Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Tulevaisuuden Vaasaa suunnitellaan nyt – vuoden 2023 kaavoituskatsaus on ilmestynyt

Julkaistu: 20.2.2023

Vaasan kaupungin kaavoituskatsaus esittelee kuluvan vuoden maankäytön suunnittelukohteet. Tämän vuoden julkaisussa kerrotaan tarkemmin Vaasan kokonaisyleiskaavan päivityksestä, joka koskettaa jollain tapaa jokaista vaasalaista. Asukkaat halutaan mukaan myös Hietasaaren ja sisäsataman kehittämiseen, jonka asemakaavatyö alkaa tämän vuoden aikana.

Vuoden 2023 kaavoituskohteet painottuvat Vaasan keskustaan ja keskustan tuntumaan, jossa on useampia asumisen kehittämisen kohteita sekä valmiina toteutettavaksi, että työn alla kaavoittajien pöydillä.

– Haluamme luoda edellytykset hyvälle ja onnelliselle asumiselle myös keskustassa. Asumiseen liittyy muitakin toimintoja, kuin vain oma asunto. Onko varasto- ja aputilat riittävät tai löytyykö taloyhtiön pihalta mukava paikka leikkiin, oleskeluun ja miksei vaikkapa kaupunkiviljelyyn. Entä miten tilat kannustavat yhteisöllisyyteen ja kiertotalouteen, kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso toteaa.

Yleiskaava ohjaa kaupungin kehitystä

Kaavoituskatsauksen pääjutussa kerrotaan tarkemmin Vaasan kokonaisyleiskaavan päivityksestä. Siinä määritellään kuinka kaupungin eri toiminnot, kuten asuminen, palvelut, työpaikat, sekä viher- ja virkistysalueet sijoitetaan ja sovitetaan yhteen mahdollisimman toimivasti.

– Yleiskaava ulottuu Vaasan saaristosta aina Vähäänkyröön asti, joten kyse on huomattavan isosta alueesta. Maanomistajien lisäksi osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Käytännössä yleiskaava vaikuttaa siis jokaiseen vaasalaiseen ja myös moniin Vaasan ulkopuolella asuviin, yleiskaavoittaja Annika Birell kertoo.

Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma pyritään laittamaan nähtäville kevään 2023 aikana. Sen yhteydessä voi antaa palautetta esimerkiksi suunnitelluista vuorovaikutusmenetelmistä ja kaavan tavoitteista.

– Haluamme, että jokaisella vaasalaisella on mahdollisuus osallistua kaavatyöhön kaikissa sen vaiheissa. Osallistuminen voi tapahtua sähköisesti tai paikan päällä erilaisissa työpajoissa ja yleisötilaisuuksissa, Birell toteaa.

Hietasaaren ja sisäsataman asemakaavat päivitetään

Asukkaat halutaan mukaan myös Hietasaaren ja sisäsataman kaavatyöhön, jotta alueen kehittäminen vastaisi mahdollisemman hyvin asukkaiden toiveita ja se säilyisi vaasalaisille tärkeänä ja arvokkaana paikkana myös jatkossa.

Hietasaaren alueella on edelleen voimassa uuden Vaasan ensimmäinen asemakaava vuodelta 1855, Nikolaistadin asemakaava 0001. Myös sisäsataman alueen asemakaavat ovat niin vanhoja, että ne eivät enää ajanmukaisella ja sopivalla tavalla ohjaa alueen kehittämistä.

– Kaupunginrantaa on viime vuosina kehitetty paljon ja kehittäminen jatkuu edelleen. Sen takia on tärkeää käydä aluetta läpi kokonaisuutena ja tarkistaa alueen asemakaavoja, kaavoitusarkkitehti Emma Widd sanoo.

Hietasaareen on vuosien varrella esitetty lukuisia puisto- ja kehittämissuunnitelmia, jotka pääosin ovat toteutuneet vain osittain.

– Vanhoista suunnitelmista voi nähdä, miten aluetta on haluttu kehittää eri vuosikymmeninä. Kaikkia suunnitelmia yhdistää se, että Hietasaari on nähty tärkeänä julkisena puistoalueena ja vapaa-ajanviettopaikkana, Widd kertoo.

Asukkaat pääsevät osallistumaan Hietasaaren ja sisäsataman kaavatyöhön vuoden 2023 aikana. Kaavaprosessin alkaessa laitetaan ensin nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jonka avulla kysytään mielipiteitä asemakaavan tavoitteista sekä kerrotaan tarkemmin kaavatyön etenemisestä. Suunnitelmassa kerrotaan myös muut osallistumismahdollisuudet kaavatyön aikana.

Viime vuosien tapaan kaavoituskatsaus julkaistaan ainoastaan nettiversiona.

Tutustu vuoden 2023 kaavoituskatsaukseen osoitteessa: www.vaasa.fi/kaavoituskatsaus2023