Ohita valikko
Vanhan Vaasan museo

Sisäilmastoasiat Vaasan kaupungin toimitiloissa

Sisäilmatyö vaatii suunnitelmallista ja monialaista yhteistyötä kiinteistöjen hoidon ja ylläpidon, työ- ja ympäristöterveyshuollon, työsuojelun sekä kiinteistöjen käyttäjien edustajien kesken. Tälle sivustolle on koottu Vaasan kaupungin kiinteistöjen sisäilmastoasioihin ja niiden hoitamiseen liittyvät keskeiset tiedot.

Sisäilmastoasioihin on alettu kiinnittää erityistä huomiota Vaasan kaupungin toiminnassa vuodesta 1996 alkaen. Vaasan kaupungin tarkastuslautakunta arvioi kaupungin toimitilojen sisäilmasto-olosuhteita vuoden 2012 tarkastuskertomuksessa. Tämän arvion pohjalta kaupunginjohtaja nimesi sisäilmatyöryhmän uudelleen ja antoi sille tehtäväksi määritellä sisäilmastoprosessin kehittämisen ja toimintatavan vakiinnuttamisen.

Miten toimitaan sisäilmaan liittyvissä asioissa?

Menettelytapaohjeesta saat tietoa:

 • miten toimitaan, kun tilan käyttäjä tuo esiin sisäilmastossa havaitsemansa epäkohdan tai oireilee
 • miten sisäilmasto-ongelmia voidaan ehkäistä
 • sisäilmasta ja sisäilmasto-ongelmista ja
 • eri toimijoiden vastuusta ja tehtävistä sisäilmastoasioissa.

Vaasan kaupungin menettelytapaohje sisäilmastoasioiden hoitamiseen (pdf)

 

Kohdekohtainen selvitystyö

Mikäli jossakin kohteessa todetaan sisäilmasto-ongelmien olevan vakavia, voi kohteen esimies perustaa ns. kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän, joka koordinoi sisäilmasto-ongelman kohdekohtaista selvitystyötä. Kohdekohtaisia ryhmiä on vuosittain muutamissa kohteissa.

Kaupungin toimitiloissa vierailija voi ilmoittaa sisäilmaongelmasta tästä (pdf)

Sisäilmatyöryhmä

Sisäilmatyöryhmän puheenjohtajana toimii kaupunkiympäristön toimialan johtaja ja sihteerinä työturvallisuuspäällikkö. Moniammatillisessa työryhmässä on n. 12 jäsentä ja se koostuu kaupungin eri hallinnonalojen edustajista. Työryhmä kokoontuu vuosittain 5-6 kertaa. Sisäilmatyöryhmän tehtävänä on sisäilmasto-ongelmien hallintaan liittyvä yleinen koordinointi, asioiden ohjeistus, osaamisen kehittäminen, kohdekohtaisten selvitysten ja toimenpiteiden seuranta, ryhmän toiminnan kehittäminen ja viestintä.

Jäsenet:

 • Järvelä Markku, kaupunkiympäristön toimiala, puheenjohtaja
 • Aho Kalevi, Vaasan Talotoimi
 • Blom Tiina, varalla Talvitie Merja, TeeSe Botnia Oy Ab
 • Burman Christer, sivistystoimi
 • Kalamo Raija, TT Botnia Oy
 • Kantola Maarit, ympäristötoimi
 • Karvonen Maria, sivistystoimi
 • Niemi Henry, konsernihallinto
 • Pekkala Hanna, Vaasan Talotoimi
 • Rämäkkö Jouni, työsuojeluvaltuutettu
 • Saukkoranta Päivi, konsernihallinto
 • Wägar Pia, TT Botnia
 • Nurmikoski Henna, konsernihallinto, sihteeri