Ohita valikko

Vaasan seutu on huippukunnossa

Tilastoista näkee esimerkiksi työpaikkojen määrät toimialoittain ja kokoluokittain. Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrän suhde toisiinsa Vaasan seudulla on positiivinen; yrityksiä syntyy enemmän kuin niitä lopetetaan ja työpaikkojen määrä pysynyt vahvana, vaikka esimerkiksi alueen teollisuudessa automaatio ja digitalisaatio ovat tehostaneet tuottavuutta jatkuvasti.

BKT /asukas tai yritysten toimipaikkojen liikevaihto / asukas ovat Vaasan alueella maamme huippua, joka näkyy selvästi myös tilastojen verrokkikaupunkeihin nähden. Seudulla T&K-panostukset ovat jo useiden vuosien ajan ylittäneet 200 M€/vuosi.

 

Vinkki: Jos graafi ei näy kokonaan, voi sivun kokoa muuttaa sivuasetuksista lähennä/loitonna –toiminnolla. Jos graafi näkyy vain osittain, sivun viimeisen graafin alla on harmaa alapalkki, jolla graafia voi liikuttaa sivusuunnassa.

Liikuttamalla hiirtä graafin kuvan päällä, saa kyseisestä graafista yksityiskohtaisempaa tietoa.

Työpaikkojen lukumäärä. Indikaattori kertoo alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärän, joka kuvaa samalla työpaikkojen lukumäärää tällä alueella.

Teollisuuden työpaikkojen lukumäärä. Indikaattori kertoo alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärän toimialalla C (Teollisuus).

Toimipaikkojen lukumäärä. Indikaattori kertoo yritysten toimipaikkojen määrän alueella.  Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin toimipaikka-aineistoon. Aineisto sisältää liiketoiminnasta arvolisäverovelvollisten ja/tai työnantajina toimivien yritysten, yksityisten elinkeinonharjoittajien ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen toimipaikat. Maatilataloudesta ovat mukana työnantajina toimivat tilat.

Yrityskanta on poikkileikkaustieto kaikkien toimivien yritysten lukumäärästä tiettynä ajankohtana. Yritysten lukumäärään vaikuttavat muutokset yritysten aloittamis- ja lopettamistietojen kertymässä. Tieto julkistetaan yritysrekisterin Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilastossa.

Aloittaneet- ja lopettaneet yritykset (Tilastokeskus). Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilasto on laadittu poimimalla tilastointiajankohdan tiedot Tilastokeskuksen yritysrekisteristä sekä Verohallinnon rekisteröintitiedoista.

Yritysten toimipaikkojen liikevaihto. Indikaattori kuvaa vuositasolla yritysten liikevaihtojen yhteenlaskettua liikevaihtoa. Yritysten toimipaikkojen liikevaihto/henkilö (1 000 euroa).

Yritysten toimipaikkojen henkilöstö (htv). Indikaattori kertoo yritysten henkilöstön yhteenlasketun lukumäärän. Luku käsittää palkansaajat sekä yrittäjät. Palkattu henkilöstö on muunnettu kokovuosityöllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä.

Vienti. Indikaattori kertoo maakunnan tavaraviennin arvon. Tavaroiden ulkomaankaupan maakuntakohtainen tilasto perustuu ulkomaankauppaa harjoittavien yritysten antamiin viennin ja tuonnin arvoa koskeviin tietoihin. Tilastoon sisältyvät teollisuuden lisäksi kaikki muutkin toimialat, kuten tukku-, vähittäis- ja autokauppa, kaivostoiminta ja rakentaminen, jälleenvientiä harjoittavat yritykset ja palvelutoimialoille kuuluvien yritysten käymä tavarakauppa. Palveluilla käytävä ulkomaankauppa ei sisälly tilastoon.

Bruttokansantuote. Indikaattori kuvaa alueen kotimaisten tuotantoyksiköiden tuotantotoiminnan markkinahintaista lopputulosta asukasta kohden laskettuna. Bruttokansantuote käypiin hintoihin mittaa kokonaistuotantoa, johon lasketaan mukaan kaikki tiettynä aikana tuotetut tavarat ja palvelut. Luku saadaan Tilastokeskuksesta  vain seututasolla.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) menot. Indikaattori kertoo tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteenlasketut menot. Menot ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa (alv). Niihin sisällytetään tilastovuonna toiminnasta aiheutuneet kulut sekä taseeseen aktivoidut erät. T&K menot on ilmoitettu erikseen yritysten yhteenlaskettuna summana sekä julkisen sektorin ja korkeakoulujen yhteenlaskettuina summana.

Väestö

Täältä löydät tietoa mm. siitä, minkä ikäisiä ihmisiä seudulla asuu ja mikä on heidän äidinkielensä.

Lue lisää

Työllisyys

Tänne on tilastoitu tärkeimmät työllisyyteen liittyvät asiat, kuten työttömät, työpaikkojen muutokset ja pendelöinti.

Lue lisää

Vetovoima

Tilastot kertovat mm. muuttoliikkeestä, opiskelijoiden määristä, asukkaiden keskiansiosta ja toteutuneista asuntokaupoista.

Lue lisää

Ota yhteyttä