Ohita valikko

2021 valtuustoaloitteet

Valtuuston puheenjohtajalle jätetyt aloitteet.

Esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi valtuuston puheenjohtajalle jätettiin seuraavat aloitteet, jotka toimitetaan kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

Helmikuu 22.2.

  • 4 valtuustoaloitetta

Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin
valtuutettu Kari Laitala (VAS), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Kauppapuistikko 8-10 yöaikaisen liikenteen rajoittaminen
valtuutettu Sture Erickson (RKP), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Vahvistetaan kaupunkiniityillä luonnon monimuotoisuutta – Vaasalle oma niittyseos
valtuutettu Lotta Alhonnoro ym. (VIHR), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Kenttien auraaminen lasten ja nuorten talvista harrastustoimintaa varten
valtuutettu Harri Moisio (VAS), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Maaliskuu 29.3.

  • 5 valtuustoaloitetta

Investointitukea taloyhtiöiden lataustekniikkaan.
valtuutettu Mathias Skytte (RKP) , valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Valtuustoaloite Vamian Hansa-kampuksen esteettömyyden lisäämiseksi.
valtuutettu Eeva Simons (Vihr), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Tuki vauvaperheille.
valtuutettu Anneli Lehto (Vas), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Selvitys nepsylasten ja –nuorten palveluista, palveluiden riittävyydestä sekä koronapandemiasta johtuvista henkilöstöresurssien lisäämistarpeista.
varavaltuutettu Tuija Kivioja (SDP), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen

Keskustaan toimintaa lapsiperheille.
valtuutettu Emine Ehrström ym. (Vihr), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Toukokuu 3.5.

  • 7 valtuustoaloitetta

Vaasan historian viidennen osan kirjoittaminen.
Valtuustoryhmien puheenjohtajat, valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Itsepalvelua myös Palosaaren kirjastoon.
Per Hellman (SDP), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Aloite Hyvän mielen kunta -tarkistuslistan käyttöönottamisesta.
Tuija Kivioja (SDP), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Yhteisöllisyys kaupunkirakentamisessa.
Eeva Simons (VIHR), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Julkinen vesibussiliikenne Vaasaan.
Sari Somppi (RKP), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Hallintosääntöön muutos koskien § 28 Koulutuslautakunnan erityistehtävät
ja toimivalta sekä jaostojen tehtävät.
Marit Nilsson-Väre (RKP), valmistelija hallintopäällikkö Marjo Mäki-Krekola.

Hallintosääntö uuteen tarkasteluun.
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä, valmistelija hallintopäällikkö Marjo Mäki-Krekola

Kesäkuu 14.6.

  • 10 valtuustoaloitetta

Tutkitaan mahdollisuus toteuttaa yksityisen toimijan toimesta kansainväliset mitat täyttävä sisäpalloiluhalli.
Kai Luoma (KOK), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Otetaan käyttöön lyhyt ja kevyt viikoittainen työhyvinvointikysely sekä toteutetaan laajempi työhyvinvointikysely kerran vuodessa.
Tomi Kaunismäki (KD), valmistelija henkilöstöjohtaja Tuulikki Kruhse-Poutanen.

Tehdään budjettikirja selkeästi ja helposti luettavaksi.
Tomi Kaunismäki (KD), valmistelija talous- ja strategiajohtaja Miia Äkkinen.

Madalletaan pyöräilijöitä haittaavat korkeat reunakivet.
Tomi Kaunismäki (KD), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Vaasan kauppatorin elävöittäminen.
Sari Ala-Heikkilä (SDP), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Syrjinnän lopettaminen kaupungin työhönotossa.
Lauri Karppi (PS), valmistelija henkilöstöjohtaja Tuulikki Kruhse-Poutanen.

Kulttuurista Vaasan vetovoimatekijä.
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä (VAS), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Esteetön uimaranta Vaasaan.
Eeva Simons (VIHR), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Selvitetään mahdollisuus perustaa psykiatrisen sairaanhoitajan vakituinen toimi toisen asteen opiskelijaterveydenhuoltoon Vaasan Lyseon Lukioon.
Anne-Mari Viinamäki (KOK), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Voimaa Arkeen.
Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä (SDP), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Elokuu 10.8.

  • 1 valtuustoaloite

Työvaatteet varhaiskasvatuksen henkilöstölle.
Eva-Maria Strömsholm (RKP), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Syyskuu 6.9.

  • 5 valtuustoaloitetta

Energiatehokkuuden nostaminen Vaasan kaupunginkonsernin yksiköissä.
valtuutettu Jukka Mäkynen (Ps), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Pesäpallokentän sijoittuminen kaupungissa.
valtuutettu Pasi Keskinen (Kesk), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Tuetaan kaikkien lasten oppimista ja hyvinvointia positiivisen diskriminaation rahalla.
valtuutettu Lotta Alhonnoro (Vihr), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Vaasalle luonnon monimuotoisuus- ja kiertotalousohjelma.
valtuutettu Lotta Alhonnoro (Vihr), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Uuden koirapuiston rakentaminen Vaasaan.
valtuutettu Aleksi Koivisto (Kesk), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Lokakuu 11.10.

  • 6 valtuustoaloitetta

Omaishoitajille maksuttomat liikuntapalvelut.
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä, valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Alle 3-vuotiaiden lasten saaminen tehostetun/erityisen tuen piiriin Vaasan varhaiskasvatuksessa.
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Musiikkitilan perustaminen Vaasan keskustaan nuorisokulttuurille ja vaihtoehtomusiikille.
varavaltuutettu Dan Bäckman (VAS), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Parkkeeraustelineet sähköpotkulaudoille kaupungin esteettömyyden takaamiseksi.
varavaltuutettu Ava Dahlvik (VAS), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Pyörätie Vaasasta Raippaluotoon.
valtuutettu Aleksi Koivisto (KESK), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Vaasan kaupungin historiaan liittyvä liputtaminen.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä, valmistelija hallintopäällikkö Marjo Mäki-Krekola

Marraskuu 15.11.

  • 2 valtuustoaloitetta

Yksityisten perintätoimistojen käytön lopettaminen julkisoikeudellisten maksujen perinnässä Vaasan kaupungin palveluissa.
valtuutettu Tero Koski (PS), valmistelija talous- ja strategiajohtaja Miia Äkkinen.

Kelluvan asumisen mahdollistava kaavaselvitys ja kaavat Vaasaan.
valtuutettu Tero Koski (PS), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Joulukuu 13.12.

  • 2 valtuustoaloitetta

Vaasa-lisän käyttöönotto.
Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä (KD), valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Järjestöjen toimintaedellytysten varmistaminen sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa.
valtuutettu Eva-Maria Strömsholm (RKP), valmistelija hyvinvointijohtaja Virve Flinkkilä.

Tietoa valtuustoaloitteista

Kaupunginvaltuuston kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita

kaupungin toimintaa ja
hallintoa koskevista asioista.

Aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.
Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Valtuustoaloite tuodaan valtuuston käsittelyyn viimeistään vuoden kuluttua siitä päivästä, kun aloite on valtuustolle jätetty.

Lisätietoa

Vaasan kaupungin asiakirjahallinto
käyntiosoite Vasaesplanaden 10
postiosoite PL 3, 65101 VAASA
p. 06 325 1066
sähköpostiosoite kirjaamo@vaasa.fi

Tietoa valtuustoaloitteista

Kaupunginvaltuuston kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita

kaupungin toimintaa ja
hallintoa koskevista asioista.

Aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.
Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Valtuustoaloite tuodaan valtuuston käsittelyyn viimeistään vuoden kuluttua siitä päivästä, kun aloite on valtuustolle jätetty.

Lisätietoa

Vaasan kaupungin asiakirjahallinto
käyntiosoite Vasaesplanaden 10
postiosoite PL 3, 65101 VAASA
p. 06 325 1066
sähköpostiosoite kirjaamo@vaasa.fi

Vaasan kaupungin asiakirjahallinto

käyntiosoite: Vaasanpuistikko 10, postiosoite: PL 3, 65101 Vaasa, p. 06 325 1066, s-posti: kirjaamo@vaasa.fi