Ohita valikko

Sundomin aluetoimikunta

Aluetoimikunta on kaupunginhallitus asettama.

Puheenjohtaja: Marit Nilsson-Väre
Varapuheenjohtaja: Peter Finne
Esittelijät: Markku Järvelä
Pöytäkirjanpitäjä: Jonna Lindqvist
Nuorisovaltuuston edustaja: 2019 – 2020
Kaupunginhallituksen toimikausi: 1.6.2017 – 31.6. 2019

Kokouspäivät 2019

tarpeen vaatiessa, 4-6 kertaa vuodessa

Tietoa Sundomin aluetoimikunnasta

  • Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen Sundomin aluetoimikunnan.
  • Toiminta-alueenaan toimikunnalla on Vaasan kaupungin Över- ja Yttersundomin kylät ja niiden lähiympäristö. 
  • Aluetoimikunnan tehtävänä on edistää toiminta-alueensa kulttuurista, sosiaalista ja yhteiskunnallista kehitystä alueen asukkaiden etua, hyvinvointia ja viihtyisyyttä silmällä pitäen sekä toimia siten, että alueen asukkaiden todellisia vaikutusmahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa lisätään.

Tietoa Sundomin aluetoimikunnasta

  • Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen Sundomin aluetoimikunnan.
  • Toiminta-alueenaan toimikunnalla on Vaasan kaupungin Över- ja Yttersundomin kylät ja niiden lähiympäristö. 
  • Aluetoimikunnan tehtävänä on edistää toiminta-alueensa kulttuurista, sosiaalista ja yhteiskunnallista kehitystä alueen asukkaiden etua, hyvinvointia ja viihtyisyyttä silmällä pitäen sekä toimia siten, että alueen asukkaiden todellisia vaikutusmahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa lisätään.

Sundomin aluelautakunta kokoontuu

useimmiten koulun tai kirjaston tiloissa.

maanantaisin klo 18.00, useimmiten koulun tai kirjaston tiloissa.