Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Jalkapallon pelaajia

Toiminta-avustukset liikuntayhdistyksille

Avustusta myönnetään ensisijaisesti vaasalaisille hakijoille Vaasan alueella tapahtuvaan toimintaan.

 • Kenelle: Avustusta voivat hakea juridiset henkilöt (yhdistykset, yhteisöt)
 • Hakuaika: 1.-31.3.2020 klo 15.
 • Hakulomake
 • Hakemuksen palautus: Ensisijaisesti sähköpostilla os. kirjaamo@vaasa.fi. S-postilla lähetettävään anomukseen ei tarvita allekirjoitusta.
  Postios. Vaasan kaupungin keskuskirjaamo, Raastuvankatu 33, 65100 Vaasa
  tai Vähänkyrön yhteispalvelupiste, Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö
 • Päätökset: Kulttuuri- ja liikuntalautakuntaliikuntajaosto

 

Yleistä avustusten hakemisesta ja myöntämisestä

Avustusta voivat hakea juridiset henkilöt (liikuntayhdistykset, -yhteisöt).

Avustusta on haettava kirjallisesti ko. avustuksen hakulomakkeella. Hakemuksen liitteenä tulee olla: yhdistyksen tai yhteisön edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus, toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma. Jos yhdistyksen edellisen vuoden tilinpäätös- ja toimintakertomus ei ole avustusta haettaessa vielä valmiina, on toimitettava viimeinen tilinpäätös ja toimintakertomus. Edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus on toimitettava niiden valmistuttua. Tarvittaessa hakijaa voidaan pyytää täydentämään hakemusta erillisillä selvityksillä.

Avustushakemuksen tulee olla perillä viimeistään kuulutuksessa mainittuna ajankohtana. Kaikki hakemukset toimitetaan liitteineen kaupungin keskuskirjaamoon.

Avustusta myönnetään ensisijaisesti vaasalaisille hakijoille Vaasan alueella tapahtuvaan toimintaan. Ilman erillistä syytä avustuksia ei myönnetä yhdistyksille tai yhteisöille, jotka eivät ole toimineet vähintään yhtä täyttä toimintavuotta. Avustusta ei myönnetä toimintaan, joka on hyvien tapojen vastaista tai loukkaavaa.

 

Samaan tarkoitukseen myöntää avustusta pääsääntöisesti vain yksi lautakunta.

Avustuksen maksatus

Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille, kun viranomaisen päätös on saanut lainvoiman ja kun avustuksen saaja on toimittanut avustuksen myöntäjän edellyttämät asiakirjat. Ennen avustuksen maksatusta tarkistetaan, onko kaupungilla saatavia avustuksen saajalta ja saatavat kuitataan maksettavasta avustuksesta.

Avustushakemuksen pisteytys

Avustussumman jakautuminen määräytyy suuntaa-antavasti pisteytyksellä, jossa painottuvat seuraavat osa-alueet:

A) Jäsenmäärä ja toimintakulut

 • alle 18-vuotiaiden jäsenten määrä
 • toiminnan kokonaismenot yhteensä (mahdollisia poistoja ja lainojen korkoja ei huomioida)

B) Toiminnan laajuus, säännöllisyys ja ympärivuotisuus

 • säännöllisesti toimivien liikuntaryhmien määrä ja ryhmän koko sekä kokoontumiskerrat vuodessa
 •  toimintaan säännöllisesti osallistuneiden alle 18-vuotiaiden määrä. Aktiivisiin toimijoihin ei lasketa kertaluonteisia tapahtumakävijöitä.

 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä