Ohita valikko

Voimassa olevat yleiskaavat

Täältä löytyy kaikki Vaasan voimassa olevat yleiskaavat

Yleiskaavat kartalla

 

Vaasan yleiskaava 2030 kaavakartta ja selostus

Keskustan osayleiskaava

Vaskiluodon osayleiskaava

Laajametsän osayleiskaava

Saariston osayleiskaava: kaavakartta ja selostus

Laatukäytävän osayleiskaava (Liisanlehto, Kuninkaankartano ja Risö): kaavakartta ja selostus

Öjbergetin osayleiskaava: kaavakartta ja selostus

Merikaarron osayleiskaava: kaavakartta ja selostus

Torkkolan osayleiskaava: kaavakartta ja selostus

Kirkonseudun osayleiskaava: kaavakartta ja selostus

Tervajoen osayleiskaava: kaavakartta ja selostus 

Merkkikallion osayleiskaava

 

  • Osayleiskaavoituksen kohteena on Vaskiluodon alue. Kaava-alueen pinta-ala on noin 5,5 km2, josta vesialuetta on noin 2,5 km2. Suunnittelun tavoitteena on mm. hyödyntää Vaskiluodon mahdollisuudet ja potentiaali osana Vaasaa ja Vaasan seutua, luoda edellytykset sataman ja logistiikan kehittämistä varten sekä sovittaa yhteen alueen eri intressit ja käyttötarkoitukset.

  • Osayleiskaava koskee Vaasan keskusta-aluetta, mukaan lukien Onkilahden kaakkoisranta, hautausmaa-alue, Hietasaari, Hietalahden ranta- ja urheilupuisto, Kuparisaari, Etelä- ja Pohjois-Klemettilä sekä Vöyrinkaupunki.

  • Osayleiskaava-alue muodostuu Vaasan ja Mustasaaren kuntarajan, rautatien ja Itäisen Runsorintien välisestä alueesta. Alueen pinta-ala on noin 5 km2.

  • Vähänkyrön kirkonseudun osayleiskaava 2040 on nyt lainvoimainen

  • Merkkikallion osayleiskaava

    Merkkikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavoitus käynnistyi vuonna 2014 yhteistyössä Mustasaaren kunnan kanssa.