Ohita valikko

Sundomin aluetoimikunta

Aluetoimikunta on kaupunginhallitus asettama.

Puheenjohtaja Marit Nilsson-Väre
Varapuheenjohtaja Jonna Lindqvist
Kaupunginhallituksen toimikausi 1.6.2023 – 31.5. 2025

Kokoukset 2022

tarpeen mukaan, 4-6 kertaa vuodessa.

Tietoa Sundomin aluetoimikunnasta

 • Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen Sundomin aluetoimikunnan.
  Toiminta-alueenaan toimikunnalla on Vaasan kaupungin Över- ja Yttersundomin kylät ja niiden lähiympäristö.
  Aluetoimikunnan tehtävänä on edistää toiminta-alueensa kulttuurista, sosiaalista ja yhteiskunnallista kehitystä alueen asukkaiden etua, hyvinvointia ja viihtyisyyttä silmällä pitäen sekä toimia siten, että alueen asukkaiden todellisia vaikutusmahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa lisätään.

Aluetoimikunnan kokoonpano

 • kolme vanhempien edustajaa,
  koulun henkilöstön edustaja
  kolme muuta jäsentä
  puheenjohtaja
  sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet,
  toimikuntaan nimetään yhteensä kahdeksan (8) alueen asukkaita, yhdistyksiä tai yhteisöjä edustavaa jäsentä ja heille henkilökohtaiset vara-jäsenet.
  Jäsenten ja varajäsenten tulee asua aluetoimikunnan toiminta-alueella.

Aluetoimikunnan tehtävät

 • tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille tai muille tahoille aluetta koskevissa sekä muissa tärkeäksi katsomissaan asioissa
  kehittää alueella toimivien yhdistysten ja yhteisöjen välistä yhteistyötä ja tukea niiden toimintaa mahdollisuuksiensa mukaisesti
  kehittää alueen asukkaiden ja kaupungin viranomaisten välistä yhteistyötä
  vaikuttaa alueen palvelutason kehittämiseen ja ylläpitämiseen
  järjestää yleisötilaisuuksia asukkaille ajankohtaisista kysymyksistä ja muita toimenpiteitä heidän mielipiteidensä esiin saamiseksi
  päättää niistä asioista, jotka viranomaiset tai kaupungin muut toimielimet siirtävät sen ratkaistaviksi.

Tietoa Sundomin aluetoimikunnasta

 • Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen Sundomin aluetoimikunnan.
  Toiminta-alueenaan toimikunnalla on Vaasan kaupungin Över- ja Yttersundomin kylät ja niiden lähiympäristö.
  Aluetoimikunnan tehtävänä on edistää toiminta-alueensa kulttuurista, sosiaalista ja yhteiskunnallista kehitystä alueen asukkaiden etua, hyvinvointia ja viihtyisyyttä silmällä pitäen sekä toimia siten, että alueen asukkaiden todellisia vaikutusmahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa lisätään.

Aluetoimikunnan kokoonpano

 • kolme vanhempien edustajaa,
  koulun henkilöstön edustaja
  kolme muuta jäsentä
  puheenjohtaja
  sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet,
  toimikuntaan nimetään yhteensä kahdeksan (8) alueen asukkaita, yhdistyksiä tai yhteisöjä edustavaa jäsentä ja heille henkilökohtaiset vara-jäsenet.
  Jäsenten ja varajäsenten tulee asua aluetoimikunnan toiminta-alueella.

Aluetoimikunnan tehtävät

 • tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille tai muille tahoille aluetta koskevissa sekä muissa tärkeäksi katsomissaan asioissa
  kehittää alueella toimivien yhdistysten ja yhteisöjen välistä yhteistyötä ja tukea niiden toimintaa mahdollisuuksiensa mukaisesti
  kehittää alueen asukkaiden ja kaupungin viranomaisten välistä yhteistyötä
  vaikuttaa alueen palvelutason kehittämiseen ja ylläpitämiseen
  järjestää yleisötilaisuuksia asukkaille ajankohtaisista kysymyksistä ja muita toimenpiteitä heidän mielipiteidensä esiin saamiseksi
  päättää niistä asioista, jotka viranomaiset tai kaupungin muut toimielimet siirtävät sen ratkaistaviksi.

Sundomin aluelautakunta kokoontuu

klo 18.00, Sundomin koulun tai kirjaston tiloissa.