Ohita valikko

Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiehet

Kaupunginvaltuusto nimeää osan lautamiehistä toimikaudekseen.

Valtuustokaudekseen (1.6.2017 – 31.5.2021) kaupunginvaltuusto valitsee Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiehistä kaksikymmentä (20).
Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiehille ei ole asetettu erityisiä kielitaitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia.

Tietoa Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiehistä

Oikeusministeriön päätöksen 28.4.2017 mukaan Pohjanmaan käräjäoikeuteen valitaan 53 lautamiestä, joista Vaasan kaupungista valittavien lautamiesten määrä on kaksikymmentä (20).

Lain käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016) 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla

 • käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen,
 • joka ei ole konkurssissa,
 • jonka toimikelpoisuutta ei ole rajoitettu ja
 • jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä

 • joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta.
 • jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka
 • joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä,
 • rikosten esitutkintaa taikka
 • tulli- tai poliisivalvontaa,
 • eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Kunnasta valittavien lautamiesten tulee

 • mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-,
 • elinkeino-,
 • sukupuoli- ja
 • kielijakaumaa.

Oikeusministeriön päätöksen mukaan

 • valtuustojen tehtävänä on huolehtia siitä, että lautamiehiksi valittavilla henkilöillä on tehtävän suorittamiseksi vaadittava riittävä kielitaito ja
 • käräjäoikeuden tehtävänä on huolehtia lautamiesten istuntokokoonpanosta.

Oikeusministeriön  päätöksessä käsitellään

 • lautamiesten asemaa,
 • tehtävän luonnetta,
 • esteellisyyskysymyksiä,
 • lautamiesten valintaan liittyviä kysymyksiä ja sidonnaisuuksien ilmoittamista.

Tietoa Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiehistä

Oikeusministeriön päätöksen 28.4.2017 mukaan Pohjanmaan käräjäoikeuteen valitaan 53 lautamiestä, joista Vaasan kaupungista valittavien lautamiesten määrä on kaksikymmentä (20).

Lain käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016) 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla

 • käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen,
 • joka ei ole konkurssissa,
 • jonka toimikelpoisuutta ei ole rajoitettu ja
 • jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä

 • joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta.
 • jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka
 • joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä,
 • rikosten esitutkintaa taikka
 • tulli- tai poliisivalvontaa,
 • eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Kunnasta valittavien lautamiesten tulee

 • mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-,
 • elinkeino-,
 • sukupuoli- ja
 • kielijakaumaa.

Oikeusministeriön päätöksen mukaan

 • valtuustojen tehtävänä on huolehtia siitä, että lautamiehiksi valittavilla henkilöillä on tehtävän suorittamiseksi vaadittava riittävä kielitaito ja
 • käräjäoikeuden tehtävänä on huolehtia lautamiesten istuntokokoonpanosta.

Oikeusministeriön  päätöksessä käsitellään

 • lautamiesten asemaa,
 • tehtävän luonnetta,
 • esteellisyyskysymyksiä,
 • lautamiesten valintaan liittyviä kysymyksiä ja sidonnaisuuksien ilmoittamista.