Ohita valikko

Kaupunkiympäristölautakunta

Lautakunta toimii Kaupunkiympäristön toimialan alaisuudessa.

Puheenjohtaja Kai Luoma
Varapuheenjohtaja Helena Boucht-Lindeman
Läsnäolo- ja puheoikeus Sebastian Rönnlund
Esittelijät Jukka Talvi, Petur Eklund, Päivi Korkealaakso
Kaupunginhallituksen edustaja Jorma Kivimäki
Nuorisovaltuuston edustaja Mustafa Salih 1.1.2023 – 31.12.2024
Nuorisovaltuuston varajäsen  Tiki Torkulla 1.1.2023 – 31.12.2024
Pöytäkirjanpitäjä Marjo Kahlos ja varalla Sebastian Rönnlund
Valtuustokausi 1.8.2021 – 31.5.2025

Kokouspäivät 2024

Yliviivattu kokous on peruttu.

tammikuu 24.1.
helmikuu 14.2.
maaliskuu 6.3. , 27.3.
huhtikuu 17.4.
toukokuu 8.5. , 29.5.
kesäkuu 12.6.

elokuu 14.8.
syyskuu 4.9. klo 15 (talousarvio), 25.9. (kokousta ennen kohdekierros)
lokakuu 16.10.
marraskuu 6.11. , 27.11.
joulukuu 18.12.

Lautakunta voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista hallintosäännön mukaisesti.

Kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavana keskiviikkona.

Tietoa kaupunkiympäristölautakunnasta

 • Kaupunkiympäristölautakunnan toiminnasta ja tehtävistä säädetään Kaupunkiympäristötoimen alaisten tulosalueiden toimintasäännössä.
  Kaupunkiympäristölautakunta kuuluu  kaupunkiympäristötoimen toimialaan. Toimialaa johtaa Markku Järvelä.

Lautakunnan kokoonpano

 • Kaupunkiympäristölautakunnassa on yksitoista (11) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
  Lautakunnan varsinaisista jäsenistä on vähintään kahdeksan (8) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja ja heidän keskuudestaan valtuusto valitsee lautakunaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
  Toimielin päättää pöytäkirjanpitäjästä (viite: hallintosääntö 161 §), samoin kuin muiden kuin hallintosäännössä (viite: hallintosääntö 146 §) mainittujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissa. Puheenjohtaja voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa.

Lautakunnan erityistehtävät ja toimivalta

 • kaupunkiympäristön kehittämisestä,
  kaupungin maaomaisuudesta ja sen kehittämisestä,
  asuntotoimen tehtävistä,
  paikkatietopalveluista,
  kiinteistönmuodostuksesta,
  kunnallisteknisistä palveluista,
  kunnallisen pysäköinninvalvonnan järjestämisestä ja
  toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa.
  Lautakunta toimii lisäksi joukkoliikenneviranomaisena.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä: Marjo Kahlos
  p. 040 1989456
  s-posti marjo.kahlos@vaasa.fi
 • pöytäkirjanpitäjä: teknisen toimen lakimies Sebastian Rönnlund
  p. 06 325 4013
  s-posti sebastian.ronnlund@vaasa.fi

Tietoa kaupunkiympäristölautakunnasta

 • Kaupunkiympäristölautakunnan toiminnasta ja tehtävistä säädetään Kaupunkiympäristötoimen alaisten tulosalueiden toimintasäännössä.
  Kaupunkiympäristölautakunta kuuluu  kaupunkiympäristötoimen toimialaan. Toimialaa johtaa Markku Järvelä.

Lautakunnan kokoonpano

 • Kaupunkiympäristölautakunnassa on yksitoista (11) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
  Lautakunnan varsinaisista jäsenistä on vähintään kahdeksan (8) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja ja heidän keskuudestaan valtuusto valitsee lautakunaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
  Toimielin päättää pöytäkirjanpitäjästä (viite: hallintosääntö 161 §), samoin kuin muiden kuin hallintosäännössä (viite: hallintosääntö 146 §) mainittujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissa. Puheenjohtaja voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa.

Lautakunnan erityistehtävät ja toimivalta

 • kaupunkiympäristön kehittämisestä,
  kaupungin maaomaisuudesta ja sen kehittämisestä,
  asuntotoimen tehtävistä,
  paikkatietopalveluista,
  kiinteistönmuodostuksesta,
  kunnallisteknisistä palveluista,
  kunnallisen pysäköinninvalvonnan järjestämisestä ja
  toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa.
  Lautakunta toimii lisäksi joukkoliikenneviranomaisena.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä: Marjo Kahlos
  p. 040 1989456
  s-posti marjo.kahlos@vaasa.fi
 • pöytäkirjanpitäjä: teknisen toimen lakimies Sebastian Rönnlund
  p. 06 325 4013
  s-posti sebastian.ronnlund@vaasa.fi

Kaupunkiympäristölautakunta kokoontuu

pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 16.15, Teknisessä virastossa , osoite Kirkkopuistikko 26 A, 2. kerros.