Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Kultur- och idrottsnämnden

Nämnden lyder under bildningssektorn.

Ordförande Anita Niemi-Iilahti
Vice ordförande Tommi Mäki
Föredragarna Marita Ahola, Elina Bonelius, Mia Huhta, Christina Knookala, Mika Lehtonen, Seppo Välinen
Närvaro- och talrätt ordförande för idrottssektion, ordförande för kultursektion, nämndens vice ordförande
Ungdomsfullmäktiges representant Lauri Niemistö 1.1.2019 – 31.12.2020
Ungdomsfullmäktiges ersättare Inkeri Pöllänen 1.1.2019 – 31.12.2020
Stadsstyrelsens representant Marko Heinonen 1.6.2019 -31.5.2021
Protokollförare Sanna Bondas
Stadsstyrelsens mandatperiod 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2020

 • januari 22.1.
  mars 11.3.
  april 15.4.
  maj 27.5.
 • september 2.9. (ekonomiseminarium)
  september 23.9.
  oktober 28.10.
  november 25.11.

Nämnden kan vid behov ändra sammanträdestiderna eller komma överens om ytterligare sammanträden.

Läs mera om Kultur- och idrottsnämnden

Nämndens sammansättning

 • Kultur- och idrottsnämnden har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, som ska vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare, bland nämndens ledamöter.
  Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare.

Nämndens uppgifter

 • Kultur- och idrottsnämnden sörjer för stadens:

idrottsservice,
museerna,
allmänna kulturverksamheten,
biblioteket,
teatern och
orkestern

Kultur- och idrottsnämnden har både en kultursektion och en idrottssektion.

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare, kulturchef Sanna Bondas
  tel. 040 139 4048
  e-post sanna.bondas@vasa.fi

Läs mera om Kultur- och idrottsnämnden

Nämndens sammansättning

 • Kultur- och idrottsnämnden har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, som ska vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare, bland nämndens ledamöter.
  Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller –ersättare.

Nämndens uppgifter

 • Kultur- och idrottsnämnden sörjer för stadens:

idrottsservice,
museerna,
allmänna kulturverksamheten,
biblioteket,
teatern och
orkestern

Kultur- och idrottsnämnden har både en kultursektion och en idrottssektion.

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare, kulturchef Sanna Bondas
  tel. 040 139 4048
  e-post sanna.bondas@vasa.fi

Kultur- och idrottsnämnden sammanträder

i regel tisdagar kl. 16.30, i stadshusets Rådhussal, adress Senatsgatan 1.