Förbigå menyn

Sundoms områdeskommitté

För sin mandattid tillsätter stadsstyrelsen Sundoms områdeskommitté.

Ordförande Marit Nilsson-Väre
Vice ordförande Jonna Lindqvist
Stadsstyrelsens verksamhetstid 1.6.2023 – 31.5. 2025

Mötesdagar 2022

vid behov, 4-6 gånger per år.

Läs mera om Sundoms områdeskommitté

Områdeskommittén har till uppgift att främja den kulturella, sociala och samhälleliga utvecklingen inom sitt verksamhetsområde med tanke på områdets invånares intresse, välfärd och trivsel samt att agera så att områdets invånares verkliga möjligheter att påverka i ärenden som gäller dem utökas. Områdeskommitténs verksamhetsområde är byarna/stadsdelarna Över- och Yttersundom i Vasa stad samt deras näromgivning.

Områdeskommitténs sammansättning

 • tre föräldrarepresentanter,
  en personalrepresentant för skolan
  tre övriga ledamöter och
  ordförande
  samt deras personliga ersättare,

Stadsstyrelsen tillsätter för sin mandattid Sundom områdeskommitté, till vilken utses åtta (8) ledamöter som representerar områdets invånare, föreningar eller sammanslutningar och personliga ersättare för dessa. Ledamöterna och ersättarna ska bo på områdeskommitténs verksamhetsområde.

Stadsstyrelsen utser bland de ordinarie ledamöterna en ordförande och en vice ordförande för områdeskommittén.
Områdeskommittén väljer en sekreterare.

Områdeskommitténs uppgifter

 • ta initiativ och ge utlåtanden till stadens olika myndigheter eller andra parter i ärenden som gäller området samt annars anses viktiga
  utveckla samarbetet mellan föreningar och sammanslutningar som verkar på området och stöda deras verksamhet i mån av möjlighet
  utveckla samarbetet mellan områdets invånare och stadens myndigheter
  påverka utvecklandet och underhållet av områdets servicenivå
  ordna möten för allmänheten om aktuella frågor för invånarna och andra åtgärder för att få fram deras åsikter
  besluta om ärenden som myndigheter eller stadens övriga organ överför för att avgöras av den.

Läs mera om Sundoms områdeskommitté

Områdeskommittén har till uppgift att främja den kulturella, sociala och samhälleliga utvecklingen inom sitt verksamhetsområde med tanke på områdets invånares intresse, välfärd och trivsel samt att agera så att områdets invånares verkliga möjligheter att påverka i ärenden som gäller dem utökas. Områdeskommitténs verksamhetsområde är byarna/stadsdelarna Över- och Yttersundom i Vasa stad samt deras näromgivning.

Områdeskommitténs sammansättning

 • tre föräldrarepresentanter,
  en personalrepresentant för skolan
  tre övriga ledamöter och
  ordförande
  samt deras personliga ersättare,

Stadsstyrelsen tillsätter för sin mandattid Sundom områdeskommitté, till vilken utses åtta (8) ledamöter som representerar områdets invånare, föreningar eller sammanslutningar och personliga ersättare för dessa. Ledamöterna och ersättarna ska bo på områdeskommitténs verksamhetsområde.

Stadsstyrelsen utser bland de ordinarie ledamöterna en ordförande och en vice ordförande för områdeskommittén.
Områdeskommittén väljer en sekreterare.

Områdeskommitténs uppgifter

 • ta initiativ och ge utlåtanden till stadens olika myndigheter eller andra parter i ärenden som gäller området samt annars anses viktiga
  utveckla samarbetet mellan föreningar och sammanslutningar som verkar på området och stöda deras verksamhet i mån av möjlighet
  utveckla samarbetet mellan områdets invånare och stadens myndigheter
  påverka utvecklandet och underhållet av områdets servicenivå
  ordna möten för allmänheten om aktuella frågor för invånarna och andra åtgärder för att få fram deras åsikter
  besluta om ärenden som myndigheter eller stadens övriga organ överför för att avgöras av den.

Sundoms områdeskommitté sammanträder

måndagar kl. 18.00 i Sundoms skola eller bibliotek.