Förbigå menyn

Vasklot delgeneralplan 2040

Delgeneralplanen berör Vasklotområdet. Planens areal är ca 5 km2, varav ca 2,5 km2 är vatten. Målet för planeringen är bl.a. att utnyttja Vasklots möjligheter och potential som en del av Vasa och Vasaregionen, att skapa förutsättningar för att hamnen och logistiken ska kunna utvecklas samt att sammanjämka olika intressen och användningsändamål på området.

Delgeneralplanen för Vasklot 2040 godkändes av stadsfullmäktige 10.10.2022.

Delgeneralplanen har vunnit laga kraft med en kungörelse 25.11.2022.

Skede

 1. laga kraft

  Generalplanen har kungjorts vunnit laga kraft 25.11.2022.

  Plankarta

  Planbeskrivning

 2. godkännande

  Stadsfullmäktige har godkännt planen 10.10.2022

 3. korrigerat förslag 19.9.2022

 4. förslag 15.11-23.12 2021

 5. utkast 1.7.-30.8.2019

 6. PDB 5.11.-7.12.2018

 7. aktuell 9.10.2018