Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Områdesnämnden för Lillkyro

Nämnden lyder under koncernförvaltningen.

Ordförande: Pasi Keskinen
Viceordförande: Mauri Ollila
Föredragande/protokollförare: Suvi Aho
Stadsstyrelsens representant: Marko Heinonen
Ungdomsfullmäktiges representant: Oskari Laaksonen 1.1.2019 – 31.12.2020
Ungdomsfullmäktiges ersättare: Nuutti Uggelberg 1.1.2019 – 31.12.2020
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 31.5.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar på hösten 2020

 • augusti 19.8
  september 22.9
  oktober 21.10
  november 25.11
 • Mötesdagar på våren 2020: januari 30.1, februari 20.2, mars 25.3 och maj 19.5

Sammanträdet hålls också om ordföranden anser det vara nödvändigt eller om en majoritet av organets ledamöter gör en framställning om detta.
Mötesprotokollen finns framlagda på fredagen veckan efter mötet kl. 9 – 14, adress Lillkyro-huset, Lillkyrovägen 11, samservice, och på stadens webbplats.

Läs mera om områdesnämnden för Lillkyro

 • Områdesnämnden lyder under koncernförvaltningen. Koncernförvaltningen leds av koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen.
 • Verksamheten för områdesnämnden regleras närmare i Verksamhetsstadga för koncernförvaltningen.

Nämndens sammansättning

 • Lillkyro områdesnämnd är verksam på tidigare Lillkyro kommuns område.
 • I områdesnämnden finns sju (7) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
 • Nämndens ordförande och vice ordförande ska vara fullmäktigeledamot eller ersättare.
 • Områdesnämndens ledamöter väljs bland invånarna i Lillkyro i enlighet med de politiska styrkeförhållandena i området.

Nämndens uppgifter

 • Områdesnämnd för Lillkyro sköter tillsammans med stadens övriga organisation om

utvecklandet av närservicen, näringarna och deltagandet i stadsdelen Lillkyro tväradministrativt för främjande av välfärden.
livskraften och delaktigheten i stadsdelen Lillkyro.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare, regionservicechef Suvi Aho
  tel. 050 326 8877
  e-post: suvi.aho@vaasa.fi

Läs mera om områdesnämnden för Lillkyro

 • Områdesnämnden lyder under koncernförvaltningen. Koncernförvaltningen leds av koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen.
 • Verksamheten för områdesnämnden regleras närmare i Verksamhetsstadga för koncernförvaltningen.

Nämndens sammansättning

 • Lillkyro områdesnämnd är verksam på tidigare Lillkyro kommuns område.
 • I områdesnämnden finns sju (7) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
 • Nämndens ordförande och vice ordförande ska vara fullmäktigeledamot eller ersättare.
 • Områdesnämndens ledamöter väljs bland invånarna i Lillkyro i enlighet med de politiska styrkeförhållandena i området.

Nämndens uppgifter

 • Områdesnämnd för Lillkyro sköter tillsammans med stadens övriga organisation om

utvecklandet av närservicen, näringarna och deltagandet i stadsdelen Lillkyro tväradministrativt för främjande av välfärden.
livskraften och delaktigheten i stadsdelen Lillkyro.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare, regionservicechef Suvi Aho
  tel. 050 326 8877
  e-post: suvi.aho@vaasa.fi

Områdesnämnden för Lillkyro sammanträder

kl. 18, i Lillkyro-hus, adress Lillkyrovägen 11, områdesnämndens mötesrum.