Ohita valikko

Vähänkyrön aluelautakunta

Lautakunta kuuluu kaupunginhallituksen alaisuuteen.

Puheenjohtaja Kari Laine
Varapuheenjohtaja Pasi Keskinen
Esittelijä Suvi Aho
Kaupunginhallituksen edustaja Marko Heinonen
Nuorisovaltuuston edustaja
Onni Pakkala 1.1.2021 – 31.12.2022
Nuorisovaltuuston varajäsen Petro Nikkinen 1.1.2021 – 31.12.2022
Pöytäkirjanpitäjä Suvi Aho
Valtuustokausi 1.8.2021 – 31.5.2025

Kokouspäivät 2024

tammikuu 25.1.
helmikuu 22.2.
huhtikuu 11.4.
toukokuu 16.5., 23.5.

elokuu 22.8.
lokakuu 3.10.
marraskuu 7.11.
joulukuu 12.12.

Vähänkyrön aluelautakunta voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista. Lautakuntien kokoustyöskentelystä määrätään hallintosäännön 14 luvussa.

Pääsääntöisesti pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana perjantaina  kaupungin verkkosivuilla.

Tietoa Vähänkyrön aluelautakunnasta

 • Vähänkyrön aluelautakunta toimii Vähänkyrön kaupunginosan alueella.
  Aluelautakunta toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa.
  Vähänkyrön aluelautakunnan toiminnasta ja tehtävistä säädetään Vaasan kaupungin hallintosäännöllä.

Lautakunnan kokoonpano

 • Aluelautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
  Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettu tai varavaltuutettu.
  Aluelautakunnan jäsenet valitaan Vähänkyrön alueen asukkaista alueen poliittisten voimasuhteiden mukaisesti.
  Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettu tai varavaltuutettu.
  Lautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus nuorisovaltuuston edustajalla.

Lautakunnan tehtävät

 • Vähänkyrön aluelautakunta huolehtii yhdessä kaupungin muun organisaation kanssa Vähänkyrön kaupunginosan lähipalvelujen, elinkeinojen ja osallistumisen kehittämisestä ja poikkihallinnollisesti kaupunginosan hyvinvoinnin, elinvoiman ja osallisuuden edistämisestä.
  Antaa lausuntoja ja tekee aloitteita ja esityksiä Vähänkyrön alueen asioista, joilla voi olla vaikutusta asukkaiden palveluihin tai elinympäristöön.
  Hyväksyy tehtäväalueensa talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitykset, tilinpäätöksen ja toimintakertomukset sekä käsittelee muut kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettävät toimialaansa kuuluvat asiat.
  Päättää alueelle myönnettyjen avustus- ja hankerahojen kohdistamisesta.
  Huolehtii Vähänkyrön alueen perinteiden säilyttämisestä ja identiteetin vahvistumisesta yhdessä alueen asukkaiden kanssa sekä järjestää paikallisia tapahtumia, kansalaisten kuulemistilaisuuksia ja foorumeita.
  Toimii suunnittelu- ja kehittämiskumppanina erityisesti alueen elinvoimaa edistävissä strategisissa kehittämishankkeissa.
  Antaa lausunnon Vähänkyrön alueen tulosaluejohtajan hakijoista.
  Tekee ehdotuksen Vähänkyrön Vuokratalot Ki Oy:n hallituksen jäsenistä kaupunginhallituksen konsernijaostolle.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä aluepalvelupäällikkö Suvi Aho
  p. 050 326 8877
  s-posti suvi.aho@vaasa.fi

Tietoa Vähänkyrön aluelautakunnasta

 • Vähänkyrön aluelautakunta toimii Vähänkyrön kaupunginosan alueella.
  Aluelautakunta toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa.
  Vähänkyrön aluelautakunnan toiminnasta ja tehtävistä säädetään Vaasan kaupungin hallintosäännöllä.

Lautakunnan kokoonpano

 • Aluelautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
  Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettu tai varavaltuutettu.
  Aluelautakunnan jäsenet valitaan Vähänkyrön alueen asukkaista alueen poliittisten voimasuhteiden mukaisesti.
  Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettu tai varavaltuutettu.
  Lautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus nuorisovaltuuston edustajalla.

Lautakunnan tehtävät

 • Vähänkyrön aluelautakunta huolehtii yhdessä kaupungin muun organisaation kanssa Vähänkyrön kaupunginosan lähipalvelujen, elinkeinojen ja osallistumisen kehittämisestä ja poikkihallinnollisesti kaupunginosan hyvinvoinnin, elinvoiman ja osallisuuden edistämisestä.
  Antaa lausuntoja ja tekee aloitteita ja esityksiä Vähänkyrön alueen asioista, joilla voi olla vaikutusta asukkaiden palveluihin tai elinympäristöön.
  Hyväksyy tehtäväalueensa talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitykset, tilinpäätöksen ja toimintakertomukset sekä käsittelee muut kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettävät toimialaansa kuuluvat asiat.
  Päättää alueelle myönnettyjen avustus- ja hankerahojen kohdistamisesta.
  Huolehtii Vähänkyrön alueen perinteiden säilyttämisestä ja identiteetin vahvistumisesta yhdessä alueen asukkaiden kanssa sekä järjestää paikallisia tapahtumia, kansalaisten kuulemistilaisuuksia ja foorumeita.
  Toimii suunnittelu- ja kehittämiskumppanina erityisesti alueen elinvoimaa edistävissä strategisissa kehittämishankkeissa.
  Antaa lausunnon Vähänkyrön alueen tulosaluejohtajan hakijoista.
  Tekee ehdotuksen Vähänkyrön Vuokratalot Ki Oy:n hallituksen jäsenistä kaupunginhallituksen konsernijaostolle.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä aluepalvelupäällikkö Suvi Aho
  p. 050 326 8877
  s-posti suvi.aho@vaasa.fi

Vähänkyrön aluelautakunta kokoontuu

pääsääntöisesti torstaina alkaen klo 18.00, Vähäkyrö-talossa, Vähänkyröntie 11 tai Teams-etäyhteydellä, kulloinkin voimassa olevan oheistuksen mukaan