Ohita valikko

Valtuustoaloitteet

Esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtajalle jätettiin seuraavat aloitteet, jotka
toimitetaan kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

Valtuuston kokouskutsussa

 • esityslistalla mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista.
 • Aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle.
 • Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
 • Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.

Kaupunginhallituksen on vuosittain

 • maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
 • Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
 • Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
 • Valtuustoaloite tuodaan valtuuston käsittelyyn viimeistään vuoden kuluttua siitä päivästä, kun aloite on valtuustolle jätetty.

Lisätietoa

Lisätietoa

 • 2018 valtuustoaloitteet

  Esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtajalle jätettiin seuraavat aloitteet, jotka toimitetaan kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

 • 2019 valtuustoaloitteet

  Esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtajalle jätettiin seuraavat aloitteet, jotka toimitetaan kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

Vaasan kaupungin asiakirjahallinto

käyntiosoite: Raastuvankatu 33 A, postiosoite: PL 3, 65101 VAASA, p. 06 325 1066, sähköposti kirjaamo@vaasa.fi