Förbigå menyn

Kultur- och idrottsnämnden

Nämnden lyder under bildningssektorn.

Ordförande Ida Jousmäki
Vice ordförande Leena Tulimaa
Föredragande Sanna Bondas, Elina Bonelius, Mia Huhta, Christina Knookala, Mika Lehtonen, Seppo Välinen
Närvaro- och talrätt ordförande för idrottssektion, ordförande för kultursektion, nämndens vice ordförande
Ungdomsfullmäktiges representant Elias Riekki 1.1.2021 – 31.12.2022
Ungdomsfullmäktiges ersättare Zalfa Yehia 1.1.2021 – 31.12.2022
Stadsstyrelsens representant
Protokollförare (1.9.2021-28.2.2022) Anna Pakka
Stadsstyrelsens mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2021

september 14.9 (budget 2022)
oktober 21.10
november 25.11

Nämnden kan vid behov ändra sammanträdestiderna och -platserna eller komma överens om extra sammanträden.

Efter justeringen mötesprotokollen finns framlagda på stadens webbplats.

Läs mera om Kultur- och idrottsnämnden

Nämndens sammansättning

 • Kultur- och idrottsnämnden har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, som ska vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare, bland nämndens ledamöter.
  Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare.

Närvaro- och yttranderätt

 • vid sammanträden har utöver bestämmelserna i förvaltningsstadgan en ungdomsfullmäktigeledamot och ordförandena i nämndens sektioner (idrottssektionen och kultursektionen). Nämndens ordförande har närvaro- och yttranderätt vid sektionernas sammanträden.

Nämndens uppgifter

 • Kultur- och idrottsnämnden sörjer för stadens:

idrottsservice,
museerna,
allmänna kulturverksamheten,
biblioteket,
teatern och
orkestern

Kultur- och idrottsnämnden har både en kultursektion och en idrottssektion.

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare servicechef Anna Pakka
  tel. 040 182 4289
  e-post anna.pakka@vasa.fi

Läs mera om Kultur- och idrottsnämnden

Nämndens sammansättning

 • Kultur- och idrottsnämnden har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, som ska vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare, bland nämndens ledamöter.
  Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare.

Närvaro- och yttranderätt

 • vid sammanträden har utöver bestämmelserna i förvaltningsstadgan en ungdomsfullmäktigeledamot och ordförandena i nämndens sektioner (idrottssektionen och kultursektionen). Nämndens ordförande har närvaro- och yttranderätt vid sektionernas sammanträden.

Nämndens uppgifter

 • Kultur- och idrottsnämnden sörjer för stadens:

idrottsservice,
museerna,
allmänna kulturverksamheten,
biblioteket,
teatern och
orkestern

Kultur- och idrottsnämnden har både en kultursektion och en idrottssektion.

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare servicechef Anna Pakka
  tel. 040 182 4289
  e-post anna.pakka@vasa.fi

Kultur- och idrottsnämnden sammanträder

i regel kl. 16.30, i huvudbibliotekets Dramasal (Biblioteksgatan 13). Platsen meddelas i möteskallelsen. Nämnden håller sina sammanträden på grund av den rådande coronasituationen i första hand elektroniskt så länge som stadsstyrelsen uppmanar till det.

 • Närservice och kommunikation.