Förbigå menyn
Vanhan Vaasan museo

Inomhusklimatärenden i Vasa stads lokaler

Inomhusluftarbetet förutsätter ett planmässigt och sektorövergripande samarbete mellan fastighetsskötsel och –underhåll, arbets- och miljöhälsovård, arbetarskydd samt fastighetsanvändare och –representanter. På dessa sidor har viktiga uppgifter samlats om inomhusklimatärenden som berör Vasa stads fastigheter och skötseln av dem.

Sedan år 1996 har man inom Vasa stads verksamhet börjat fästa uppmärksamhet vid inomhusluftärenden. Vasa stads revisionsnämnd utvärderar inomhusluftförhållandena i stadens lokaler i revisionsberättelsen för år 2012. Utgående från denna utvärdering tillsatte stadsdirektören en inomhusluftsarbetsgrupp på nytt och gav den i uppgift att ange utvecklingen av inomhusluftprocessen och etablerade tillvägagångssätt.

Hur går man tillväga i ärenden som gäller inomhusluften?

Förfaringsanvisningen innehåller uppgifter om

 • hur man ska gå tillväga när den som använder lokalen för fram upptäckta olägenheter eller har symptom
 • hur inomhusluftproblem kan förebyggas
 • inomhusluft och inomhusluftproblem och
 • olika aktörers ansvar och uppgifter i inomhusklimatärenden.

Vasa stads anvisningar om förfarandet vid skötseln av inomhusklimatet (pdf)

 

Utredningar i fråga om enskilda objekt

Om det i något objekt konstateras allvarliga inomhusluftproblem, kan förmannen på objektet bilda en inomhusluftsarbetsgrupp för objektet i fråga och denna grupp koordinerar utredningen av inomhusluftproblemet. Årligen verkar ett antal grupper för enskilda objekt.

Besökare i stadens lokaler kan meddela om inomhusluftärenden här

Inomhusluftsarbetsgruppen

Ordförande för inomhusluftsarbetsgruppen är direktören för stadsmiljösektorn och sekreterare arbetarskyddschefen. Den sektorövergripande arbetsgruppen har 12 medlemmar och består av representanter för stadens olika förvaltningar. Arbetsgruppen sammanträder 5–6 gånger per år. Inomhusluftsarbetsgruppen har följande uppgifter: allmän koordinering av hanteringen av inomhusluftproblem, anvisningar, utveckling av kompetensen, uppföljning av utredningar och åtgärder i fråga om olika objekt, utveckling och information om gruppens verksamhet.

Medlemmar:

 • Järvelä Markku, stadsmiljösektorn, ordförande
 • Aho Kalevi, Vasa Hussektor
 • Blom Tiina, i reserv Talvitie Merja,  TeeSe Botnia Oy Ab
 • Burman Christer, bildningssektorn
 • Kalamo Raija, TT Botnia Oy
 • Kantola Maarit, miljösektorn
 • Karvonen Maria, bildningssektorn
 • Niemi Henry, koncernförvaltningen
 • Pekkala Hanna, Vasa Hussektor
 • Rämäkkö Jouni, arbetarskyddsfullmäktig
 • Saukkoranta Päivi, koncernförvaltningen
 • Wägar Pia, TT Botnia
 • Nurmikoski Henna,  koncernförvaltningen, sekreterare