Förbigå menyn

Nämndemän till Österbottens tingsrätt

Stadsfullmäktige väljer tingsrättens nämndemän för sin mandattid.

Under sin verksamhetstid (1.8.2021– 31.5.2025) väljer Vasa stadsfullmäktige (enligt domstolsverkets beslut av 16.6.2021) tjugo (20) nämndemän till Österbottens tingsrätt.

Läs mera om Nämndemän till Österbottens tingsrätt

Enligt justitieministeriets beslut 16.6.2021 väljs 70 nämndemän till Österbottens tingsrätt, av vilka antalet nämndemän som ska väljas av Vasa stad är 20. Enligt 4 § i nämndemanslagen väljer kommunfullmäktige nämndemännen för en period som motsvarar kommunfullmäktiges mandatperiod.

En nämndeman ska vara

 • finsk medborgare och bosatt i en kommun inom tingsrättens domkrets.
 • Nämndemannen får inte vara försatt i konkurs,
 • hans eller hennes handlingsbehörighet får inte ha begränsats och
 • han eller hon ska vara att betrakta som lämplig för uppdraget som nämndeman.

Till nämndeman får inte väljas,

 • den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 65 år..
 • Den som innehar en tjänst vid en allmän domstol eller vid Brottspåföljdsmyndigheten eller
 • som i sin tjänst utför utsökningsuppgifter,
 • förundersökning av brott eller
 • tull- eller polisbevakning,
 • inte heller en åklagare, advokat eller någon annan som yrkesmässigt bedriver advokatverksamhet.

De nämndemän som väljs i kommunen ska

 • så rättvist som möjligt representera kommuninvånarnas ålders-,
 • närings- och
 • könsfördelning samt
 • de språkliga förhållandena i kommunen.

Läs mera om Nämndemän till Österbottens tingsrätt

Enligt justitieministeriets beslut 16.6.2021 väljs 70 nämndemän till Österbottens tingsrätt, av vilka antalet nämndemän som ska väljas av Vasa stad är 20. Enligt 4 § i nämndemanslagen väljer kommunfullmäktige nämndemännen för en period som motsvarar kommunfullmäktiges mandatperiod.

En nämndeman ska vara

 • finsk medborgare och bosatt i en kommun inom tingsrättens domkrets.
 • Nämndemannen får inte vara försatt i konkurs,
 • hans eller hennes handlingsbehörighet får inte ha begränsats och
 • han eller hon ska vara att betrakta som lämplig för uppdraget som nämndeman.

Till nämndeman får inte väljas,

 • den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 65 år..
 • Den som innehar en tjänst vid en allmän domstol eller vid Brottspåföljdsmyndigheten eller
 • som i sin tjänst utför utsökningsuppgifter,
 • förundersökning av brott eller
 • tull- eller polisbevakning,
 • inte heller en åklagare, advokat eller någon annan som yrkesmässigt bedriver advokatverksamhet.

De nämndemän som väljs i kommunen ska

 • så rättvist som möjligt representera kommuninvånarnas ålders-,
 • närings- och
 • könsfördelning samt
 • de språkliga förhållandena i kommunen.