Förbigå menyn

Områdesnämnden för Lillkyro

Nämnden lyder under koncernförvaltningen.

Ordförande Kari Laine
Viceordförande Pasi Keskinen
Föredragande Suvi Aho
Stadsstyrelsens representant Marko Heinonen
Ungdomsfullmäktiges representant Onni Pakkala 1.1.2021 – 31.12.2022
Ungdomsfullmäktiges ersättare Petro Nikkinen 1.1.2021 – 31.12.2022
Protokollförare Suvi Aho
Stadsfullmäktiges verksamhetstid 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2024

januari 25.1
februari 22.2
april 11.4
maj 16.5, 23.5

augusti 22.8
oktober 3.10
november 7.11
december 12.12

Sammanträdet hålls också om ordföranden anser det vara nödvändigt eller om en majoritet av organets ledamöter gör en framställning om detta.
Justerade mötesprotokollen finns framlagda på fredagen veckan efter mötet på stadens webbplats.

Läs mera om områdesnämnden för Lillkyro

Områdesnämnden lyder under koncernförvaltningen. Koncernförvaltningen leds av koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen.
Verksamheten för områdesnämnden regleras närmare i Verksamhetsstadga för koncernförvaltningen.

Nämndens sammansättning

Lillkyro områdesnämnd har enligt förvaltningsstadgan sju (7) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
Områdesnämndens ledamöter väljs bland invånarna i Lillkyro i enlighet med de politiska styrkeförhållandena i området.
Nämndens ordförande och vice ordförande ska vara fullmäktigeledamot eller -ersättare.
Nämden beviljar tal- och närvarurätt för ungdomsfullmäktige.

Nämndens uppgifter

Områdesnämnd för Lillkyro sköter tillsammans med stadens övriga organisation om

utvecklandet av närservicen, näringarna och deltagandet i stadsdelen Lillkyro tväradministrativt för främjande av välfärden.
livskraften och delaktigheten i stadsdelen Lillkyro.

Tilläggsuppgifter

protokollförare regionservicechef Suvi Aho
tel. 050 326 8877
e-post suvi.aho@vaasa.fi

Läs mera om områdesnämnden för Lillkyro

Områdesnämnden lyder under koncernförvaltningen. Koncernförvaltningen leds av koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen.
Verksamheten för områdesnämnden regleras närmare i Verksamhetsstadga för koncernförvaltningen.

Nämndens sammansättning

Lillkyro områdesnämnd har enligt förvaltningsstadgan sju (7) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
Områdesnämndens ledamöter väljs bland invånarna i Lillkyro i enlighet med de politiska styrkeförhållandena i området.
Nämndens ordförande och vice ordförande ska vara fullmäktigeledamot eller -ersättare.
Nämden beviljar tal- och närvarurätt för ungdomsfullmäktige.

Nämndens uppgifter

Områdesnämnd för Lillkyro sköter tillsammans med stadens övriga organisation om

utvecklandet av närservicen, näringarna och deltagandet i stadsdelen Lillkyro tväradministrativt för främjande av välfärden.
livskraften och delaktigheten i stadsdelen Lillkyro.

Tilläggsuppgifter

protokollförare regionservicechef Suvi Aho
tel. 050 326 8877
e-post suvi.aho@vaasa.fi

Områdesnämnden för Lillkyro sammanträder

kl. 18, i Lillkyro-hus, adress Lillkyrovägen 11, områdesnämndens mötesrum eller med fjärransluten Teams-anslutning, enligt gällande instruktioner.