rekrytering innebär att sökandenas personuppgifter inte syns i ansökningarna när förmannen går igenom potentiella kandidater för intervjun. Den information som finns till påseende, t.ex. arbetserfarenheten, uppmuntrar till att fästa uppmärksamhet vid det kunnande som krävs för uppgiften och är väsentligt med tanke på stadens strategi. Anonymiteten minskar bland annat köns- och åldersdiskriminering.

Rekryteringsservice

Vasa stads rekryteringsservice stöder arbetssökande och stadens olika serviceområden i frågor som gäller rekryteringen. Om du har något att fråga om stadens rekrytering kan du kontakta vår rekryteringsenhet rekrytointi@vasa.fi

 • Lycka är att jobba med barn: i Vasa behöver vi fler entusiastiska, yrkeskunniga personer inom småbarnspedagogiken som är intresserade av att utveckla sitt arbete!

 • Hör du kallelsen till världens viktigaste jobb? Vad bra, du hörde rätt! Här i Vasa behöver vi flera ivriga yrkesmänniskor inom social- och hälsovårdssektorn som är genuint intresserade av att hjälpa människor. Vårt mål är att vara världens lyckligaste stad och just din arbetsinsats saknar vi för att kunna sörja för stadsbornas hälsa och välmående på bästa möjliga sätt!

 • Vasa stad erbjuder studerande vid högskolor, universitet, yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter många möjligheter att få arbetsplatspraktik och göra lärdomsprov.

 • Varje år erbjuder vi hundratals unga och studerande sommarjobb, sommarvikariat, praktikmöjligheter och sommarjobbssedlar. Flest jobb finns i daghem, grönområdesenheten, bibliotek och museer.

 • Vid sidan av de ordinarie anställda sysselsätter vi nästan 300 vikarier varje månad: de behövs varje dag för många olika uppgifter.

Sociala medier

🌟 Löydä paikkasi asiantuntevasta tiimistämme! 🌟 Haemme ympäristötoimeen terveysinsinööriä. 🍀 Terveysinsinöörin toimialueena on Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan muodostama ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue. Asukkaita kasvavalla ja kehittyvällä alueella on noin 76 500. Tehtävät ovat pääsääntöisesti Vaasassa. 🍀 Terveysinsinöörin tehtävänä on elintarvikevalvonnan valvontatehtävät, mm. tarkastukset, todistukset, ilmoitus - ja lupakäsittelyt sekä toimijoiden ohjaus ja neuvonta, ruokamyrkytysepäilyjen selvittäminen, lausunnot ja raportit. Tehtäviin kuuluu myös tupakkalain mukaisia lupa- ja valvontatehtäviä. Tarjoamme hyvät kehittymismahdollisuudet: tuemme omaehtoista kouluttautumista sekä tarjoamme koulutuksia ja valmennusohjelmia. 🙌 Tutustu tehtävään tarkemmin ja hae paikkaa viimeistään 5.6. ⏳ https://bit.ly/42Xx28k #Vaasa #OnnellisenArjenTekijät #MaailmanOnnellisinKaupunki 🌟 Hitta din plats i vårt sakkunniga team! 🌟 Vi söker en hälsoingenjör till miljösektorn. 🍀Hälsoingenjörens verksamhetsområde är Vasa stads och Laihela kommuns samarbetsområde för miljö- och hälsoskydd. Invånarna i området, som växer och utvecklas, är cirka 76 500. Uppgifterna är i regel i Vasa. 🍀 I hälsoingenjörens uppgifter ingår övervakningsuppgifter inom livsmedelstillsynen bl.a. granskningar, intyg, behandling av anmälningar och tillstånd samt handledning och rådgivning till aktörer, utredning av, utlåtanden och rapporter om misstankar om matförgiftning. I uppgifterna ingår också tillstånds- och övervakningsuppgifter i enlighet med tobakslagen. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas: vi stöttar dig om du vill utbilda dig på eget initiativ och erbjuder utbildningar och coachningsprogram. 🙌 Bekanta dig närmare med uppgiften och sök platsen senast 5.6. ⏳ https://bit.ly/43lSd3L #Vasa #ArbeteFörEnLyckligVardag #VärldensLyckligasteStad
22.05.2023 - 11:00

RekryVaasa