Förbigå menyn

Kultur- och idrottsnämnden

Nämnden lyder under bildningssektorn.

Ordförande Ida Jousmäki
Vice ordförande Leena Tulimaa
Föredragande Sanna Bondas, Elina Bonelius, Mia Huhta, Christina Knookala, Mika Lehtonen, Seppo Välinen
Närvaro- och talrätt ordförande för idrottssektion, ordförande för kultursektion, nämndens vice ordförande
Ungdomsfullmäktiges representant Emmi Schlöbcke 26.1.2023 – 31.12.2024
Ungdomsfullmäktiges ersättare Taleen Saeed 26.1.2023 – 31.12.2024
Stadsstyrelsens representant Marko Heinonen
Protokollförare Anna Pakka
Stadsstyrelsens mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Kultur- och idrottsnämnden. Foto: Seppo Välinen.

Mötesdagar 2024

Februari  6.2
Mars 12.3
April 16.4
Juni 4.6
Augusti 20.8
September 10.9
Oktober 22.10
December 3.12

Platsen för sammanträdena är huvudbibliotekets Dramasal. Sammanträdena inleds kl. 16.30.

Nämnden kan vid behov ändra sammanträdestiderna och -platserna eller komma överens om extra sammanträden.

Efter justeringen mötesprotokollen finns framlagda på stadens webbplats.

 

Läs mera om Kultur- och idrottsnämnden

 • Kultur- och idrottsnämnden lyder under bildningssektorn, dess direktör är bildningsdirektör Christina Knookala.

Nämndens sammansättning

 • Kultur- och idrottsnämnden har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
 • Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, som ska vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare, bland nämndens ledamöter.
 • Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst sex (6) vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare.

Närvaro- och yttranderätt

 • vid sammanträden har utöver bestämmelserna i förvaltningsstadgan en ungdomsfullmäktigeledamot och ordförandena i nämndens sektioner (idrottssektionen och kultursektionen).
 • Nämndens ordförande har närvaro- och yttranderätt vid sektionernas sammanträden.

Nämndens uppgifter

Kultur- och idrottsnämnden sörjer för stadens:

 • idrottsservice
 • museerna
 • allmänna kulturverksamheten
 • biblioteket
 • teatern
 • orkestern

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare servicechef Anna Pakka
  tel. 040 1824 289
  e-post anna.pakka@vasa.fi

Läs mera om Kultur- och idrottsnämnden

 • Kultur- och idrottsnämnden lyder under bildningssektorn, dess direktör är bildningsdirektör Christina Knookala.

Nämndens sammansättning

 • Kultur- och idrottsnämnden har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
 • Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, som ska vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare, bland nämndens ledamöter.
 • Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst sex (6) vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare.

Närvaro- och yttranderätt

 • vid sammanträden har utöver bestämmelserna i förvaltningsstadgan en ungdomsfullmäktigeledamot och ordförandena i nämndens sektioner (idrottssektionen och kultursektionen).
 • Nämndens ordförande har närvaro- och yttranderätt vid sektionernas sammanträden.

Nämndens uppgifter

Kultur- och idrottsnämnden sörjer för stadens:

 • idrottsservice
 • museerna
 • allmänna kulturverksamheten
 • biblioteket
 • teatern
 • orkestern

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare servicechef Anna Pakka
  tel. 040 1824 289
  e-post anna.pakka@vasa.fi

Kultur- och idrottsnämnden sammanträder

kl. 16.30, i huvudbibliotekets Dramasal (Biblioteksgatan 13).

 • Närservice och kommunikation