Förbigå menyn

Kultur- och idrottsnämnden

Nämnden lyder under bildningssektorn.

Ordförande: Anita Niemi-Iilahti
Vice ordförande: Tommi Mäki
Föredragarna: Marita Ahola, Auli Jämsänen, Erik Kiviniemi, Christina Knookala, Mika Lehtonen, Jarkko Loima, Merja Tyynelä
Närvaro- och talrätt: liikuntajaoston puheenjohtaja, kulttuurijaoston puheenjohtaja, lautakunnan varapuheenjohtaja
Ungdomsfullmäktiges representant 1.1.2019 – 31.12.2020:
Ungdomsfullmäktiges ersättare 1.1.2019 – 31.12.2020:
Stadsstyrelsens representant 1.6.2019 -31.5.2021: Marko Heinonen
Protokollförare: Sanna Bondas
Stadsstyrelsens verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2019

7.2. torsdag kl. 16.15 Rådhusgatan 33 fullmäktigesal, 5.3., 10.4., 7.5., 11.6., 20.8. budgetseminarium som pågår halva dagen, mötesplats öppen, 3.9. budget, 8.10., 5.11.

 • december
  17.12. mötesplats öppen

Mötesdagar 2020

Läs mera om Kultur- och idrottsnämnden

 • Kultur- och idrottsnämnden lyder under bildningssektorn, dess direktör är Christina Knookala.

Nämndens sammansättning

 • Kultur- och idrottsnämnden har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
 • Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, som ska vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare, bland nämndens ledamöter.
 • Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare.

Nämndens uppgifter

Kultur- och idrottsnämnden sörjer för stadens:

 • idrottsservice,
 • museerna,
 • allmänna kulturverksamheten,
 • biblioteket,
 • teatern och
 • orkestern
 • Kultur- och idrottsnämnden har både en kultursektion och en idrottssektion.

Nämndens sektioner

Kultur- och idrottsnämnden har två (2) sektioner:

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, kulturchef Sanna Bondas
  tel. 040 139 4048
  e-post sanna.bondas@vaasa.fi

Läs mera om Kultur- och idrottsnämnden

 • Kultur- och idrottsnämnden lyder under bildningssektorn, dess direktör är Christina Knookala.

Nämndens sammansättning

 • Kultur- och idrottsnämnden har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
 • Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, som ska vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare, bland nämndens ledamöter.
 • Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare.

Nämndens uppgifter

Kultur- och idrottsnämnden sörjer för stadens:

 • idrottsservice,
 • museerna,
 • allmänna kulturverksamheten,
 • biblioteket,
 • teatern och
 • orkestern
 • Kultur- och idrottsnämnden har både en kultursektion och en idrottssektion.

Nämndens sektioner

Kultur- och idrottsnämnden har två (2) sektioner:

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, kulturchef Sanna Bondas
  tel. 040 139 4048
  e-post sanna.bondas@vaasa.fi

Kultur- och idrottsnämnden sammanträder

tisdagar kl. 16.30 i regel stadshusets Rådhussal Senatsgatan 1.