Ohita valikko

Vaasan kävelykeskustan yleissuunnitelma

Vaasan kävelykeskustan laajentamiseksi ja kehittämiseksi tehdään Vaasan keskustan osayleiskaavaan perustuva yleissuunnitelma. Suunnitelman tarkoitus on toimia kokonaissuunnitelmana kävelykeskustan laajentamiselle ja ydinkeskustan katu- ja muiden yleisten alueiden kehittämiselle.

Suunnittelun tavoitteena on:

  • Ydinkeskustan elinvoimaisuuden, houkuttelevuuden, viihtyisyyden ja toimivuuden parantaminen.
  • Kävelykeskustan kehittäminen korkeatasoisena, omaleimaisena ja monipuolisena kaupunkiympäristönä.
  • Ydinkeskustan liikenteen rauhoittaminen ja sen kehittäminen erityisesti kävelijöiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta.
  • Liikekeskustan kaupallisen menestyksen turvaaminen ja edistäminen.
  • Nykyisen liikekeskustan yhdistäminen liikekeskustan laajennusalueeseen (Wasa Station) sekä ydinkeskustan ja rannan linkittäminen vahvemmin yhteen.

Yleissuunnitelma koskee koko Hovioikeudenpuistikkoa, torin ympäristöä sekä osittain liikekeskustan palokatuja ja muita keskeisiä katualueita. Yleissuunnitelman periaateratkaisuista on tarkoitus edetä tarkempaan suunnitteluun ja toteutussuunnitteluun osa-alueittain. Toteutussuunnittelu tehdään yhteistyössä Kuntatekniikan kanssa, ja rakennustoimenpiteet on tarkoitus aloittaa vuonna 2021 tai 2022.