Förbigå menyn
Pyöräilijä

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasaborna vill att möjligheterna till cykling och kollektivtrafiken utvecklas

Publicerad: 11.9.2019

Uppdaterad: 21.10.2019

Vasa stad har inlett utarbetandet av ett program för hållbar rörlighet. Med hjälp av en enkät i slutet av augusti kartlade vi stadsbornas attityder till och tankar om olika sätt att ta sig fram och om trivseln i staden. Enkäten besvarades av totalt 417 personer.

Enkäten kunde besvaras under tiden 26.8–1.9, antingen elektroniskt på webben eller på papper i huvudbiblioteket. Enkäten bestod av påståenden utgående från workshopar för stadens anställda, utomstående tjänsteinnehavare, politiker och föreningar. Kommuninvånarna kunde även kommentera fritt.

– Vi vill höra vad Vasaborna anser och utveckla programmet i växelverkan med olika aktörer, berättar gatuplaneringschef Siri Gröndahl.

Bland dem som svarade utlottades presentkort på 100 € till cykelservice och cykelbelysning. Vi kontaktar vinnarna personligen.

Snabbare rutter och tätare tidtabeller

Mest understöd av påståendena fick prioritering av gångtrafik samt bättre och snabbare kollektivtrafik och möjligheter till cykling. I fråga om kollektivtrafiken ville man framför allt ha täta turer och klara förbindelser.

Till sänkta hastigheter för bilister och minskad parkering invid gatorna ställde man sig ännu försiktig i svaren. Enligt kommuninvånarnas svar finns ännu en del att göra för ryktet som energistad. Vasaborna ställde sig positiva också till talko på det egna bostadsområdet.

– I svaren lyftes kollektivtrafiken och cyklingen fram, vilket även stöder den tidigare enkäten, som genomfördes i våras, fortsätter Gröndahl.

Du kan följa med programmets framskridande på Vasa stads webbplats. Resultaten av enkäten utnyttjas vid uppgörandet av en vision och målen för Vasas program för hållbar rörlighet. Projektet genomförs av Vasa stad i samarbete med WSP Finland Ab och Traficom.