Ohita valikko

Vaskiluodon osayleiskaava 2040

Osayleiskaavoituksen kohteena on Vaskiluodon alue. Kaava-alueen pinta-ala on noin 5,5 km2, josta vesialuetta on noin 2,5 km2. Suunnittelun tavoitteena on mm. hyödyntää Vaskiluodon mahdollisuudet ja potentiaali osana Vaasaa ja Vaasan seutua, luoda edellytykset sataman ja logistiikan kehittämistä varten sekä sovittaa yhteen alueen eri intressit ja käyttötarkoitukset.

Vaskiluodon osayleiskaava 2040 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.10.2022. Osayleiskaava on saanut lainvoiman kuulutuksella 25.11.2022.

Vaiheet

 1. lainvoimainen yleiskaava

  Yleiskaava on saanut lainvoiman kuulutuksella 25.11.2022.

  Kaavakartta 

  Kaavaselostus

 2. hyväksyminen

  Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 10.10.2022.

 3. korjattu ehdotus, kaupunginhallitus 19.9.2022

 4. ehdotus 15.11-23.12 2021

 5. luonnos 1.7.-30.8.2019

 6. OAS 5.11.-7.12.2018

 7. vireille 9.10.2018