Förbigå menyn
Unescos världsarv

Högutbildade utgör en dragningskraftfaktor

Statistik – Dragningskraft

Flyttrörelsens barometrar hackar varierat beroende på tidpunkt. Utvecklingen av totalnettoflyttningen har under de senaste tio åren varit något nedgående.

När det gäller löneinkomsternas genomsnitt klarar vi oss bra oss ​​jämfört med de största städerna. Och eftersom levnadskostnaderna här är lägre, lämnar det mera pengar över till annat.

Vår utbildningsnivå är hög, då cirka 40 % av invånarna har en högskoleexamen.

 

OBS: Om du inte kan se grafen i sin helhet, du kan använda webbläsarens zoom-funktion. Om du ser grafen bara delvis, finns det en grå rullningslist, med hjälp av vilken du kan rulla grafen sidledes.

Då du rör musen ovanpå grafen, får du mera detaljerad information om grafen i fråga.

Flyttningsbalans. Indikatorn beskriver summan av den totala nettoflyttningen, dvs. flyttningsrörelsen inom landet (nettoflyttning mellan kommuner) och den internationella flyttningsrörelsen (nettoinvandring).

Flyttningsrörelsen inom landet. Indikatorn beskriver nettoflyttningen mellan kommuner, dvs. vad är skillnaden mellan inflyttningen mellan kommuner och utflyttningen mellan kommuner.

Den internationella flyttningsrörelsen. Indikatorn beskriver nettoinvandringen, dvs. skillnaden mellan invandringen och utvandringen.

Den naturliga folkökningen. Födelseöverskottet, dvs. skillnaden mellan levande födda och döda.

Genomsnittsinkomst. Indikatorn beskriver de källskattepliktiga genomsnittliga löneinkomsterna i regionen baserat på Skatteförvaltningens data. De statistiska uppgifterna är förhandsuppgifter.

Färdigställda bostäder. De under året färdigställda byggnaderna som används till boende, där boutrymmet täcker åtminstone hälften av våningsytan. Den nya bostadsproduktionen berättar om regionens attraktionskraft. I grafen beskriver indikatorn med vägledande tröskelvärden alla färdigställda nya bostäder i regionen och på årsbasis i förhållande till regionens genomsnittliga befolkning. En granskning per 10 000 invånare möjliggör en bättre jämförelse av olika regioner.

Antalet bostadsköp. Indikatorn beskriver ändringar i lägenheternas ägande och överlåtelseskattedeklarationer baserat på uppgifter som erhållits från Skatteförvaltningen. I antalet köp ingår hitas- och aravabostäder och utliggare angående till exempel yta och kvadratmeterpris som tas bort från indexberäkningen och beräkningen av kvadratmeterpris.

Antalet studenter. Indikatorn beskriver det sammanlagda antalet studenter vid universitet, yrkeshögskolor, gymnasier och yrkesskolor. Uppgifterna har sammanställts enligt studieplats.

Andelen med högskoleexamen. Indikatorn beskriver andelen av befolkningen som fyllt 15 år som avlagt högskoleexamen. I talet ingår de som avlagt examen på lägre högskolenivå, högre högskolenivå och forskarutbildningsnivå.

Antalet utländska studenter.  I antalet utländska studenter ingår studenter vid universitet, yrkeshögskolor, gymnasier och yrkesskolor, alla åldersklasser.

De som avlagt yrkesexamen / högskoleexamen. Indikatorn beskriver hur många som avlagt examen vid en utbildningsanstalt som ligger i regionen / kommunen (under året) under rapporteringsåret.

Befolkning

Här hittar du information om t.ex. åldern för människorna som bor i regionen och vilket deras modersmål är.

Läs mera

Sysselsättning

Statistik över de viktigaste sysselsättningsfrågorna såsom arbetslöshet, arbetsplatsbyten och pendling har sammanställts här.

Läs mera

Företags- och regionalekonomi

Bekanta dig med näringslivets nyckeltal; antalet företag, omsättning, branschfördelning och export samt FoU-siffror.

Läs mera

Ta kontakt