Förbigå menyn
person skriver

Utvärdering, revision och bindningar

Till revisionsväsendet hör revisionsnämnden, revisionsenheten och ett OFGR-revisorssamfund.

Den under stadsfullmäktige lydande revisionsnämnden sköter om:

  • organiseringen av granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid
  • bereder ärenden som gäller granskingen av förvaltningen och ekonomin som fullmäktige skall fatta beslut om
  • bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts

 

Revisionsväsendet utgör stadens externa revision.

Revisionsnämnden består av nio medlemmar, av vilka ordföranden och vice ordföranden skall vara fullmäktigeledamöter.

Nämnden bistås av revisionsenheten.

Stadens lagstadgade revisor är KPMG Oy.

 

Bekanta dig med revisionsnämnden.

Ta kontakt

Heimo Hokkanen, revisionsnämndens ordförande. E-mail: heimo.hokkanen(a)vaasa.fi