Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Jalkapallon pelaajia

Verksamhetsunderstöd till idrottsföreningar

Understöd beviljas i första hand till sökanden från Vasa för verksamhet som utövas i Vasaområdet.

 • För vem: Understöd kan sökas av juridiska personer (föreningar, sammanslutningar)
 • Ansökningstid: 1–31.3.2020 (31.3 kl. 15)
 • Ansökningsblankett
 • Returnering av ansökan: Inlämning av ansökningar: I första hand per e-post till adressen kirjaamo@vaasa.fi. Ingen underskrift behövs på ansökningar som skickas per e-post.
  Adress: Vasa stads centralregistratur, Rådhusgatan 33, 65100 Vasa, eller Lillkyro samserviceställe, Lillkyrovägen 11, 66500 Lillkyro.
 • Beslut: Kultur- och idrottsnämnden idrottssektionen

Allmänt om ansökan och beviljande av understöd

Understöd kan sökas av juridiska personer (idrottsföreningar, -samfund).

Understöden ska ansökas skriftligt med ansökningsblanketten för ifrågavarande understöd. Till ansökan ska bifogas: föreningens eller samfundets bokslut och verksamhetsberättelse från föregående år, verksamhetsårets budget och verksamhetsplan. Om föreningens bokslut och verksamhetsberättelse från föregående år inte är färdiga då understöd ansöks, ska det senaste bokslutet och den senaste verksamhetsberättelsen skickas. Föregående års bokslut och verksamhetsberättelse ska skickas då de är färdiga. Vid behov kan man begära att sökanden kompletterar sin ansökan med separata utredningar.

Ansökan om understöd ska vara framme senast den tidpunkt som nämns i kungörelsen. Alla ansökningar jämte bilagor skickas till stadens centralregistratur.

Understöd beviljas i första hand till sökanden från Vasa för verksamhet som utövas i Vasaområdet. Utan någon separat orsak beviljas inte understöd till föreningar och samfund som ännu inte har varit verksamma i minst ett helt år. Understöd beviljas inte för verksamhet som strider mot god sed eller är kränkande.

För  samma ändamål beviljas understöd i regel endast av en nämnd.

Utbetalningen av understöd

Understödet betalas till det bankkonto som sökanden har uppgett, då myndighetsbeslutet har vunnit kraft och då sökanden har skickat de handlingar som erhållandet av understödet förutsätter. Innan understödet utbetalas granskas om staden har fordringar hos sökanden och fordringarna kvitteras från det understöd som ska betalas.

Poängsättning av understödansökan

Fördelningen av understödssumman bestäms genom en riktgivande poängsättning, där följande delområden betonas:

A Medlemsantal och verksamhetskostnader

 • antal medlemmar under 18 år
 • verksamhetens totalutgifter (eventuella avskrivningar och låneräntor beaktas inte)

B Verksamhetens omfattning, regelbundenhet och åretruntverksamhet

 • antal regelbundet verksamma idrottsgrupper och gruppens storlek samt antal sammankomster i året
 • antal personer under 18 år som regelbundet deltar i verksamheten. Enstaka evenemangsbesökare räknas inte som aktiva utövare.

 

Kontaktuppgifter

Ta kontakt