Ohita valikko

Strömbergin yrityspuisto (ak1102)

Strömbergin yrityspuiston asemakaavanmuutos ja tonttijako (ABB kaavoituskatsauksessa)

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Huutoniemessä käsittäen Strömberg Parkin yrityspuiston. Sijainniltaan alue on keskeinen sekä liikenteellisesti että kaupunkikuvallisesti.

Asemakaavamuutos on kiinteistöteknisluonteinen ja tavoitteena on mahdollistaa uusi kiinteistönmuodostus jakamalla suuri teollisuustontti pienemmiksi tonteiksi eri käyttäjille. Kaavatyössä tutkitaan liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä, päivitetään rakennusten käyttötarkoitus- ja suojelumerkinnät sekä arvioidaan muiden kaavamääräysten ajantasaisuus.

Keskeistä on huomioida alueen sijainti valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä (RKY-alue) ja sen metsämäinen luonne, sillä yrityspuiston rakenne perustuu Alvar Aallon 1940-luvulla laatiman kaavan ajatukseen sijoittaa tehdasrakennukset vapaasti maaston topografiaa mukaillen sekametsään. Lähtökohtana on säilyttää alue vehreänä ja puistomaisena työpaikka-alueena, jonka ominaispiirre on runsas, vanha kasvillisuus.

  1. Vireille 31.5.2023

  2. Luonnos

  3. Ehdotus

  4. Hyväksytty

  5. Lainvoimainen

Lisätietoja