Ohita valikko

Päättäjät ja valmistelijat

Ylintä päätösvaltaa Vaasan kaupungissa käyttää kaupunginvaltuusto.

Kaupunginvaltuustossa on 59 jäsetä ja sen suorassa alaisuudessa toimii

  1. tarkastuslautakunta  ja
  2. keskusvaalilautakunta.

Kaupunginvaltuusto nimittää

  1. kaupunginhallituksen,
  2. lautakunat,
  3. johtokunnat ja ylläolevien
  4. jaostot
  5. sekä hyväksyy näiden johtosäännöt.

Kaupunginhallitus

  1. johtaa kaupungin hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat ja
  2. valitsee  toimikunnat hoitamaan tai valmistelemaan määrättyä tehtäväaluetta.

Toimielinten päättäjät ja valmistelijat