Ohita valikko
pyöräilijät varjossa

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Vaasassa panostetaan pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen – asukkaat mukaan valmisteluun

Julkaistu: 21.4.2021

Vaasan kaupunki on laatimassa kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa. Ohjelman tavoitteena luoda suunnitelma toimenpiteistä, joilla kävelyä ja pyöräilyä edistetään tulevina vuosina. Kaupungin asukkailla ja muilla alueella liikkuvilla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja kartoitustyöhön jo alkuvaiheessa 21.4. avatun sähköisen kyselyn avulla. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 100€ lahjakortti pyörähuoltoon.

Karttapohjaisen kyselyn tarkoituksena on selvittää nykyisiä liikkumistottumuksia sekä kartoittaa kävelyn ja pyöräilyn esteitä ja mahdollisuuksia. Asukkailla on myös mahdollisuus esittää ideoita sekä merkata kartalle yhteyspuutteita ja ongelmakohteita.

– Vaasaan tarvitaan selkeä pääpyörätieverkosto ja jokaiselta asuinalueelta pitää päästä helposti ja nopeasti keskustaan. Toivoisinkin vaasalaisilta kommentteja erityisesti pyörätieverkoston suunnitteluun. Millaisia uusia yhteyksiä kaivataan ja missä pitäisi kulkea ne kaikkein parhaimmat ja korkealuokkaisimmat pyörätiet, kadunsuunnittelupäällikkö Siri Gröndahl kertoo.

Vaasassa on kestävää liikkumista tukeva, tiivis kaupunkirakenne ja peräti 80 % Vaasan asukkaista asuu alle 5 kilometrin etäisyydellä keskustasta. Laajan pyörätieverkoston lisäksi myös ydinkeskustaa on tarkoitus kehittää tulevina vuosina.

– Suunnitelmissa on muun muassa Vaasan kävelykeskustan laajentaminen ja kehittäminen entistä monipuolisemmaksi ja houkuttelevammaksi. Ajatuksena on erityisesti vahvistaa Hovioikeudenpuistikon roolia houkuttelevana kävely-yhteytenä kaupunginrannan, kaupunkikeskustan ja Matkakeskuksen välillä, Gröndahl toteaa.

Vaasan kävelyn ja pyöräilyliikenteen edistämisohjelmaa tehdään yhteistyössä pohjoismaisen rakennetun ympäristön asiantuntijayrityksen Sitowisen kanssa. Työn laatimiseen on saatu liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta.

Ohjelman taustalla on vuonna 2019 laadittu kestävän liikkumisen ohjelma, jonka tavoitteena on kehittää kävelyn ja pyöräilyn liikenneverkkoa, lisätä turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä vähentää liikenteen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Vaasan tavoitteena on olla hiilineutraali ennen vuotta 2030.

Kyselyyn voi vastata 5.5. asti osoitteessa: https://new.maptionnaire.com/q/22bgo4te9hv4
Kyselyn tulokset julkaistaan toukokuussa osoitteessa vaasa.fi/pyoraily