Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tavoitteenamme on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoiminnassa tehdä Vaasan kaupungista tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi paikka asua ja elää sekä tehdä työtä.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyömme tavoitteena on ehkäistä niin kuntalaisten kuin kaupungin henkilöstön kohtaamaa syrjintää. Tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksissä sekä kehittää henkilöstön osaamista ja palveluja siten, että monimuotoisuus hyväksytään ja osataan huomioida kaikissa Vaasan kaupungin toiminnoissa.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia sukupuolen, iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, mielipiteen, vammaisuuden, terveydentilan, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän tekijän suhteen. Tasa-arvolla puolestaan tarkoitetaan sukupuolten välistä tasa-arvoisuutta. Työelämän tasa-arvo pitää sisällään myös eri ikäisten, eri työntekijäryhmien ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien tasa-arvoisena ja oikeudenmukaisena kohteluna.

Vastaa kyselyyn!

Millaisiksi arvioit Vaasan kaupungin palvelut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta? Miten sinua on kohdeltu eri palveluissa?

Selvitämme ensimmäistä kertaa kyselyllä asukkaiden kokemuksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta kaupungin palveluissa. Vastauksista saatua tietoa käytämme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmisteluun sekä palveluidemme kehittämiseen.

Kyselyyn voi vastata 11.4.2021 asti. Vastaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyyn tästä.

 

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Laajemmin tietoa Vaasan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmasta löydät tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmastamme.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2018

Ota yhteyttä