Förbigå menyn

Strömberg företagspark (ak1102)

Detaljplaneändring och tomtindelning för Strömberg företagspark (ABB i planläggningsöversikt)

Det område som detaljplaneändringen gäller finns i Roparnäs och omfattar företagsparken Strömberg Park. I fråga om sitt läge är området centralt både med tanke på trafiken och stadsbilden.

Detaljplaneändringen är fastighetsteknisk till karaktären och syftet är att möjliggöra en ny fastighetsbildning genom att dela in en stor industritomt till mindre tomter för olika användare. I planarbetet undersöker man trafik- och parkeringsarrangemang, uppdaterar byggnadernas användnings- och skyddsbeteckningar samt bedömer om de övriga planbestämmelserna är aktuella.

Det är viktigt att områdets läge i den nationellt betydelsefulla byggda kulturmiljön (RKY-område) och dess skogiga karaktär beaktas, eftersom företagsparkens struktur är baserad på Alvar Aaltos idé om att placera fabriksbyggnader fritt i blandskogen enligt terrängens topografi. Utgångspunkten är att bevara området som ett frodigt och parkliknande arbetsplatsområde, vars särdrag är riklig, gammal växtlighet.

 

  1. Aktuell 31.5.2023

  2. Utkast

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Tilläggsinformation