Ohita valikko

Vaskiluodon osayleiskaava 2040

Osayleiskaavoituksen kohteena on Vaskiluodon alue. Kaava-alueen pinta-ala on noin 5,5 km2, josta vesialuetta on noin 2,5 km2. Suunnittelun tavoitteena on mm. hyödyntää Vaskiluodon mahdollisuuksia ja potentiaalia osana Vaasaa ja Vaasan seutua, luoda edellytykset kaupunkiosakeskukselle Vaskiluodossa sekä sovittaa yhteen alueen eri intressit ja käyttötarkoitukset.

Osayleiskaavan päätavoitteena voidaan pitää Vaskiluodon kehittämistä yhtenäisenä alueena, osana Vaasan kaupunkialuetta, alueen eri intressit ja käyttötarkoitukset yhteen sovittaen. Alueen monipuoliset toiminnot kuten asuminen (sekä nykyinen että uusi), virkistys, matkailu, teollisuus, työpaikat, palvelut ja satamatoiminta tulee turvata, samalla kun niiden kehittämistarpeet on huomioitava kehittyvän maankäytön myötä. Alueelle on myös luotava edellytykset kaupunginosakeskukselle ja saaren oma identiteetti tulisi tunnistaa ja vahvistaa.

Tärkeänä tavoitteena on huomioida ja yhteen sovittaa saaren liikenteelliset ja liikenneverkolliset kehittämistarpeet eri kulkumuodot huomioiden sekä turvata Vaskiluodon saavutettavuus. Kaavassa tulee huomioida sekä paikallisen ja seudullisen että kansainvälisen liikenteen tarpeet. Paikallinen kävely, pyöräily ja joukkoliikenne pitää sovittaa läpiajavan autoliikenteen, kaukoliikenteen tavarakuljetusten ja raideliikenteen kanssa yhteen. Tavoitteena on jäsentää liikenneverkostoa ja varmistaa saaren liikenneyhteyksien toimivuus. Lisäksi sekä laiva- että veneliikenne ovat tärkeässä roolissa alueella ja esimerkiksi sataman ja logistiikan kehittämistarpeet tulee huomioida.

Osayleiskaavatyössä tarkistetaan Vaasan yleiskaavaa 2030 osayleiskaava-alueen osalta. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena aluevarauskaavana. Vaskiluodon osayleiskaavan laatimisesta on tehty kaavoituspäätös 9.10.2018 ja tavoitteena on hyväksytty kaava vuoden 2020 aikana.

Osayleiskaavaluonnos on nähtävillä 1.7. –30.8.2019 Teknisessä virastossa, Kirkkopuistikko 26 A, 2. kerros, sekä Vaasan kaupungin kotisivuilla: https://www.vaasa.fi/vaskiluodon-osayleiskaava-2040. Pyydämme lausuntoanne kaavaluonnoksesta 30.8.2019 mennessä osoitteeseen Kaavoitus, PL 2, 65101 VAASA, tilapäiseen käyntiosoitteeseen Vaasanpuistikko 17 (6. kerros) tai sähköpostina: kaavoitus@vaasa.fi.

Voit myös kommentoida kaavaluonnosta nettikyselyn kautta https://app.maptionnaire.com/fi/6673/

Luonnosvaiheen yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 19.8.2019 klo 18–20 pääkirjaston Draama-salissa (osoite

Tärkeänä tavoitteena on huomioida ja yhteen sovittaa saaren liikenteelliset ja liikenneverkolliset kehittämistarpeet eri kulkumuodot huomioiden sekä turvata Vaskiluodon saavutettavuus. Kaavassa tulee huomioida sekä paikallisen ja seudullisen että kansainvälisen liikenteen tarpeet. Paikallinen kävely, pyöräily ja joukkoliikenne pitää sovittaa läpiajavan autoliikenteen, kaukoliikenteen tavarakuljetusten ja raideliikenteen kanssa yhteen. Tavoitteena on jäsentää liikenneverkostoa ja varmistaa saaren liikenneyhteyksien toimivuus. Lisäksi sekä laiva- että veneliikenne ovat tärkeässä roolissa alueella ja esimerkiksi sataman ja logistiikan kehittämistarpeet tulee huomioida.

Osayleiskaavatyössä tarkistetaan Vaasan yleiskaavaa 2030 osayleiskaava-alueen osalta. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena aluevarauskaavana. Vaskiluodon osayleiskaavan laatimisesta on tehty kaavoituspäätös 9.10.2018 ja tavoitteena on hyväksytty kaava vuoden 2020 aikana.

Osayleiskaavaluonnos on nähtävillä 1.7. –30.8.2019 Teknisessä virastossa, Kirkkopuistikko 26 A, 2. kerros, sekä Vaasan kaupungin kotisivuilla: https://www.vaasa.fi/vaskiluodon-osayleiskaava-2040. Pyydämme lausuntoanne kaavaluonnoksesta 30.8.2019 mennessä osoitteeseen Kaavoitus, PL 2, 65101 VAASA, tilapäiseen käyntiosoitteeseen Vaasanpuistikko 17 (6. kerros) tai sähköpostina: kaavoitus@vaasa.fi.

Voit myös kommentoida kaavaluonnosta nettikyselyn kautta https://app.maptionnaire.com/fi/6673/

Luonnosvaiheen yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 19.8.2019 klo 18–20 pääkirjaston Draama-salissa (osoite

Vaiheet

  1. vireille

    9.10.2018

  2. luonnos

    1.7.-30.8.2019

  3. ehdotus

  4. hyväksytty

  5. lainvoima