Ohita valikko

Yhdystien korjaus Sepänkyläntien kohdalla (ak1117)

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkistaa meluntorjuntaa koskevia määräyksiä kaavoitettavalla alueella, sillä suunniteltua tiehanketta ei nähdä voitavan toteuttaa nykyisen asemakaavan mukaisesti.

  1. Vireille 30.10.2023

  2. OAS 7. – 20.11.2023

  3. Luonnos

  4. Ehdotus

  5. Hyväksytty

  6. Lainvoimainen

Valmistelija