Förbigå menyn

Företagstjänster

Det är inte alltid enkelt att bli företagare och starta eget. Man ska noga överväga om affärsidén går att förverkligas och utvecklas innan man grundar ett företag. Innan man gör några beslut, lönar det sig att kontakta en expert.

Expertråd är guld värda även när verksamheten redan är i gång. I Vasaregionen blir man inte ensam, utan här finns ett välfungerande nätverk till företagarens hjälp i olika situationer.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia

VASEK, som ägs av kommunerna i Vasaregionen, finns till för företagare och erbjuder heltäckande tjänster. Bolaget erbjuder avgiftsfri rådgivning såväl i startskedet av verksamheten, när verksamheten utvecklas, vid ägar- och generationsskiften, i slutet på företagets livscykel, i skolningsfrågor, investerings- och finansieringsärenden, nätverkande som internationalisering.

Hjälp och stöd i startskedet av företaget får du från Nyföretagscentrum Startia, som fungerar i samband med VASEK. Där får du hjälp med att planera din affärsverksamhet och göra upp kalkyler.

VASEKs och Nyföretagscentrum Startias tjänster

Finnvera

Finnvera erbjuder finansiering (lån, borgen och exportgaranti) i början av företagsverksamheten, för tillväxt och internationalisering samt som skydd mot exportrisker.

Målen med Finnveras verksamhet är bland annat att öka nyetablering av företag, ordna finansiering till små och medelstora företag i förändring och främja företagens tillväxt, internationalisering och export.

Finnveras hemsida

TE-byrån

TE-tjänster erbjuder mångsidiga alternativ för att hitta sakkunnig personal åt företagare och företag. Vänd dig till arbets- och näringsbyrån, när du behöver rekrytera. Vi känner till arbetstagarna och arbetsmarknaden inom vårt område. Vi hjälper dig att hitta just den rätta sakkunniga. TE-tjänsterna stöder också vid rekrytering av internationell arbetskraft, när man behöver utbildning för nuvarande personal och i övriga förändringssituationer.

TE-byrån beviljar Startpeng för företag i det inledande skedet. För att ansöka om startpeng behöver du ett utlåtande, som du får från Nyföretagscentrum Startia.

TE-byråns tjänster för företagare

Teknologicenter Merinova

Merinova är expert inom utveckling av företagens verksamhet och verksamhetsförutsättningar, med fokus på energiteknologi. Teknologicentret genomför regionala, nationella och internationella utvecklingsprogram, -projekt och -tjänster och betjänar enskilda energiföretag med mångsidiga utvecklingstjänster av affärsverksamheten.

Teknologicenter Merinovas hemsida

Viexpo

Viexpos grunduppgift är att råda och betjäna företag i alla branscher inom export och internationalisering. Viexpo betjänar små och medelstora företag under olika skeden av exportstigen. Som en lokal aktör känner Viexpo till österbottniska företag och deras starka sidor, och är också en del av Team Finland-nätverket och en självständig internationaliseringsenhet för NTM-centralen i Österbotten.

Viexpos hemsida

Österbottens NTM-central

NTM-centralen i Österbotten erbjuder rådgivnings-, finansierings- och utvecklingstjänster för företag. NTM-centralen beviljar understöd för utvecklande av företag för små och medelstora företags utvecklingsåtgärder och för investeringar, när företaget inleder sin verksamhet, eller när företaget på ett betydande sätt vill satsa på att förnya sin verksamhet eller sträva till tillväxt. Som ett speciellt tyngdpunktsområde är företagens internationalisering.

NTM-centralerna stöder investeringar och utveckling av gårdsbruken, små och medelstora företag som idkar första gradens förädling av jordbruksprodukter och landsbygdens mikroföretag. Stöd kan beviljas till utvecklingsprojekt som främjar näringarnas verksamhetsmöjligheter samt uppmuntrar till att inleda ny företagsverksamhet och för att utveckla de redan verksamma företagen.

Stödnivåer och finansieringsformer varierar litet beroende på NTM-central. När du planerar en investering, byggande eller annan utvecklingsåtgärd, kontakta NTM-centralen i Österbotten.

Kontakta NTM-centralen för mera information om stödmöjligheter

Österbottens handelskammare

Handelskammaren främjar företagens verksamhet, konkurrenskraft och tillväxt i regionen genom att fungera som deras talesman i förhållande till beslutsfattarna. Handelskammaren skapar olika nätverkningstillfällen, ordnar skolningar som uppdaterar sakkunnighet samt erbjuder många andra tjänster för företag.

Österbottens handelskammares tjänster

Företagarföreningarna

Kust-Österbottens Företagare är en tvåspråkig regionorganisation för företagarföreningar och företagare i landskapet Österbotten. Deras uppgift är att fungera som regionorganisation för SM-företagen i regionen samt medlemsföreningarna som de utgör, samt som kontaktforum mellan företagare och olika intressentgrupper. Regionorganisationen främjar tillsammans med de lokala företagarföreningarna verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag och företagare i regionen.

Bekanta dig med Kust-Österbottens Företagare och lokalföreningarna