Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko
Opettajat keskustelee

Hanketoiminta

Kaupungin hanke- ja projektitoiminnan avulla pyrimme laaja-alaisesti kehittämään uusia innovatiivisia menetelmiä niin kaupungin oman toiminnan kehittämiseksi kuin myös kaupungin asukkaiden ja elinkeinoelämän hyvinvoinnin takaamiseksi.

Kaupungin hankestrategiaan kuuluu kaupunkiorganisaation projektitoiminnan lisääminen ja kohdentaminen entistä tarkemmin strategian pääpainopistealueisiin.

Lisäämme projektitoimintaa sekä kaupunkiorganisaation sisällä että yhteistyössä eri organisaatioiden ja sidosryhmien kanssa niin lähialueella, koko Suomessa kuin ulkomaillakin. Tehtävänämme on myös tukea Vaasan seudun toimijoita jakamalla ns. kuntavastinrahaa, jota projekteissa tarvitaan.

Vaasan kaupunki ottaa käyttöön uuden projektisalkkujärjestelmän vuoden 2019 loppuun mennessä. Tämä järjestelmä antaa kaupungin johdolle entistä paremman mahdollisuuden seurata koko projektitoiminnan tilaa ja laajuutta kaupunkiorganisaatiossa. Uuden järjestelmän myötä koulutamme henkilöstöä ja organisoimme projektitoiminnalle tuen. Siihen saakka käytössä on nykyinen hankerekisteri.

Avaa hankesalkku

 

Ota yhteyttä