Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Tekninen lautakunta

Lautakunta toimii tekninen toimen alaisuudessa.

Puheenjohtaja Erkki Teppo
Varapuheenjohtaja Kai Luoma
Läsnäolo- ja puheoikeus Sebastian Rönnlund
Esittelijät Markku Litmanen, Osmo Ovaska
Kaupunginhallituksen edustaja Johan Kullas 1.6.2019 -31.5.2021
Varalla Lars-Erik Wägar
Nuorisovaltuuston edustaja Hampus Enlund 1.1.2019 – 31.12.2020
Nuorisovaltuuston varajäsen Aatu Puisto 1.1.2019 – 31.12.2020
Pöytäkirjanpitäjä Päivi Saukkoranta ja Sebastian Rönnlund
Valtuustokausi 1.6.2017 – 31.5.2021

Kokouspäivät 2020

 • tammikuu 15.1.
  helmikuu 5.2., 19.2.
  maaliskuu 11.3
  huhtikuu 1.4., 22.4.
  toukokuu 13.5.
  kesäkuu 10.6.
 • elokuu 12.8., 26.8.
  syyskuu 16.9.
  lokakuu 14.10.
  marraskuu 4.11., 25.11.
  joulukuu 9.12.

Kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavana keskiviikkona.
Lautakunta voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista hallintosäännön mukaisesti.

Tietoa teknisestä lautakunnasta

 • Teknisen lautakunnan toiminnasta ja tehtävistä säädetään Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännössä.
  Tekninen lautakunta kuuluu  teknisentoimen tulosalueeseen. Tulosaluetta johtaa Markku Järvelä.

Lautakunnan kokoonpano

 • Teknisessä lautakunnassa on yksitoista (11) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
  Lautakunnan varsinaisista jäsenistä on vähintään kahdeksan (8) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja ja heidän keskuudestaan valtuusto valitsee lautakunaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lautakunnan tehtävät

 • kaupungin maaomaisuudesta ja sen kehittämisestä,
  asuntotoimen tehtävistä,
  paikkatietopalveluista,
  kiinteistönmuodostuksesta,
  kunnallisteknisistä palveluista,
  kunnallisen pysäköinninvalvonnan järjestämisestä ja
  toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa.
  Lautakunta huolehtii kaupungin
  teknisistä palveluista
  siivouspalveluista ja
  ruokapalveluista
  lautakunta toimii lisäksi tielautakuntana ja joukkoliikenneviranomaisena.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä controller Päivi Saukkoranta
  p. 040 164 5373
  s-posti paivi.saukkoranta@vaasa.fi
 • pöytäkirjanpitäjä vs. kaupunginlakimies  Sebastian Rönnlund
  p. 06 325 4013 tai 040 486 6570
  s-posti: sebastian.ronnlund@vaasa.fi

Tietoa teknisestä lautakunnasta

 • Teknisen lautakunnan toiminnasta ja tehtävistä säädetään Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännössä.
  Tekninen lautakunta kuuluu  teknisentoimen tulosalueeseen. Tulosaluetta johtaa Markku Järvelä.

Lautakunnan kokoonpano

 • Teknisessä lautakunnassa on yksitoista (11) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
  Lautakunnan varsinaisista jäsenistä on vähintään kahdeksan (8) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja ja heidän keskuudestaan valtuusto valitsee lautakunaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lautakunnan tehtävät

 • kaupungin maaomaisuudesta ja sen kehittämisestä,
  asuntotoimen tehtävistä,
  paikkatietopalveluista,
  kiinteistönmuodostuksesta,
  kunnallisteknisistä palveluista,
  kunnallisen pysäköinninvalvonnan järjestämisestä ja
  toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa.
  Lautakunta huolehtii kaupungin
  teknisistä palveluista
  siivouspalveluista ja
  ruokapalveluista
  lautakunta toimii lisäksi tielautakuntana ja joukkoliikenneviranomaisena.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä controller Päivi Saukkoranta
  p. 040 164 5373
  s-posti paivi.saukkoranta@vaasa.fi
 • pöytäkirjanpitäjä vs. kaupunginlakimies  Sebastian Rönnlund
  p. 06 325 4013 tai 040 486 6570
  s-posti: sebastian.ronnlund@vaasa.fi

Tekninen lautakunta kokoontuu

keskiviikkoisin klo 16.30, teknisessä virastossa (2. kerros), osoite Kirkkopuistikko 26 A.