Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Vähänkyrön aluelautakunta

Lautakunta kuuluu kaupunginhallituksen alaisuuteen.

Puheenjohtaja Pasi Keskinen
Varapuheenjohtaja Mauri Ollila
Esittelijä Suvi Aho
Kaupunginhallituksen edustaja Marko Heinonen
Nuorisovaltuuston edustaja Onni Pakkala 1.1.2021 – 31.12.2022
Nuorisovaltuuston varajäsen Petro Nikkinen 1.1.2021 – 31.12.2022
Pöytäkirjanpitäjä Suvi Aho
Valtuustokausi 31.5.2017 – 31.5.2021

Kokouspäivät keväällä 2021

tammikuu 27.1.
helmikuu 24.2.
huhtikuu 7.4.
toukokuu 19.5.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee esityksen sen pitämisestä.

Tarkastetut kokouspöytäkirjat on yleisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon perjantaina yhteispalvelupisteessä klo 9-14 ja se julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Tietoa Vähänkyrön aluelautakunnasta

 • Vähänkyrön aluelautakunta toimii Vähänkyrön kaupunginosan alueella.
  Aluelautakunta toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa.
  Vähänkyrön aluelautakunnan toiminnasta ja tehtävistä säädetään Vaasan kaupungin hallintosäännöllä.

Lautakunnan kokoonpano

 • Aluelautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
  Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettu tai varavaltuutettu.
  Aluelautakunnan jäsenet valitaan Vähänkyrön alueen asukkaista alueen poliittisten voimasuhteiden mukaisesti.

Lautakunnan tehtävät

 • Vähänkyrön aluelautakunta huolehtii yhdessä kaupungin muun organisaation kanssa Vähänkyrön kaupunginosan lähipalvelujen, elinkeinojen ja osallistumisen kehittämisestä ja poikkihallinnollisesti kaupunginosan hyvinvoinnin, elinvoiman ja osallisuuden edistämisestä.
  Antaa lausuntoja ja tekee aloitteita ja esityksiä Vähänkyrön alueen asioista, joilla voi olla vaikutusta asukkaiden palveluihin tai elinympäristöön.
  Hyväksyy tehtäväalueensa talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitykset, tilinpäätöksen ja toimintakertomukset sekä käsittelee muut kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettävät toimialaansa kuuluvat asiat.
  Päättää alueelle myönnettyjen avustus- ja hankerahojen kohdistamisesta.
  Huolehtii Vähänkyrön alueen perinteiden säilyttämisestä ja identiteetin vahvistumisesta yhdessä alueen asukkaiden kanssa sekä järjestää paikallisia tapahtumia, kansalaisten kuulemistilaisuuksia ja foorumeita.
  Toimii suunnittelu- ja kehittämiskumppanina erityisesti alueen elinvoimaa edistävissä strategisissa kehittämishankkeissa.
  Antaa lausunnon Vähänkyrön alueen tulosaluejohtajan hakijoista.
  Tekee ehdotuksen Vähänkyrön Vuokratalot Ki Oy:n hallituksen jäsenistä kaupunginhallituksen konsernijaostolle.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä aluepalvelupäällikkö Suvi Aho
  p. 050 326 8877
  s-posti: suvi.aho@vaasa.fi

Tietoa Vähänkyrön aluelautakunnasta

 • Vähänkyrön aluelautakunta toimii Vähänkyrön kaupunginosan alueella.
  Aluelautakunta toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa.
  Vähänkyrön aluelautakunnan toiminnasta ja tehtävistä säädetään Vaasan kaupungin hallintosäännöllä.

Lautakunnan kokoonpano

 • Aluelautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
  Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettu tai varavaltuutettu.
  Aluelautakunnan jäsenet valitaan Vähänkyrön alueen asukkaista alueen poliittisten voimasuhteiden mukaisesti.

Lautakunnan tehtävät

 • Vähänkyrön aluelautakunta huolehtii yhdessä kaupungin muun organisaation kanssa Vähänkyrön kaupunginosan lähipalvelujen, elinkeinojen ja osallistumisen kehittämisestä ja poikkihallinnollisesti kaupunginosan hyvinvoinnin, elinvoiman ja osallisuuden edistämisestä.
  Antaa lausuntoja ja tekee aloitteita ja esityksiä Vähänkyrön alueen asioista, joilla voi olla vaikutusta asukkaiden palveluihin tai elinympäristöön.
  Hyväksyy tehtäväalueensa talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitykset, tilinpäätöksen ja toimintakertomukset sekä käsittelee muut kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettävät toimialaansa kuuluvat asiat.
  Päättää alueelle myönnettyjen avustus- ja hankerahojen kohdistamisesta.
  Huolehtii Vähänkyrön alueen perinteiden säilyttämisestä ja identiteetin vahvistumisesta yhdessä alueen asukkaiden kanssa sekä järjestää paikallisia tapahtumia, kansalaisten kuulemistilaisuuksia ja foorumeita.
  Toimii suunnittelu- ja kehittämiskumppanina erityisesti alueen elinvoimaa edistävissä strategisissa kehittämishankkeissa.
  Antaa lausunnon Vähänkyrön alueen tulosaluejohtajan hakijoista.
  Tekee ehdotuksen Vähänkyrön Vuokratalot Ki Oy:n hallituksen jäsenistä kaupunginhallituksen konsernijaostolle.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä aluepalvelupäällikkö Suvi Aho
  p. 050 326 8877
  s-posti: suvi.aho@vaasa.fi

Vähänkyrön aluelautakunta kokoontuu

klo 18, Vähäkyrö-talossa, osoite Vähänkyröntie 11, aluelautakunnan kokoushuone tai Teams-etäyhteydellä, kulloinkin voimassa olevan ohjeistuksen mukaan.