Förbigå menyn

Revisionsnämnden

Nämnden lyder under stadsfullmäktige.

Ordförande: Heimo Hokkanen
Vice ordförande: Anne Rintamäki
Föredragarna: Matti Rosvall
Närvaro- och talrätt: tilintarkastaja KPMG Oy
Protokollförare: Pirkko-Liisa Ala-Karjanmaa
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 31.5.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar på våren 2020

Mötesdagar på hösten 2019

27.8., 8.10., 26.11.

Läs mera om revisionsnämnden

Revisionsnämnden lyder under stadsfullmäktige, och dess förkortningen är TARLA
Revisionsväsendet utgör av revisionsnämnden, revisionsenheten och OFGR-revisorssamfundet.

Se också sidan: Utvärdering och revision

Nämndens sammansättning

 • Fullmäktige väljer en revisionsnämnd för granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid.
 • Enligt Vasa stads revisionsstadga har revisionsnämnden en ordförande och en vice ordförande samt sju andra ledamöter.
 • Ordföranden och vice ordföranden samt deras ersättare är fullmäktigeledamöter.

Nämndens uppgifter

 • Sköter om organiseringen av granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid
 • Bereder ärenden som gäller granskingen av förvaltningen och ekonomin som fullmäktige skall fatta beslut om samt
 • Bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts.
 • Övervakar att skyldigheten enligt 84 § i kommunallagen att redogöra för bindningar iakttas samt se till att de offentliga uppgifterna i registret över bindningar publiceras på stadens webbplats.
 • Är registeransvarig för registret över bindningar.
 • Tillkännager redogörelserna över bindningar för fullmäktige en gång under fullmäktigeperioden och vid behov.

Tillägsuppgifter

 • föredragare, revisionsdirektör Matti Rosvall
  tel. 040 482 2455
  e-post: matti.rosvall@vaasa.fi

Läs mera om revisionsnämnden

Revisionsnämnden lyder under stadsfullmäktige, och dess förkortningen är TARLA
Revisionsväsendet utgör av revisionsnämnden, revisionsenheten och OFGR-revisorssamfundet.

Se också sidan: Utvärdering och revision

Nämndens sammansättning

 • Fullmäktige väljer en revisionsnämnd för granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid.
 • Enligt Vasa stads revisionsstadga har revisionsnämnden en ordförande och en vice ordförande samt sju andra ledamöter.
 • Ordföranden och vice ordföranden samt deras ersättare är fullmäktigeledamöter.

Nämndens uppgifter

 • Sköter om organiseringen av granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid
 • Bereder ärenden som gäller granskingen av förvaltningen och ekonomin som fullmäktige skall fatta beslut om samt
 • Bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts.
 • Övervakar att skyldigheten enligt 84 § i kommunallagen att redogöra för bindningar iakttas samt se till att de offentliga uppgifterna i registret över bindningar publiceras på stadens webbplats.
 • Är registeransvarig för registret över bindningar.
 • Tillkännager redogörelserna över bindningar för fullmäktige en gång under fullmäktigeperioden och vid behov.

Tillägsuppgifter

 • föredragare, revisionsdirektör Matti Rosvall
  tel. 040 482 2455
  e-post: matti.rosvall@vaasa.fi

Revisionsnämnden sammanträder

på tisdagar, kl. 17.15, i Revisionsenheten, vid Vasaesplanaden 17, 5. våning.