Förbigå menyn

Jämställdhet och likabehandling

Vårt mål är att inom jämställdhets- och likabehandlingsverksamheten göra Vasa stad till ett mera jämställt och jämlikt ställe att leva, arbeta och bo på.

Syftet med vårt jämställdhets- och likabehandlingsarbete är att förebygga diskriminering bland såväl kommuninvånarna som stadens personal. Vi har som mål att öka medvetenheten i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor samt utveckla personalens kompetens och service så att mångfald godkänns och kan tas i beaktande inom all verksamhet i Vasa stad.

Likabehandling innebär att alla människor har samma värde vad beträffar kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion eller övertygelse, åsikt, funktionsnedsättning, hälsotillstånd, sexuell läggning eller annan till personen ansluten omständighet. Med jämställdhet avses jämlikhet mellan könen. Jämlikhet i arbetslivet omfattar även jämlik och rättvis behandling av personer i olika åldrar och livssituationer samt av olika arbetstagargrupper.

Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Mer omfattande information om Vasa stads jämställdhets- och likabehandlingsprogram finns i vår jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Vasas jämställdhets- och likabehandlingsplan 2022-2024