Ohita valikko
Opettajat keskustelee

Hanke- ja projektitoiminta

Vaasan kaupunki hakee menestyksekkäästi ulkoista rahoitusta ja osallistuu aktiivisesti kaupungin strategisia tavoitteita edistäviin hankkeisiin.

Kaupunki osallistuu sekä valtakunnallisiin että kansainvälisiin hankkeisiin, ja voi toimia hankkeissa vastuullisena toteuttajana, kumppanina/osatoteuttajana tai osarahoittajana.

Projektitoiminta 2023

 

Hanke- ja projektisalkku

Vaasan kaupunki otti vuonna 2020 käyttöön hankesalkun, jossa voidaan seurata samaan aikaan niin suunniteltavia, käynnissä olevia kuin päättyneitä hankkeita. Hankesalkku antaa kaupungin johdolle entistä paremman mahdollisuuden seurata koko projektitoiminnan tilaa ja laajuutta kaupunkiorganisaatiossa. Hankesalkussa voi olla sekä ulkoisella rahoituksella toteutettavia, että kaupungin omin varoin rahoitettavia hankkeita. Hankesalkkua kehitetään edelleen.

Tässä koosteessa julkaistaan ne hankkeet, joille on myönnetty ulkoista rahoitusta ja jotka tällä hetkellä on viety hankesalkkuun.

Avaa hankesalkku

Kuntavastinraha

Vaasan kaupunki voi tukea Vaasan seudun toimijoita ja osallistua projekteihin jakamalla ns. kuntavastinrahaa, jota projekteissa usein tarvitaan. Vastinrahaa haetaan hankesalkkujärjestelmän kautta. Kuntavastinrahojen jakokriteerejä sekä -prosessia on päivitetty.

Kriteerit vastinrahoitukselle 2024.

 

Ota yhteyttä