Ohita valikko

Yhdystien korjaus Sepänkyläntien kohdalla (ak1117)

Asemakaavan muutos koskee Yhdystien liikennealuetta lähialueineen Sepänkyläntien ja Kokkolantien välisellä osalla, vajaan kahden kilometrin päässä keskustasta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on löytää ratkaisu alueen liikennemelukysymykseen, jotta alueelle voidaan laatia todenmukainen tiesuunnitelma (Vt 8 ja st 724 Vaasan Yhdystie).  Kaavatyössä arvioidaan asemakaavamerkintöjen ja kaavamääräysten ajantasaisuus. Tarkoitus on huomioida kaava-alueen itäpuolinen Asevelikylän asuinalue, minkä läntisimpänä olevat tontit sijaitsevat tie- ja katumelun vaikutusalueella. Alueen visuaalisia arvoja ja viihtyisyyttä pyritään mahdollisuuksien mukaan myös turvaamaan sekä lisäksi kehittämään ja turvaamaan luonnon monimuotoisuutta alueella.

Kaavamuutoksella määrätään meluesteen korkeus meluselvitysten mukaiseksi. Suojaviheralueelle osoitetaan sade- ja pintavesien viivytys-/imeytysalueita ja ohjataan luonnon monimuotoisuuden lisäämistä. Katualueen risteysalueen jo toteuduttua katualueen rajaa tarkistetaan ja suojaviheralue suurenee kyseisellä alueella hieman. Suojaviheralueen osana sijainnut kevyen liikenteen reitti muutetaan katualueeksi kaava-alueen pohjoisreunalla.

  1. Vireille 30.10.2023

  2. OAS 7. – 20.11.2023

  3. Hyväksytty

  4. Lainvoimainen

Valmistelija