Ohita valikko
Opettajat keskustelee

Hanke- ja projektitoiminta

Vaasan kaupunki hakee menestyksekkäästi ulkoista rahoitusta ja osallistuu aktiivisesti kaupungin strategisia tavoitteita edistäviin hankkeisiin.

Kaupunki osallistuu sekä valtakunnallisiin että kansainvälisiin hankkeisiin, ja voi toimia hankkeissa vastuullisena toteuttajana, kumppanina/osatoteuttajana tai osarahoittajana.

Projektitoiminta 2021

Hanke- ja projektisalkku

Vaasan kaupunki otti vuonna 2020 käyttöön hankesalkun, jossa voidaan seurata samaan aikaan niin suunniteltavia, käynnissä olevia kuin päättyneitä hankkeita. Hankesalkku antaa kaupungin johdolle entistä paremman mahdollisuuden seurata koko projektitoiminnan tilaa ja laajuutta kaupunkiorganisaatiossa. Hankesalkussa voi olla sekä ulkoisella rahoituksella toteutettavia, että kaupungin omin varoin rahoitettavia hankkeita. Hankesalkkua kehitetään edelleen.

Tässä koosteessa julkaistaan ne hankkeet, joille on myönnetty ulkoista rahoitusta ja jotka tällä hetkellä on viety hankesalkkuun.

Avaa hankesalkku

Kuntavastinraha

Vaasan kaupunki voi tukea Vaasan seudun toimijoita ja osallistua projekteihin jakamalla ns. kuntavastinrahaa, jota projekteissa usein tarvitaan. Kuntavastinrahojen jakokriteerejä sekä -prosessia ovat päivitettyjä.

Tutustu jakokriteereihin (pdf)

Vastinraha haetaan hankesalkkujärjestelmän kautta. Näin haet kunnallista vastinrahoitusta hankesalkun kautta: Vastinrahan hakeminen 2020.ulkoinen hakija

 

Ota yhteyttä