Förbigå menyn

Revisionsnämnden

Nämnden lyder under stadsfullmäktige.

Ordförande Heimo Hokkanen
Föredragande
Närvaro- och talrätt tilintarkastaja KPMG Oy
Protokollförare Iida Mäki
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar på hösten 2023

Det överstrukna mötet är inhiberat.

augusti  22.8 och 29.8
oktober 3.10
November  21.11

Mötesdagar på våren 2024

Det överstrukna mötet är inhiberat.

januari 30.1
mars 5.3
april 9.4
maj 2.5 och 28.5

Mötesprotokollen finns framlagda efter justeringen på stadens webbplats.

Läs mera om revisionsnämnden

 • Revisionsnämnden lyder direkt under stadsfullmäktige.
  Revisionsväsendet utgör av revisionsnämnden, revisionsenheten och OFGR-revisorssamfundet.

Se också sidan: Utvärdering och revision

Nämndens sammansättning

 • Fullmäktige väljer en revisionsnämnd för granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid.
  Enligt Vasa stads revisionsstadga har revisionsnämnden en ordförande och en vice ordförande samt sju andra ledamöter.
  Ordföranden och vice ordföranden samt deras ersättare är fullmäktigeledamöter.

Nämndens uppgifter

 • Sköter om organiseringen av granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid
  Bereder ärenden som gäller granskingen av förvaltningen och ekonomin som fullmäktige skall fatta beslut om samt
  Bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts.
  Övervakar att skyldigheten enligt 84 § i kommunallagen att redogöra för bindningar iakttas samt se till att de offentliga uppgifterna i registret över bindningar publiceras på stadens webbplats.
  Är registeransvarig för registret över bindningar.
  Tillkännager redogörelserna över bindningar för fullmäktige en gång under fullmäktigeperioden och vid behov.

Tilläggsuppgifter

 • Revisionsnämndens ordförande Heimo Hokkanen
  tel. 040 557 6611
  e-post heimo.hokkanen(a)vaasa.fi

Läs mera om revisionsnämnden

 • Revisionsnämnden lyder direkt under stadsfullmäktige.
  Revisionsväsendet utgör av revisionsnämnden, revisionsenheten och OFGR-revisorssamfundet.

Se också sidan: Utvärdering och revision

Nämndens sammansättning

 • Fullmäktige väljer en revisionsnämnd för granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid.
  Enligt Vasa stads revisionsstadga har revisionsnämnden en ordförande och en vice ordförande samt sju andra ledamöter.
  Ordföranden och vice ordföranden samt deras ersättare är fullmäktigeledamöter.

Nämndens uppgifter

 • Sköter om organiseringen av granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid
  Bereder ärenden som gäller granskingen av förvaltningen och ekonomin som fullmäktige skall fatta beslut om samt
  Bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts.
  Övervakar att skyldigheten enligt 84 § i kommunallagen att redogöra för bindningar iakttas samt se till att de offentliga uppgifterna i registret över bindningar publiceras på stadens webbplats.
  Är registeransvarig för registret över bindningar.
  Tillkännager redogörelserna över bindningar för fullmäktige en gång under fullmäktigeperioden och vid behov.

Tilläggsuppgifter

 • Revisionsnämndens ordförande Heimo Hokkanen
  tel. 040 557 6611
  e-post heimo.hokkanen(a)vaasa.fi

Revisionsnämnden sammanträder

tisdagar, kl. 15, i Revisionsenheten, adress Vasaesplanaden 17, 5. våningen.