Ohita valikko

Valtuustoaloitteet

Valtuustokaudella 1.8.2021 – 31.5.2025 valtuuston kokouksessa puheenjohtajalle jätetyt aloitteet.

Valtuuston kokouskutsussa

 • esityslistalla mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista.
  Aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle.
  Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
  Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.

Kaupunginhallituksen on vuosittain

 • maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
  Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
  Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
  Valtuustoaloite tuodaan valtuuston käsittelyyn viimeistään vuoden kuluttua siitä päivästä, kun aloite on valtuustolle jätetty.

Lisätietoa

 • Ellet löydä etsimääsi valtuustoaloitetta tämän sivun alasivuilta, ota yhteyttä Vaasan kaupungin asiakirjahallintoon.

Vaasan kaupungin asiakirjahallinto
käyntiosoite Vaasanpuistikko 10
postiosoite PL 3, 65101 Vaasa
p. 06 325 1066
sähköpostiosoite kirjaamo@vaasa.fi

Lisätietoa

 • Ellet löydä etsimääsi valtuustoaloitetta tämän sivun alasivuilta, ota yhteyttä Vaasan kaupungin asiakirjahallintoon.

Vaasan kaupungin asiakirjahallinto
käyntiosoite Vaasanpuistikko 10
postiosoite PL 3, 65101 Vaasa
p. 06 325 1066
sähköpostiosoite kirjaamo@vaasa.fi

Vaasan kaupungin asiakirjahallinto

käyntiosoite: Vaasanpuistikko 10, postiosoite: PL 3, 65101 Vaasa, p. 06 325 1066, sähköposti: kirjaamo@vaasa.fi