Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Vaskiluodon osayleiskaava 2040

Osayleiskaavoituksen kohteena on Vaskiluodon alue. Kaava-alueen pinta-ala on noin 5,5 km2, josta vesialuetta on noin 2,5 km2. Suunnittelun tavoitteena on mm. hyödyntää Vaskiluodon mahdollisuudet ja potentiaali osana Vaasaa ja Vaasan seutua, luoda edellytykset sataman ja logistiikan kehittämistä varten sekä sovittaa yhteen alueen eri intressit ja käyttötarkoitukset.

Osayleiskaavan päätavoitteena voidaan pitää Vaskiluodon kehittämistä yhtenäisenä alueena, osana Vaasan kaupunkialuetta, alueen eri intressit ja käyttötarkoitukset yhteen sovittaen. Alueen monipuoliset toiminnot kuten asuminen (sekä nykyinen että uusi), virkistys, matkailu, teollisuus, työpaikat, palvelut ja satamatoiminta tulee turvata, samalla kun niiden kehittämistarpeet on huomioitava kehittyvän maankäytön myötä. Alueelle tutkitaan myös mahdollisuudet luoda kaupunginosakeskus, ja saaren oma identiteetti tulisi tunnistaa ja vahvistaa.

Tärkeänä tavoitteena on huomioida ja yhteen sovittaa saaren liikenteelliset ja liikenneverkolliset kehittämistarpeet eri kulkumuodot huomioiden sekä turvata Vaskiluodon saavutettavuus. Kaavassa tulee huomioida sekä paikallisen ja seudullisen että kansainvälisen liikenteen tarpeet. Paikallinen kävely, pyöräily ja joukkoliikenne pitää sovittaa läpiajavan autoliikenteen, kaukoliikenteen tavarakuljetusten ja raideliikenteen kanssa yhteen. Tavoitteena on jäsentää liikenneverkostoa ja varmistaa saaren liikenneyhteyksien toimivuus. Lisäksi sekä laiva- että veneliikenne ovat tärkeässä roolissa alueella ja esimerkiksi sataman ja logistiikan kehittämistarpeet tulee huomioida.

Osayleiskaavatyössä tarkistetaan Vaasan yleiskaavaa 2030 osayleiskaava-alueen osalta. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena aluevarauskaavana.

Vaskiluodon osayleiskaavan laatimisesta on tehty kaavoituspäätös 9.10.2018 ja kaavaluonnos oli nähtävillä heinä-elokuussa 2019. Saadun palautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus, joka on tarkoitus asettaa nähtäville syksyllä 2020. Tavoitteena on hyväksytty kaava vuoden 2021 aikana.

Tärkeänä tavoitteena on huomioida ja yhteen sovittaa saaren liikenteelliset ja liikenneverkolliset kehittämistarpeet eri kulkumuodot huomioiden sekä turvata Vaskiluodon saavutettavuus. Kaavassa tulee huomioida sekä paikallisen ja seudullisen että kansainvälisen liikenteen tarpeet. Paikallinen kävely, pyöräily ja joukkoliikenne pitää sovittaa läpiajavan autoliikenteen, kaukoliikenteen tavarakuljetusten ja raideliikenteen kanssa yhteen. Tavoitteena on jäsentää liikenneverkostoa ja varmistaa saaren liikenneyhteyksien toimivuus. Lisäksi sekä laiva- että veneliikenne ovat tärkeässä roolissa alueella ja esimerkiksi sataman ja logistiikan kehittämistarpeet tulee huomioida.

Osayleiskaavatyössä tarkistetaan Vaasan yleiskaavaa 2030 osayleiskaava-alueen osalta. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena aluevarauskaavana.

Vaskiluodon osayleiskaavan laatimisesta on tehty kaavoituspäätös 9.10.2018 ja kaavaluonnos oli nähtävillä heinä-elokuussa 2019. Saadun palautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus, joka on tarkoitus asettaa nähtäville syksyllä 2020. Tavoitteena on hyväksytty kaava vuoden 2021 aikana.

Vaiheet

  1. vireille

    9.10.2018

  2. luonnos

    1.7.-30.8.2019

  3. ehdotus

  4. hyväksytty

  5. lainvoima