Ohita valikko
Kuva: Vaasan yliopisto / Esa Siltaloppi

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Vaasan kaupunki ja Pohjanmaan kauppakamari selvittävät VAMKin osakkeiden myymistä Vaasan yliopistolle

Julkaistu: 8.12.2023

Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto ja Pohjanmaan kauppakamari selvittävät Vaasan korkeakouluverkoston kehittämistä tiivistämällä omistusrakennetta Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab:n (VAMK) ympärillä. Mahdollisilla omistajuusmuutoksilla tavoitellaan suurempaa, vaikuttavampaa ja näkyvämpää alueellista, kansallista ja kansainvälisesti vaikuttavaa yksikköä, joka vahvistaa korkeakouluopetusta ja TKI-toimintaa seudulla.

Suunnittelun konkretisoimiseksi Vaasan kaupunki ja Pohjanmaan kauppakamari selvittävät omistamiensa VAMK-osakkeiden myymistä Vaasan yliopistolle. Nykyisellään kaupunki omistaa ammattikorkeakoulusta 84, yliopisto 8 ja kauppakamari 8 prosenttia.

– Kokonaisomistajuudella tavoitellaan huomattavasti nykyistä vahvempaa opetuksen ja tutkimuksen korkeakoulutoimijaa niin Vaasan ja Pohjanmaan alueen kuin koko Suomen näkökulmasta. Menestyksekkään seudun perusedellytys on vahva yritysintegroitunut korkeakoulutus. Tämän takia kannattaa selvittää, mitä etuja kokonaisomistaminen toisi molemmille korkeakouluille ja miten se voisi vieläkin paremmin tukea Pohjanmaalla vahvasti kasvavaa teollisuutta, sanoo Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

– Osakekaupan tavoitteena on kehittää Vaasan yliopistoa ja ammattikorkeakoulua merkittäväksi kansainväliseksi kouluttajaksi ja etenkin merkittäväksi TKI-toimijaksi. TKI-toiminnan ja -toimijoiden tarjonnan lisääminen alueen yrityksille ja sitä kautta TKI-vaikuttavuuden vahvistaminen on tämän suunnitellun strategisen toiminnon keskeinen tavoite, kertoo Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilä.

– Tavoitteena on, että 2030-luvulle tultaessa yliopiston ja ammattikorkeakoulun muodostama kokonaisuus olisi koulutuksen ja tutkimuksen mittareilla mitattuna kokoluokaltaan merkittävä kansainvälinen toimija ja kotimaisessa mittakaavassa merkittävästi nykyistä kokoaan laajempi ja vaikuttavampi kokonaisuus, kertoo Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtaja Mari Kiviniemi.

Osakekauppaan liittyviä asioita selvitetään loppuvuoden 2023 aikana. Mikäli kauppa toteutuu, aloitetaan toiminnan käytännön suunnittelu ensi vuonna yhteistyössä Vaasan yliopiston ja VAMKin henkilöstön kanssa.