Ohita valikko

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Lautakunta kuuluu sivistystoimen alaisuuteen.

Puheenjohtaja Ida Jousmäki
Varapuheenjohtaja Leena Tulimaa
Esittelijät Sanna Bondas, Elina Bonelius, Mia Huhta, Christina Knookala, Mika Lehtonen, Seppo Välinen
Läsnäolo- ja puheoikeus liikuntajaoston puheenjohtaja, kulttuurijaoston puheenjohtaja, lautakunnan varapuheenjohtaja
Nuorisovaltuuston edustaja Elias Riekki 1.1.2021 – 31.12.2022
Nuorisovaltuuston varajäsen Zalfa Yehia 1.1.2021 – 31.12.2022
Kaupunginhallituksen edustaja Marko Heinonen
Pöytäkirjanpitäjä Anna Pakka (1.9.2021-31.7.2022)
Valtuustokausi 1.8.2021 – 31.5.2025

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Kuva: Seppo Välinen.

Kokouspäivät 2022

Yliviivattu kokous on peruttu.

tammikuu 27.1. käyttösuunnitelma
helmikuu 17.2 (ylimääräinen Teams-kokous)
maaliskuu 10.3. toimintakertomus
huhtikuu 21.4. talousseuranta
kesäkuu 9.6.

elokuu 18.8. puolivuotiskatsaus
syyskuu 15.9. talousarvio
lokakuu 27.10. talousseuranta
joulukuu 1.12.

Kokouksesta laadittava pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti siten kuin hallintosäännön mukaisesti kokousta seuraavalla viikolla ja se on yleisesti nähtävillä pöytäkirjan tarkastuksen jälkeisenä päivänä kaupungin internetsivuilla.

Lautakunta voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja ja –paikkoja tai sopia lisäkokouksista.

Tietoa Kulttuuri- ja liikuntalautakunnasta

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa on kulttuurijaosto ja liikuntajaosto. Lautakunta on kaupungin sivistystoimen alaisuudessa ja sitä johtaa sivistystoimen johtaja Christina Knookala.

Lautakunnan kokoonpano

 • Kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa on yksitoista (11) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
 • Valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
 • Lautakunnan varsinaisista jäsenistä on vähintään kahdeksan (8) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Läsnäolo- ja puheoikeus

 • on hallintosäännön määräysten lisäksi nuorisovaltuuston jäsenellä sekä lautakunnan jaostojen (liikuntajaosto ja kulttuurijaosto) puheenjohtajilla.
 • Lautakunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan jaostojen kokouksissa.

Lautakunnan tehtävät

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta huolehtii kaupungin:

 • liikuntapalveluista
 • museoista
 • yleisestä kulttuuritoiminnasta
 • kirjastosta
 • teatterista
 • orkesterista

Lautakunta toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan asioissa.

Lautakunnan jaostot

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä palvelupäällikkö Anna Pakka
  p. 040 182 4289
  s-posti anna.pakka@vaasa.fi

Tietoa Kulttuuri- ja liikuntalautakunnasta

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa on kulttuurijaosto ja liikuntajaosto. Lautakunta on kaupungin sivistystoimen alaisuudessa ja sitä johtaa sivistystoimen johtaja Christina Knookala.

Lautakunnan kokoonpano

 • Kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa on yksitoista (11) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
 • Valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
 • Lautakunnan varsinaisista jäsenistä on vähintään kahdeksan (8) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Läsnäolo- ja puheoikeus

 • on hallintosäännön määräysten lisäksi nuorisovaltuuston jäsenellä sekä lautakunnan jaostojen (liikuntajaosto ja kulttuurijaosto) puheenjohtajilla.
 • Lautakunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan jaostojen kokouksissa.

Lautakunnan tehtävät

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta huolehtii kaupungin:

 • liikuntapalveluista
 • museoista
 • yleisestä kulttuuritoiminnasta
 • kirjastosta
 • teatterista
 • orkesterista

Lautakunta toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan asioissa.

Lautakunnan jaostot

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä palvelupäällikkö Anna Pakka
  p. 040 182 4289
  s-posti anna.pakka@vaasa.fi

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta kokoontuu

klo 16.30 alkaen pääkirjaston Draama-salissa (Kirjastonkatu 13).

 • Lähipalvelut ja tiedotus.