Ohita valikko

Viheralueiden ja julkisten ulkotilojen suunnittelu

Viheraluejärjestelmä

Vaasan kaupungin viheraluejärjestelmää tarkistetaan ja päivitetään meneillään olevien osayleiskaavojen laadinnan yhteydessä. Lisäksi viheraluejärjestelmää täydennetään vesialueista saaduilla tiedoilla, jotka on kerätty Vaasan hulevesiohjelman laatimisen yhteydessä vuosina 2016–2018. Viheraluejärjestelmän avulla pyritään turvaamaan sekä asukkaiden virkistystarpeet, että Vaasan luonnon ja maisemarakenteen elinvoima, monimuotoisuus ja erityispiirteet.

Asemakaavoitukseen liittyvä viheraluesuunnittelu

Asemakaavoitusta varten laaditaan viheralueita koskevat esisuunnitelmat sekä hoitoluokitukset. Erityistä huomiota kiinnitetään viheraluejärjestelmän toteutumiseen, hulevesiä puhdistavien ja viivyttävien vesiaiheiden kehittämiseen sekä rakentamisesta syntyvien ylijäämämaiden sijoittamiseen alueella. Vuonna 2020 aikana laaditaan esisuunnitelmat Länsiniityn, Ristinummen, Gerbyn rinteen, Porvarisaaren puiston penkereen ja Mansikkasaaren alueille.

Muu viheralueiden ja yleisten alueiden suunnittelu

Kaupungin viheralueille ja muille yleisille alueille laaditaan yleissuunnitelmat toteutussuunnittelun pohjaksi. Suunnitelmilla pyritään toteuttamaan viihtyisää, turvallista ja kestävää ympäristöä kaikille. Viheralueiden ja yleisten alueiden suunnitelmat tehdään yhteistyössä kuntatekniikan kanssa. Vuoden 2020 aikana laaditaan mm. Vaskiluodon metsän alueelle ja muutamalle palokadulle yleissuunnitelma.