Förbigå menyn

Områdesnämnden för Lillkyro

Områdesnämnden för Lillkyro lyder under centralförvaltningen.

Ordförande: Pasi Keskinen
Viceordförande: Mauri Ollila
Föredragare/protokollförare: Suvi Aho
Stadsstyrelsens representant: Marko Heinonen
Ungdomsfullmäktiges representant: 1.1.2019 – 31.12.2020
Ungdomsfullmäktiges ersättare: 1.1.2019 – 31.12.2020
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 31.5.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2019

 • 29.1. tisdag, 21.2. torsdag, 27.3. onsdag, 2.5. mötet är annulerat, 29.5. mötet är annulerat, 9.5. torsdag kl. 17.30
 • onsdag 21.8.
 • onsdag 25.9.
 • onsdag 23.10.
 • tisdag 3.12.
 • Sammanträde hålls också om ordföranden anser det vara nödvändigt eller om en majoritet av organets ledamöter gör en framställning om detta.
 • Mötesprotokoll finns framlagda på fredagar veckan efter mötet kl. 9 – 14 vid Lillkyro-huset, Lillkyrovägen 11, i samservice, och på stadens webbplats.

Läs mera om områdesnämnden för Lillkyro

 • Områdesnämnden för Lillkyro har kortningen VALUELTK.
 • Områdesnämnden lyder under centralförvaltningen. Centralförvaltningen leds av stadsdirektören Tomas Häyry.
 • Verksamheten för områdesnämnden regleras närmare i Verksamhetsstadga för centralförvaltningen.

Nämndens sammansättning

 • Lillkyro områdesnämnd är verksam på tidigare Lillkyro kommuns område.
 • I områdesnämnden finns sju (7) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
 • Nämndens ordförande och vice ordförande ska vara fullmäktigeledamot eller ersättare.
 • Områdesnämndens ledamöter väljs bland invånarna i Lillkyro i enlighet med de politiska styrkeförhållandena i området.

Nämndens uppgifter

Områdesnämnd för Lillkyro sköter tillsammans med stadens övriga organisation om

 • utvecklandet av närservicen, näringarna och deltagandet i stadsdelen Lillkyro tväradministrativt för främjande av välfärden.
 • livskraften och delaktigheten i stadsdelen Lillkyro.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, regionservicechef Suvi Aho
  tel. 050 326 8877
  e-post: suvi.aho@vaasa.fi

Läs mera om områdesnämnden för Lillkyro

 • Områdesnämnden för Lillkyro har kortningen VALUELTK.
 • Områdesnämnden lyder under centralförvaltningen. Centralförvaltningen leds av stadsdirektören Tomas Häyry.
 • Verksamheten för områdesnämnden regleras närmare i Verksamhetsstadga för centralförvaltningen.

Nämndens sammansättning

 • Lillkyro områdesnämnd är verksam på tidigare Lillkyro kommuns område.
 • I områdesnämnden finns sju (7) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
 • Nämndens ordförande och vice ordförande ska vara fullmäktigeledamot eller ersättare.
 • Områdesnämndens ledamöter väljs bland invånarna i Lillkyro i enlighet med de politiska styrkeförhållandena i området.

Nämndens uppgifter

Områdesnämnd för Lillkyro sköter tillsammans med stadens övriga organisation om

 • utvecklandet av närservicen, näringarna och deltagandet i stadsdelen Lillkyro tväradministrativt för främjande av välfärden.
 • livskraften och delaktigheten i stadsdelen Lillkyro.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, regionservicechef Suvi Aho
  tel. 050 326 8877
  e-post: suvi.aho@vaasa.fi

Områdesnämnden för Lillkyro sammanträder

kl. 18, i Lillkyro-hus, Lillkyrovägen 11, i områdesnämndens mötesrum.