Ohita valikko
Pyöräilijiä

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vaasalaiset toivovat pyöräilymahdollisuuksien ja joukkoliikenteen kehittämistä

Julkaistu: 11.9.2019

Päivitetty: 21.10.2019

Vaasan kaupunki on aloittanut kestävän liikkumisen ohjelman teon. Elokuun lopulla järjestetyn kyselyn avulla kartoitimme kaupunkilaisten asenteita ja ajatuksia liikkumisesta sekä kaupungin viihtyisyydestä. Kyselyyn vastasi yhteensä 417 henkilöä.

Kysely oli avoinna 26.8-1.9. ja siihen pystyi vastamaan joko sähköisesti verkossa tai paperisena pääkirjastossa. Kysely koostui väitteistä, jotka muotoiltiin kaupungin työntekijöiden, poliitikkojen, virkamiesten sekä yhdistysten työpajojen pohjalta. Kuntalaisilla oli mahdollisuus antaa myös avoimia kommentteja.

– Haluamme kuulla vaasalaisten mielipiteitä ja kehittää ohjelmaa vuorovaikutuksessa eri tahojen kanssa, kertoo kadunsuunnittelupäällikkö Siri Gröndahl.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin 100€ arvoinen lahjakortti pyörähuoltoon sekä pyöränlamppuja. Olemme voittajiin yhteydessä henkilökohtaisesti.

Nopeammat reitit ja tiheämmät aikataulut

Väitteistä eniten kannatusta saivat kävelyn priorisointi sekä joukkoliikenteen ja pyöräilymahdollisuuksien parantaminen ja nopeuttaminen. Joukkoliikenteeltä toivottiin etenkin tiheitä vuorovälejä ja selkeitä yhteyksiä.

Autoilun nopeuksien alentamisen ja kadunvarsipysäköinnin vähentämisen suhteen vastauksissa oltiin vielä varovaisia. Kuntalaisten vastauksien mukaan energiakaupungin maineen eteen on tehtävä vielä töitä. Vaasalaiset suhtautuivat positiivisesti myös talkoisiin oman asuinalueen puolesta.

– Vastauksissa korostuivat joukkoliikenne ja pyöräily, nämä tukevat myös aiempaa kyselyä, joka toteutettiin keväällä, Gröndahl jatkaa.

Ohjelman etenemistä voit seurata Vaasan kaupungin verkkosivuilla. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Vaasan kestävän liikkumisen ohjelman vision ja tavoitteiden laadinnassa. Hankkeen toteuttaa Vaasan kaupunki yhteistyössä WSP Finland Oy:n ja Traficomin kanssa.

Kyselyn vastaukset (pdf).