Förbigå menyn

Stadsmiljönämnden

Nämnden lyder under stadsmiljösektorn.

Ordförande Kai Luoma
Vice ordförande Helena Boucht-Lindeman
Närvaro- och talrätt Sebastian Rönnlund
Föredragande Jukka Talvi, Petur Eklund, Päivi Korkealaakso
Stadsstyrelsens representant Jorma Kivimäki
Ungdomsfullmäktiges representant Mustafa Salih 1.1.2023 – 31.12.2024
Ungdomsfullmäktiges ersättare  Tiki Torkulla 1.1.2023 – 31.12.2024
Protokollförare Marjo Kahlos och i reserv Sebastian Rönnlund
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021-31.5.2025

Mötesdagar 2024

Det överstrukna mötet är inhiberat.

januari 24.1
februari 14.2
mars 6.3, 27.3
april 17.4
maj 8.5, 29.5
juni 12.6

augusti 14.8
september 4.9 kl 15 (budgetmöte), 25.9
oktober 16.10
november 6.11, 27.11
december 18.12

Nämnden kan vid behov ändra sammanträdestiderna och komma överens om ytterligare sammanträden i enlighet med förvaltningsstadgan.

Mötesprotokollen finns framlagda på onsdagen efter sammanträdet på stadens webbplats.

Läs mera om stadsmiljönämnden

 • Bestämmelser om stadsmiljönämndens verksamhet och uppgifter finns i verksamhetsstadgan för de under stadsmiljösektorn lydande resultatområdena.
  Stadsmiljönämnden lyder under stadsmiljösektorn, dess direktör är Markku Järvelä.

Nämndens sammansättning

 • Stadsmiljönämnden har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.
  Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
  Organet beslutar om protokollföraren (referens: förvaltningsstadgan 161 §), liksom även om andra än i förvaltningsstadgan (referens: förvaltningsstadgan 146 §) nämnda personers rätt att närvara och yttra sig vid sammanträden. Ordföranden kan besluta om att höra en sakkunnig i ett enskilt ärende.

Specialuppgifter och befogenheter för nämnden

Stadsmiljönämnden svarar för

 • utvecklandet av stadsmiljön
  för stadens markegendom och utvecklingen av den,
  bostadssektorns uppgifter,
  lägesdataservicen,
  fastighetsbildningen,
  kommunalteknisk service,
  ordnandet av kommunal parkeringsövervakning och
  fungerar som myndighet enligt lagstiftningen i ovan nämnda ärenden.
  Nämden sköter stadens
  tekniska service
  städservice och
  matservice

Nämnden fungerar därtill som vägnämnd och kollektivtrafikmyndighet.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare: Marjo Kahlos
  tel. 040 1989456
  e-post marjo.kahlos@vaasa.fi
 • protokollförare: juristen vid tekniska sektorn Sebastian Rönnlund
  tel. 06 325 4013
  e-post sebastian.ronnlund@vaasa.fi

Läs mera om stadsmiljönämnden

 • Bestämmelser om stadsmiljönämndens verksamhet och uppgifter finns i verksamhetsstadgan för de under stadsmiljösektorn lydande resultatområdena.
  Stadsmiljönämnden lyder under stadsmiljösektorn, dess direktör är Markku Järvelä.

Nämndens sammansättning

 • Stadsmiljönämnden har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.
  Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
  Organet beslutar om protokollföraren (referens: förvaltningsstadgan 161 §), liksom även om andra än i förvaltningsstadgan (referens: förvaltningsstadgan 146 §) nämnda personers rätt att närvara och yttra sig vid sammanträden. Ordföranden kan besluta om att höra en sakkunnig i ett enskilt ärende.

Specialuppgifter och befogenheter för nämnden

Stadsmiljönämnden svarar för

 • utvecklandet av stadsmiljön
  för stadens markegendom och utvecklingen av den,
  bostadssektorns uppgifter,
  lägesdataservicen,
  fastighetsbildningen,
  kommunalteknisk service,
  ordnandet av kommunal parkeringsövervakning och
  fungerar som myndighet enligt lagstiftningen i ovan nämnda ärenden.
  Nämden sköter stadens
  tekniska service
  städservice och
  matservice

Nämnden fungerar därtill som vägnämnd och kollektivtrafikmyndighet.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare: Marjo Kahlos
  tel. 040 1989456
  e-post marjo.kahlos@vaasa.fi
 • protokollförare: juristen vid tekniska sektorn Sebastian Rönnlund
  tel. 06 325 4013
  e-post sebastian.ronnlund@vaasa.fi

Stadsmiljönämnden sammanträder

onsdagar kl. 16.30, i Tekniska verket (våning 2), adress Kyrkoesplanaden 26 A.