Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Revisionsnämnden

Nämnden lyder under stadsfullmäktige.

Ordförande Heimo Hokkanen
Vice ordförande Merja Rintamäki
Föredragande Matti Rosvall
Närvaro- och talrätt tilintarkastaja KPMG Oy
Protokollförare Pirkko-Liisa Ala-Karjanmaa
Stadsfullmäktiges mandatperiod 31.5.2017 – 31.7.2021

Mötesdagar på våren 2021

februari 2.2
mars 9.3
april 6.4
maj 4.5, 25.5, och 31.5 kl. 15

Mötesdagar på hösten 2020 augusti 25.8, loktober 6.10, november 24.11

Mötesprotokollen finns framlagda efter justeringen på stadens webbplats.

På grund av arbetets karaktär bekräftas kontrolleras tidpunkten för följande möte i slutet av varje möte.

Läs mera om revisionsnämnden

 • Revisionsnämnden lyder direkt under stadsfullmäktige.
  Revisionsväsendet utgör av revisionsnämnden, revisionsenheten och OFGR-revisorssamfundet.

Se också sidan: Utvärdering och revision

Nämndens sammansättning

 • Fullmäktige väljer en revisionsnämnd för granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid.
  Enligt Vasa stads revisionsstadga har revisionsnämnden en ordförande och en vice ordförande samt sju andra ledamöter.
  Ordföranden och vice ordföranden samt deras ersättare är fullmäktigeledamöter.

Nämndens uppgifter

 • Sköter om organiseringen av granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid
  Bereder ärenden som gäller granskingen av förvaltningen och ekonomin som fullmäktige skall fatta beslut om samt
  Bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts.
  Övervakar att skyldigheten enligt 84 § i kommunallagen att redogöra för bindningar iakttas samt se till att de offentliga uppgifterna i registret över bindningar publiceras på stadens webbplats.
  Är registeransvarig för registret över bindningar.
  Tillkännager redogörelserna över bindningar för fullmäktige en gång under fullmäktigeperioden och vid behov.

Tilläggsuppgifter

 • föredragare revisionsdirektör Matti Rosvall
  tel. 040 482 2455
  e-post: matti.rosvall@vaasa.fi

Läs mera om revisionsnämnden

 • Revisionsnämnden lyder direkt under stadsfullmäktige.
  Revisionsväsendet utgör av revisionsnämnden, revisionsenheten och OFGR-revisorssamfundet.

Se också sidan: Utvärdering och revision

Nämndens sammansättning

 • Fullmäktige väljer en revisionsnämnd för granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid.
  Enligt Vasa stads revisionsstadga har revisionsnämnden en ordförande och en vice ordförande samt sju andra ledamöter.
  Ordföranden och vice ordföranden samt deras ersättare är fullmäktigeledamöter.

Nämndens uppgifter

 • Sköter om organiseringen av granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid
  Bereder ärenden som gäller granskingen av förvaltningen och ekonomin som fullmäktige skall fatta beslut om samt
  Bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts.
  Övervakar att skyldigheten enligt 84 § i kommunallagen att redogöra för bindningar iakttas samt se till att de offentliga uppgifterna i registret över bindningar publiceras på stadens webbplats.
  Är registeransvarig för registret över bindningar.
  Tillkännager redogörelserna över bindningar för fullmäktige en gång under fullmäktigeperioden och vid behov.

Tilläggsuppgifter

 • föredragare revisionsdirektör Matti Rosvall
  tel. 040 482 2455
  e-post: matti.rosvall@vaasa.fi

Revisionsnämnden sammanträder

tisdagar, kl. 17.15, i Revisionsenheten, adress Vasaesplanaden 17, 5. våningen.