Ohita valikko

Korkeasti koulutetut ovat vetovoimatekijä

Muuttoliikkeen mittarit värähtelevät vaihtelevasti riippuen ajankohdasta. Kokonaisnettomuuton kehitys on viimeisen 10 vuoden aikana ollut hieman laskeva.

Palkkatulojen keskiarvoissa pärjäämme isoimpiin kaupunkeihin nähden ihan hyvin. Ja koska täällä elämisen kulut ovat pienemmät, jää muuhun enemmän rahaa.

Koulutustasomme on korkea, sillä n. 40 % asukkaista on suorittanut korkeakoulututkinnon.

 

Vinkki: Jos graafi ei näy kokonaan, voi sivun kokoa muuttaa sivuasetuksista lähennä/loitonna –toiminnolla. Jos graafi näkyy vain osittain, sivun viimeisen graafin alla on harmaa alapalkki, jolla graafia voi liikuttaa sivusuunnassa.

Liikuttamalla hiirtä graafin kuvan päällä, saa kyseisestä graafista yksityiskohtaisempaa tietoa.

Muuttotase. Indikaattori kertoo kokonaisnettomuuton eli maan sisäisen muuttoliikkeen (kuntien välisen nettomuuton) ja kansainvälisen muuttoliikkeen (nettomaahanmuuton) summan.

Maan sisäinen muuttoliike. Indikaattori kuvaa kuntien välistä nettomuuttoa eli mikä on kuntien välisen tulomuuton ja kuntien välisen lähtömuuton erotus.

Kansainvälinen muuttoliike. Indikaattori kertoo nettomaahanmuuton eli mikä on maahanmuuton ja maastamuuton erotus.

Luonnollinen väestönlisäys. Syntyneiden enemmyys eli elävänä syntyneiden ja kuolleiden erotus.

Keskiansiot. Indikaattori kertoo verohallinnon tietoihin perustuvat ennakonpidätyksen alaiset keskimääräiset palkkatulot alueella. Tilastotiedot ovat ennakkotietoja.

Valmistuneet asunnot. Vuoden aikana valmistuneet asumiseen käytettävät rakennukset, joissa asuinalaa on vähintään puolet kerrosalasta. Asuntojen uudistuotanto kertoo alueen vetovoimasta.  Graafissa suhteutettu indikaattori kuvaa alueella kaikkia valmistuneita uusia asuntoja ja vuositasolla suhteutettuna alueen keskiväkilukuun. Tarkastelu 10 000 asukasta kohden mahdollistaa eri alueiden vertailun paremmin.

Asuntokauppojen lukumäärä. Indikaattori kertoo julkaisuajankohtaan mennessä verohallinnolta saatuja tietoja huoneistojen omistusten muutoksista ja varainsiirtoveroilmoituksista. Kauppojen lukumäärässä ovat mukana hitas ja arava-asunnot sekä esimerkiksi pinta-alaltaan ja neliöhinnaltaan poikkeavat-havainnot, jotka poistetaan indeksilaskennasta ja neliöhintojen laskennasta.

Opiskelijoiden lukumäärä. Indikaattori kertoo alueen yhteenlasketun yliopisto-, ammattikorkeakoulu-, lukio- ja ammattioppilaitosopiskelijoiden määrän. Tiedot on koottu koulutuspaikan mukaan.

Korkea-astetutkinnon suorittaneiden osuus. Indikaattori kuvaa korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuutta 15 vuotta täyttäneestä väestöstä. Luku pitää sisällään alemman korkeakouluasteen, ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen suorittaneet.

Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä. Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä sisältää yliopisto-, AMK-, lukio- sekä ammattioppilaitosopiskelijat, kaikki ikäluokat.

Ammatillisen tutkinnon / korkeakoulututkinnon suorittaneet. Indikaattori kuvaa, kuinka moni on suorittanut tutkinnon seudulla / kunnassa sijaitsevassa oppilaitoksessa (tarkasteltavana vuotena) tarkasteluvuonna.

Väestö

Täältä löydät tietoa mm. siitä, minkä ikäisiä ihmisiä seudulla asuu ja mikä on heidän äidinkielensä.

Lue lisää

Työllisyys

Tänne on tilastoitu tärkeimmät työllisyyteen liittyvät asiat, kuten työttömät, työpaikkojen muutokset ja pendelöinti.

Lue lisää

Yritystoiminta ja aluetalous

Tutustu elinkeinoelämän tunnuslukuihin; yritysten määrä, liikevaihto, toimialajakauma ja vienti sekä T&K-luvut.

Lue lisää

Ota yhteyttä