Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Vähänkyrön aluelautakunta

Lautakunta kuuluu kaupunginhallituksen alaisuuteen.

Puheenjohtaja: Pasi Keskinen
Varapuheenjohtaja: Mauri Ollila
Esittelijä: Suvi Aho
Kaupunginhallituksen edustaja: Marko Heinonen
Nuorisovaltuuston edustaja: Oskari Laaksonen 1.1.2019 – 31.12.2020
Nuorisovaltuuston varajäsen: Nuutti Uggelberg 1.1.2019 – 31.12.2020
Pöytäkirjanpitäjä: Suvi Aho
Valtuustokausi: 31.5.2017 – 31.5.2021

Kokouspäivät 2020

 • tammikuu 30.1.
 • helmikuu 20.2.
 • maaliskuu 25.3.
 • toukokuu 19.5.

Kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä kokousta seuraavan viikon perjantaina/viikon viimeisenä työpäivänä klo 9-14, Vähäkyrön yhteispalvelupisteessä, Vähänkyröntie 11 ja kaupungin verkkosivuilla.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee esityksen sen pitämisestä.

Tietoa Vähänkyrön aluelautakunnasta

 • Vähänkyrön aluelautakunta toimii Vähänkyrön kaupunginosan alueella.
 • Aluelautakunta toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa.
 • Vähänkyrön aluelautakunnan toiminnasta ja tehtävistä säädetään Vaasan kaupungin hallintosäännöllä.

Lautakunnan kokoonpano

 • Aluelautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
 • Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettu tai varavaltuutettu.
 • Aluelautakunnan jäsenet valitaan Vähänkyrön alueen asukkaista alueen poliittisten voimasuhteiden mukaisesti.

Lautakunnan tehtävät

 • Vähänkyrön aluelautakunta huolehtii yhdessä kaupungin muun organisaation kanssa Vähänkyrön kaupunginosan lähipalvelujen, elinkeinojen ja osallistumisen kehittämisestä ja poikkihallinnollisesti kaupunginosan hyvinvoinnin, elinvoiman ja osallisuuden edistämisestä.
 • Antaa lausuntoja ja tekee aloitteita ja esityksiä Vähänkyrön alueen asioista, joilla voi olla vaikutusta asukkaiden palveluihin tai elinympäristöön.
 • Hyväksyy tehtäväalueensa talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitykset, tilinpäätöksen ja toimintakertomukset sekä käsittelee muut kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettävät toimialaansa kuuluvat asiat.
 • Päättää alueelle myönnettyjen avustus- ja hankerahojen kohdistamisesta.
 • Huolehtii Vähänkyrön alueen perinteiden säilyttämisestä ja identiteetin vahvistumisesta yhdessä alueen asukkaiden kanssa sekä järjestää paikallisia tapahtumia, kansalaisten kuulemistilaisuuksia ja foorumeita.
 • Toimii suunnittelu- ja kehittämiskumppanina erityisesti alueen elinvoimaa edistävissä strategisissa kehittämishankkeissa.
 • Antaa lausunnon Vähänkyrön alueen tulosaluejohtajan hakijoista.
 • Tekee ehdotuksen Vähänkyrön Vuokratalot Ki Oy:n hallituksen jäsenistä kaupunginhallituksen konsernijaostolle.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä, aluepalvelupäällikkö Suvi Aho
  p. 050 326 8877
  s-posti: suvi.aho@vaasa.fi

Tietoa Vähänkyrön aluelautakunnasta

 • Vähänkyrön aluelautakunta toimii Vähänkyrön kaupunginosan alueella.
 • Aluelautakunta toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa.
 • Vähänkyrön aluelautakunnan toiminnasta ja tehtävistä säädetään Vaasan kaupungin hallintosäännöllä.

Lautakunnan kokoonpano

 • Aluelautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
 • Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettu tai varavaltuutettu.
 • Aluelautakunnan jäsenet valitaan Vähänkyrön alueen asukkaista alueen poliittisten voimasuhteiden mukaisesti.

Lautakunnan tehtävät

 • Vähänkyrön aluelautakunta huolehtii yhdessä kaupungin muun organisaation kanssa Vähänkyrön kaupunginosan lähipalvelujen, elinkeinojen ja osallistumisen kehittämisestä ja poikkihallinnollisesti kaupunginosan hyvinvoinnin, elinvoiman ja osallisuuden edistämisestä.
 • Antaa lausuntoja ja tekee aloitteita ja esityksiä Vähänkyrön alueen asioista, joilla voi olla vaikutusta asukkaiden palveluihin tai elinympäristöön.
 • Hyväksyy tehtäväalueensa talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitykset, tilinpäätöksen ja toimintakertomukset sekä käsittelee muut kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettävät toimialaansa kuuluvat asiat.
 • Päättää alueelle myönnettyjen avustus- ja hankerahojen kohdistamisesta.
 • Huolehtii Vähänkyrön alueen perinteiden säilyttämisestä ja identiteetin vahvistumisesta yhdessä alueen asukkaiden kanssa sekä järjestää paikallisia tapahtumia, kansalaisten kuulemistilaisuuksia ja foorumeita.
 • Toimii suunnittelu- ja kehittämiskumppanina erityisesti alueen elinvoimaa edistävissä strategisissa kehittämishankkeissa.
 • Antaa lausunnon Vähänkyrön alueen tulosaluejohtajan hakijoista.
 • Tekee ehdotuksen Vähänkyrön Vuokratalot Ki Oy:n hallituksen jäsenistä kaupunginhallituksen konsernijaostolle.

Lisätietoa

 • pöytäkirjanpitäjä, aluepalvelupäällikkö Suvi Aho
  p. 050 326 8877
  s-posti: suvi.aho@vaasa.fi

Vähänkyrön aluelautakunta kokoontuu

klo 18, Vähäkyrö-talossa, Vähänkyröntie 11, Aluelautakunnan kokoushuoneessa.