Ohita valikko

Vaskiluodon osayleiskaava 2040

Osayleiskaavoituksen kohteena on Vaskiluodon alue. Kaava-alueen pinta-ala on noin 5,5 km2, josta vesialuetta on noin 2,5 km2. Suunnittelun tavoitteena on mm. hyödyntää Vaskiluodon mahdollisuudet ja potentiaali osana Vaasaa ja Vaasan seutua, luoda edellytykset sataman ja logistiikan kehittämistä varten sekä sovittaa yhteen alueen eri intressit ja käyttötarkoitukset.

Vaskiluodon osayleiskaavaehdotus 2040 on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 3.11.2021 ja kaava on nähtävillä 15.11.–23.12.2021. Vaasan kaavoitus järjestää yleisötilaisuuden tiistaina 23.11. klo 17:30 pääkirjaston Draama-salissa, jolloin on mahdollista tavata yleiskaavoittajia ja tutustua kaavaehdotukseen tarkemmin.

Kaavaehdotukseen on tehty useita muutoksia luonnosvaiheesta saadun palautteen ja tarkentuneiden tietojen pohjalta. Esimerkiksi sataman ja teollisuuden laajentamistarpeet on huomioitu, asumisen määrää on tarkistettu sekä Vaskiluodon metsän luonto- ja virkistysarvojen turvaamista on vahvistettu. Kaava mahdollistaa asuinrakentamisen noin 2200 uudelle asukkaalle.

Osayleiskaavan päätavoitteena voidaan pitää Vaskiluodon kehittämistä yhtenäisenä alueena, osana Vaasan kaupunkialuetta, alueen eri intressit ja käyttötarkoitukset yhteen sovittaen. Alueen monipuoliset toiminnot kuten asuminen (sekä nykyinen että uusi), virkistys, matkailu, teollisuus, työpaikat, palvelut ja satamatoiminta tulee turvata, samalla kun niiden kehittämistarpeet on huomioitava kehittyvän maankäytön myötä. Alueelle on myös luotava edellytykset kaupunginosakeskukselle ja saaren oma identiteetti tulisi tunnistaa ja vahvistaa.

Osayleiskaavatyössä tarkistetaan Vaasan yleiskaavaa 2030 osayleiskaava-alueen osalta. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena aluevarauskaavana.

Vaskiluodon osayleiskaavan laatimisesta on tehty kaavoituspäätös 9.10.2018 ja kaavaluonnos oli nähtävillä heinä-elokuussa 2019. Saadun palautteen pohjalta on valmisteltu kaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville 15.11.-23.12.2021. Tavoitteena on hyväksytty kaava vuoden 2022 aikana.

Osayleiskaavaehdotus on nähtävillä 15.11. –23.12.2021 Teknisessä virastossa, Kirkkopuistikko 26 A, 2. kerros, sekä Vaasan kaupungin kotisivuilla: www.vaasa.fi/oyk_vaskiluoto. Muistutukset kaavaehdotuksesta voi toimittaa 23.12.2021 mennessä osoitteeseen Kaavoitus, PL 3, 65101 VAASA, käyntiosoitteeseen tai sähköpostina: kaavoitus(at)vaasa.fi.

Kaavaehdotukseen on tehty useita muutoksia luonnosvaiheesta saadun palautteen ja tarkentuneiden tietojen pohjalta. Esimerkiksi sataman ja teollisuuden laajentamistarpeet on huomioitu, asumisen määrää on tarkistettu sekä Vaskiluodon metsän luonto- ja virkistysarvojen turvaamista on vahvistettu. Kaava mahdollistaa asuinrakentamisen noin 2200 uudelle asukkaalle.

Osayleiskaavan päätavoitteena voidaan pitää Vaskiluodon kehittämistä yhtenäisenä alueena, osana Vaasan kaupunkialuetta, alueen eri intressit ja käyttötarkoitukset yhteen sovittaen. Alueen monipuoliset toiminnot kuten asuminen (sekä nykyinen että uusi), virkistys, matkailu, teollisuus, työpaikat, palvelut ja satamatoiminta tulee turvata, samalla kun niiden kehittämistarpeet on huomioitava kehittyvän maankäytön myötä. Alueelle on myös luotava edellytykset kaupunginosakeskukselle ja saaren oma identiteetti tulisi tunnistaa ja vahvistaa.

Osayleiskaavatyössä tarkistetaan Vaasan yleiskaavaa 2030 osayleiskaava-alueen osalta. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena aluevarauskaavana.

Vaskiluodon osayleiskaavan laatimisesta on tehty kaavoituspäätös 9.10.2018 ja kaavaluonnos oli nähtävillä heinä-elokuussa 2019. Saadun palautteen pohjalta on valmisteltu kaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville 15.11.-23.12.2021. Tavoitteena on hyväksytty kaava vuoden 2022 aikana.

Osayleiskaavaehdotus on nähtävillä 15.11. –23.12.2021 Teknisessä virastossa, Kirkkopuistikko 26 A, 2. kerros, sekä Vaasan kaupungin kotisivuilla: www.vaasa.fi/oyk_vaskiluoto. Muistutukset kaavaehdotuksesta voi toimittaa 23.12.2021 mennessä osoitteeseen Kaavoitus, PL 3, 65101 VAASA, käyntiosoitteeseen tai sähköpostina: kaavoitus(at)vaasa.fi.

Vaiheet

  1. vireille 9.10.2018

  2. hyväksyminen

    Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan.

  3. lainvoimainen yleiskaava

    Yleiskaava saa lainvoiman kuulutuksella valitusajan päätyttyä tai kun mahdolliset valitukset on käsitelty.