Förbigå menyn
Opettajat keskustelee

Projektverksamhet

Vasa stad söker framgångsrikt extern finansiering och deltar aktivt i projekt som främjar stadens strategiska mål.

Staden deltar såväl i nationella som internationella projekt och kan vara ansvarig projektgenomförare, partner/delförverkligare eller delfinansiär i projekt.

Projektverksamheten 2023

Projektportföljen SALKKU

Vasa stad har år 2020 tagit i bruk en projektportfölj i vilken samtidigt kan följas projekt som planeras, är igång eller avslutats. Projektportföljen ger stadens ledning än bättre möjligheter att följa med situationen för och omfattningen av hela projektverksamheten inom stadsorganisationen. I projektportföljen kan ingå såväl projekt med extern finansiering som projekt som finansieras av stadens egna medel. Projektportföljen är under fortsatt utveckling. I denna sammanställning publiceras de projekt som har beviljats extern finansiering och som dagsläget finns införda i projektportföljen. Öppna projektportföljen: https://www.vaasa.fi/sv/projekt/

 

Kommunal medfinansering

Vasa stad kan stödja Vasaregionens aktörer och delta i projekt genom att bevilja sk. kommunal medfinansiering, som ofta behövs i projekt. Kriterierna och processen för beviljande av kommunalmotfinansiering har uppdaterats och finns att läsa här: Kriterier för beviljande av kommunal medfinansiering (pdf).

 

 

 

 

Ta kontakt