Ohita valikko

Ympäristö muutoksessa

1.11.2023 klo 12–16, Alman juhlasali (Raastuvankatu 31) ja Teams 

Vaasan kaupungin kaavoitus järjestää joka toinen vuosi syksyisin kaikille avoimen ja maksuttoman seminaarin, jonka tarkoituksena on nostaa keskusteluun ajankohtaisia aiheita kaupunkiympäristöön liittyen.

Tänä vuonna seminaarin teema oli Ympäristö muutoksessa. Tarkoituksena oli käsitellä kaupunkiympäristössä tapahtuvia muutoksia eri näkökulmista, keskeisenä teemana kaupunkirakenteen tiivistyminen ja laajentuminen syy-seuraussuhteineen. Muutosten vaikutuksia tarkasteltiin yksittäisen ihmisen luontosuhteen tasolta, laajentaen näkökulmaa kaupungin luontoympäristön biodiversiteettiin ja pohtien lopulta kaupunkirakenteen tiivistymiseen liittyvää korkeaa rakentamista globaalina ilmiönä.

Seminaariin oli kutsuttu mukaan eri alojen asiantuntijoita kertomaan kaupunkiympäristössä tapahtuvista muutoksista pohtien mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Millaisia vaikutuksia kaupungistumisella on?
  • Mitkä voisivat olla keinoja yhteensovittaa ihmisen ja kaupunkiluonnon intressejä?
  • Miten kytkeä inhimilliset ja ekologiset toiminnot tiiviimmin toisiinsa? 

 

Esitysten jälkeen siirrymme keskusteluosuuteen, jossa sana on vapaa. Voit myös esittää kysymyksen tai terveiset ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Seminaari järjestettiin hybriditilaisuutena, ja se oli pääosin suomenkielinen.

Kiitos kaikille osallistujille!

 

OHJELMA

LUENNOITSIJAT JA ESITYKSET