Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Lautakunta kuuluu sivistystoimen alaisuuteen.

Puheenjohtaja Anita Niemi-Iilahti
Varapuheenjohtaja Tommi Mäki
Esittelijät Marita Ahola, Elina Bonelius, Mia Huhta, Christina Knookala, Mika Lehtonen, Seppo Välinen
Läsnäolo- ja puheoikeus liikuntajaoston puheenjohtaja, kulttuurijaoston puheenjohtaja, lautakunnan varapuheenjohtaja
Nuorisovaltuuston edustaja Lauri Niemistö 1.1.2019 – 31.12.2020
Nuorisovaltuuston varajäsen Inkeri Pöllänen 1.1.2019 – 31.12.2020
Kaupunginhallituksen edustaja Marko Heinonen 1.6.2019 -31.5.2021
Pöytäkirjanpitäjä Sanna Bondas
Valtuustokausi 1.6.2017 – 31.5.2021

Kokouspäivät syksyllä 2020

 • syyskuu 2.9. (talousseminaari), 23.9.
  lokakuu 7.10., 28.10.
  marraskuu 25.11.

Lautakunta voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista.

Kokouspöytäkirjat ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavana tiistaina.

Tietoa Kulttuuri- ja liikuntalautakunnasta

 

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa on kulttuurijaosto ja liikuntajaosto. Lautakunta on kaupungin sivistystoimen alaisuudessa ja sitä johtaa sivistystoimen johtaja Christina Knookala.

Lautakunnan kokoonpano

 • Kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa on yksitoista (11) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
  Valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
  Lautakunnan varsinaisista jäsenistä on vähintään kahdeksan (8) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Lautakunnan tehtävät

 • Kulttuuri- ja liikuntalautakunta huolehtii kaupungin:

liikuntapalveluista,
museoista,
yleisestä kulttuuritoiminnasta,
kirjastosta,
teatterista ja
orkesterista

Lautakunta toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan asioissa.

Lautakunnan jaostot

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä, kulttuuripäällikkö Sanna Bondas
  p. 040 139 4048
  s-posti sanna.bondas@vaasa.fi

Tietoa Kulttuuri- ja liikuntalautakunnasta

 

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa on kulttuurijaosto ja liikuntajaosto. Lautakunta on kaupungin sivistystoimen alaisuudessa ja sitä johtaa sivistystoimen johtaja Christina Knookala.

Lautakunnan kokoonpano

 • Kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa on yksitoista (11) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
  Valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
  Lautakunnan varsinaisista jäsenistä on vähintään kahdeksan (8) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Lautakunnan tehtävät

 • Kulttuuri- ja liikuntalautakunta huolehtii kaupungin:

liikuntapalveluista,
museoista,
yleisestä kulttuuritoiminnasta,
kirjastosta,
teatterista ja
orkesterista

Lautakunta toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan asioissa.

Lautakunnan jaostot

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä, kulttuuripäällikkö Sanna Bondas
  p. 040 139 4048
  s-posti sanna.bondas@vaasa.fi

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta kokoontuu

klo 16.30, kaupungintalon Raastuvansalissa, osoite Senaatinkatu 1.