Ohita valikko
Nuoria ja lapsia ulkona leikkimässä.

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Uusi sisäisten kehittäjien verkostomme kannustaa kokeiluihin ja jatkuvaan parantamiseen

Julkaistu: 26.1.2024

Vaasan kaupungin Lupa kehittää-ylihyvästä ännu bättre -kehittämishanke päättyi vuoden 2023 lopussa. Hankkeen tuloksena syntyi konserniohjauksen toimialalle sisäisten kehittäjien verkosto, jonka tehtävänä on tukea toimintamme suunnitelmallista strategista kehittämistä. Verkostoa laajennetaan vuoden 2024 aikana muillekin kaupungin toimialoille.

Sisäiset kehittäjät ovat omassa tiimissään aktiivisesti kannustamassa ja tukemassa henkilöstölähtöistä kehittämistä yhdessä esihenkilön kanssa. Sisäiset kehittäjät edistävät myös oman työyhteisön kokeilukulttuuria ja itseohjautuvuutta, jolloin omatoimisuus ja vastuunotto omasta tekemisestä lisääntyy.

– Ryhmänä heitä hyödynnetään jatkossa muun muassa strategiatyössä, uusien toimintatapojen luomisessa ja hyvien käytäntöjen jakamisessa. He ovat tärkeässä roolissa myös yhteistyön kehittämisessä toimialalla, toimialojen välillä sekä yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa, kertoo konsernihallinnon johtaja Jari Karjalainen.

Kaikkien ääni kuuluviin

Hankkeen aikana sisäiset kehittäjät oppivat hyödyntämään työssään fasilitointi- ja vuorovaikutustaitoja sekä fasilitoimaan erilaisia tilaisuuksia kuten strategian välitarkastelu- ja kehittämistyöpajoja. Fasilitointitaitoja valmennettiin lisäksi hankkeessa mukana oleville esihenkilöille.

–Saimme paljon hyviä osallistavia fasilitointimenetelmiä käyttöömme, ja sisäiset kehittäjät ovatkin niitä jo hankkeen aikana päässeet testaamaan omissa työyhteisöissään, kertoo hankkeen projektipäällikkönä toiminut Seija Välivainio.

Sisäisten kehittäjien verkoston lisäksi hanke tuotti fasilitointityökalun strategian jalkauttamiseen sekä osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiseen Via-vahvuuskartoituksen avulla. Lisäksi luotiin tarinamalli viestintään, johtamislupaukset sisäisille kehittäjille, viestintäsuunnitelma uuden toimintamallin laajentamiselle, perehdyttämissuunnitelma uusille sisäisille kehittäjille sekä fasilitoinnin työkirja.

– Erilaisten osallistavien fasilitointimenetelmien avulla saadaan kaikkien ääni kuuluviin. Tällä tavalla voidaan vahvistaa sitä, että meillä jokainen saa osallistua oman työn ja toiminnan kehittämiseen, toteaa Karjalainen.

Hankkeen rahoittajana toimi Työsuojelurahasto. Asiantuntijakumppaneina hankkeessa olivat Valmennustrio, Valmennustalo Virta ja Crealife.