Förbigå menyn

Kultur- och idrottsnämnden

Nämnden lyder under bildningssektorn.

Ordförande Ida Jousmäki
Vice ordförande Leena Tulimaa
Föredragande Sanna Bondas, Elina Bonelius, Mia Huhta, Christina Knookala, Mika Lehtonen, Seppo Välinen
Närvaro- och talrätt ordförande för idrottssektion, ordförande för kultursektion, nämndens vice ordförande
Ungdomsfullmäktiges representant Elias Riekki 1.1.2021 – 31.12.2022
Ungdomsfullmäktiges ersättare Zalfa Yehia 1.1.2021 – 31.12.2022
Stadsstyrelsens representant Marko Heinonen
Protokollförare Anna Pakka (1.9.2021-31.7.2022)
Stadsstyrelsens mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Kultur- och idrottsnämnden. Foto: Seppo Välinen.

Mötesdagar 2022

Det överstrukna mötet är inhiberat.

januari 27.1 dispositionsplanen
februari 17.2 (extra Teams-möte)
mars 10.3 verksamhetsberättelsen
april 21.4 ekonomiuppföljning
juni 9.6

augusti 18.8 halvårsrapport
september 15.9 budget
oktober 27.10 ekonomiuppföljning
december 1.12

Nämnden kan vid behov ändra sammanträdestiderna och -platserna eller komma överens om extra sammanträden.

Efter justeringen mötesprotokollen finns framlagda på stadens webbplats.

Läs mera om Kultur- och idrottsnämnden

Nämndens sammansättning

 • Kultur- och idrottsnämnden har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
 • Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, som ska vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare, bland nämndens ledamöter.
 • Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare.

Närvaro- och yttranderätt

 • vid sammanträden har utöver bestämmelserna i förvaltningsstadgan en ungdomsfullmäktigeledamot och ordförandena i nämndens sektioner (idrottssektionen och kultursektionen).
 • Nämndens ordförande har närvaro- och yttranderätt vid sektionernas sammanträden.

Nämndens uppgifter

Kultur- och idrottsnämnden sörjer för stadens:

 • idrottsservice
 • museerna
 • allmänna kulturverksamheten
 • biblioteket
 • teatern
 • orkestern

Kultur- och idrottsnämnden har både en kultursektion och en idrottssektion.

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare servicechef Anna Pakka
  tel. 040 182 4289
  e-post anna.pakka@vasa.fi

Läs mera om Kultur- och idrottsnämnden

Nämndens sammansättning

 • Kultur- och idrottsnämnden har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
 • Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, som ska vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare, bland nämndens ledamöter.
 • Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare.

Närvaro- och yttranderätt

 • vid sammanträden har utöver bestämmelserna i förvaltningsstadgan en ungdomsfullmäktigeledamot och ordförandena i nämndens sektioner (idrottssektionen och kultursektionen).
 • Nämndens ordförande har närvaro- och yttranderätt vid sektionernas sammanträden.

Nämndens uppgifter

Kultur- och idrottsnämnden sörjer för stadens:

 • idrottsservice
 • museerna
 • allmänna kulturverksamheten
 • biblioteket
 • teatern
 • orkestern

Kultur- och idrottsnämnden har både en kultursektion och en idrottssektion.

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare servicechef Anna Pakka
  tel. 040 182 4289
  e-post anna.pakka@vasa.fi

Kultur- och idrottsnämnden sammanträder

kl. 16.30, i huvudbibliotekets Dramasal (Biblioteksgatan 13).

 • Närservice och kommunikation.